Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Přibyslav - CZ063.3601.6102.083 - stav 22. 7. 2019

 1. Obec

  Přibyslav

  Číslo obce PRVKUK 83
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.083
  Kód obce 569321
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  2011
  Přibyslav

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0083.01 Přibyslav 13569 135691
  CZ063.3601.6102.0083.02 Česká Jablonná 02127 21270
  CZ063.3601.6102.0083.03 Dobrá 02696 26964
  CZ063.3601.6102.0083.04 Dolní Jablonná 02919 29190
  CZ063.3601.6102.0083.05 Hřiště 04912 49123
  CZ063.3601.6102.0083.06 Poříčí 12601 126012
  CZ063.3601.6102.0083.07 Ronov nad Sázavou 13570 135704
  CZ063.3601.6102.0083.08 Utín 17564 175641
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Přibyslav leží na jihovýchod od města Havlíčkův Brod. Městem protéká řeka Sázava. Město má městské části Česká Jablonná, Dobrá, Dolní Jablonná, Hřiště, Poříčí, Přibyslav, Ronov nad Sázavou a Utín.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Česká Jablonná trvale bydlící 129 129 129 99 88 78 67
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 149 149 149 119 108 98 87
   Dobrá trvale bydlící 361 360 360 372 375 378 379
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 376 375 375 387 390 393 394
   Dolní Jablonná trvale bydlící 101 101 101 98 96 95 93
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 111 111 111 108 106 105 103
   Hřiště trvale bydlící 93 93 93 80 75 70 65
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 118 118 118 105 100 95 90
   Poříčí trvale bydlící 91 91 91 94 93 92 90
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 106 106 106 109 108 107 105
   Přibyslav trvale bydlící 2 979 2 973 2 972 2 984 2 956 2 926 2 886
   přechodně bydlící 230 230 229 229 229 229 229
   celkem 3 209 3 203 3 201 3 213 3 185 3 155 3 115
   Ronov nad Sázavou trvale bydlící 157 157 157 122 113 104 94
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 177 177 177 142 133 124 114
   Utín trvale bydlící 71 71 71 66 63 60 56
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 86 86 86 81 78 75 71
   Obec Přibyslav celkem trvale bydlící 3 982 3 975 3 974 3 915 3 859 3 803 3 730
   přechodně bydlící 350 350 349 349 349 349 349
   celkem 4 332 4 325 4 323 4 264 4 208 4 152 4 079
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Přibyslav 3957 3940 3959 4000 4002 4007 4020 4022 4015 4012 3991 3991 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Česká Jablonná 129 129 129 75 70 60 50
   Dobrá 219 245 289 330 330 340 350
   Dolní Jablonná 101 101 101 75 75 75 78
   Hřiště - - - 25 25 30 40
   Poříčí 91 91 91 80 80 78 80
   Přibyslav 2 884 2 900 2 932 2 950 2 950 2 920 2 870
   Ronov nad Sázavou 157 157 157 75 73 70 70
   Utín 48 51 55 40 40 42 42
   Obec Přibyslav celkem 3 629 3 674 3 754 3 650 3 643 3 615 3 580
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Česká Jablonná
   Městská část Česká Jablonná (501 - 532 m n.m.)  je napojena na zdroje skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany. Napojení je provedeno přes rozvodnou síť městské části Přibyslav a přes čerpací stanici Poříčí. Voda do místní části teče gravitačně z VDJ Jablonná 1 x 50 m3 (547,7/545,0 m n.m.).

   Místní (městská) část Dobrá
   Městská část Dobrá (464 - 488 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany prostřednictvým vodovodní sítě městské části Přibyslav.

   Místní (městská) část Dolní Jablonná
   Městská část Dolní Jablonná (501 - 532 m n.m.)  je napojena na zdroje skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany. Napojení je provedeno přes rozvodnou síť městské části Přibyslav a přes čerpací stanici Poříčí. Voda do místní části teče gravitačně z VDJ Jablonná.

   Místní (městská) část Hřiště
   Městská část Hřiště (527 - 562 m n.m.) je od roku 2013 napojena na zdroje skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany. Napojení je provedeno na VDJ Přibyslav 2x 250 m3, z VDJ je voda do rozvodné vodovodní sítě čerpána. Mimo tohoto vodovodu je v provozu místní vodovod (voda kvalitativně nevyhovuje).

   Místní (městská) část Poříčí
   Městská část Poříčí (450 - 483 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany prostřednictvým vodovodní sítě městské části Přibyslav.

   Místní (městská) část Přibyslav
   Městská část Přibyslav (446 - 509 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu napojeného na zdroje skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany. Tento zdroj dále doplňují původní zdroje (jímací zářezy „Staré prameniště" a „Infiltrace vody z rybníka Rejholec"). Na vodovodní síti jsou provozovány dvě tlaková pásma s dvěma VDJ. VDJ vyššího tlakového pásma 2 x 250 m3 (529,0/525,8 m n.m.) zásobuje severní část města a dále místní části Dobrou, Keřkov, Utín, Dvorek a Uhry. Přes vodojem Utín a rozvodnou síť vodovodu Utín je provedeno propojení doVDJ pro obec Dlouhá Ves.  VDJ nižšího tlakového pásma 120 + 150 m3 (520,1/516/6 m n.m.) zásobuje větší část města, plus místní části Poříčí, Ronov, Dolní a Českou Jablonnou. Vodovod Dvorek je napojen na zdroje skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany. Napojení je provedeno přes rozvodnou síť městské části Přibyslav a přes VDJ Utín. Voda do spotřebiště je čerpána (společně s vodovodem Uhry).  
   Vodovod Uhry je napojen na zdroje skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany. Napojení je provedeno přes rozvodnou síť města městské části Přibyslav a přes VDJ Utín. Voda do spotřebiště je čerpána (společně s vodovodem Dvorek).

   Místní (městská) část Ronov nad Sázavou
   Městská část Ronov nad Sázavou má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany prostřednictvým vodovodní sítě městské části Přibyslav.

   Místní (městská) část Utín
   Městská část Utín (466 - 492 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Utín 1 x 30 m3 (510,30/ 508,10 m n.m.). VDJ je plněn přívodním řadem, napojeným na přívodní řad Přibyslav - Pribina Hesov, zdrojem vody je skupinový vodovod Želivka – Podmoklany.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Česká Jablonná
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Dobrá
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Dolní Jablonná
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Hřiště
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Poříčí
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Přibyslav
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Ronov nad Sázavou
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Utín
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Přibyslav realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Česká Jablonná - - - - - - 50
   Dobrá - - - - - 340 350
   Dolní Jablonná - - - - - - -
   Hřiště - - - - - - -
   Poříčí - - - 80 82 84 84
   Přibyslav 2 983 2 977 2 976 2 950 2 950 2 920 2 870
   Ronov nad Sázavou - - - 75 73 70 70
   Utín - - - - - - -
   Obec Přibyslav celkem 2 983 2 977 2 976 3 105 3 105 3 414 3 424
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Česká Jablonná

   Městská část Česká Jablonná má vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do jednotné kanalizace a dále do vodního toku Bystřice.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Dobrá

   V městské části Dobrá a v lokalitě Keřkov byla v roce 2019 dokončena výstavba nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky jsou odváděny na ČOV Přibyslav. Stávající stoky plní funkci dešťové kanalizace.

    

   Místní (městská) část Dolní Jablonná

   Městská část Dolní Jablonná má vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do jednotné kanalizace a dále do vodního toku Bystřice.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Hřiště

   Městská část Hřiště má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do jednotné kanalizace a dále do místních rybníků.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Poříčí

   Městská část Poříčí má v současnosti vybudovaný systém oddílné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou kanalizací odváděny na ČOV Přibyslav.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Přibyslav

   Městská část Přibyslav má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizaci. Kanalizace je zakončena ČOV v místní části. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do řeky Sázavy.

   Stávající ČOV Přibyslav je řešena jako mechanicko-biologická. ČOV byla uvedena do provozu v roce 1995.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (městské části): Přibyslav, Poříčí, Ronov

   Nově napojené obce (městské části): Dobrá

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

    

   Místní (městská) část Ronov nad Sázavou

   Městská část Ronov nad Sázavou má vybudovaný systém oddílné veřejné kanalizace. Tato odvádí splašky na ČOV Přibyslav. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

    

   Místní (městská) část Utín

   Městská část Utín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do místních rybníků.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Česká Jablonná

   V České Jablonné je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v místní části. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Česká Jablonná

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Dobrá

   V městské části se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Dolní Jablonná

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Hřiště

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Poříčí

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Přibyslav

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V městské části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (městské části): Přibyslav, Poříčí, Ronov

   Nově napojené obce (městské části): Dobrá

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

    

   Místní (městská) část Ronov nad Sázavou

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Utín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Přibyslav realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Česká Jablonná - 10 000,0 10 000,0
  Dobrá - 35 000,0 35 000,0
  Dolní Jablonná - - -
  Hřiště - - -
  Poříčí - - -
  Přibyslav 2 000,0 4 000,0 6 000,0
  Ronov nad Sázavou - - -
  Utín - - -
  Obec Přibyslav celkem 2 000,0 49 000,0 51 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 7. 2019 92/2019 administrativní opatření Dobrá - kanalizace Přibyslav, místní cásti Dobrá - Keřkov v celkové délce 5267,88 m včetně 3 ČS
  10. 5. 2019 117/2019 administrativní opatření Ždírec - splašková kanalizace v celkové délce 326 m a jednotná kanalizace v celkové délce 100,5 m a mechanicko-biologická ČOV AČB 120
  12. 12. 2018 100/2018 administrativní opatření Cibotín - posílení vodního zdroje vodovodu Cibotín - vrt hl. 40 m a výtlačné potrubí v délce 429,7 m
  9. 11. 2018 108/2018 administrativní opatření Veselice - vodovod Havlíčkův Brod - Veselice - celková délka 1000,7 m s napojením na SV Podmoklany - Želivka
  21. 9. 2018 113/2018 administrativní opatření Hurtova Lhota - posílení vodovodu na pozemcích p.č. 540/14 a stp.č. 90, oba v k.ú. Hurtova Lhota - vrt hl. 30 m, ÚV a výtlak délky 33,3 m
  31. 8. 2018 111/2018 administrativní opatření Kyjov - vodovod v celkové délce 1339,5 m
  27. 6. 2018 109/2018 administrativní opatření Okrouhlice - posílení vodovodu Okrouhlice - vrt hl. 75 m na pozemku p.č. 1532 v k.ú. Lučice, propojovací řad mezi vrtem a odkyselovací stanicí v délce 148,0 m
  18. 6. 2018 107/2018 administrativní opatření Jilemník - vodovod Jilemník - celková délka 903 m + 278 m, napojení na přivaděč z vodojemu Homole v nové armaturní šachtě s vodoměrem, regulací tlaku a UV zářičem k dezinfekci vody
  12. 6. 2018 106/2018 administrativní opatření Lučice - napojení vrtu č.2 hl. 80 m a výtlačný řad v délce 104 m
  9. 4. 2018 99/2018 administrativní opatření Česká Bělá - napojení obce Česká Bělá na skupinový vodovod Želivka-Podmoklany - vodovod v celkové délce 5428,57 m
  24. 1. 2018 116/2018 administrativní opatření Veselý Žďár - tlaková kanalizace od jižních domku Veselý Ždár v celkové délce 285,11 m vč. ČS
  16. 1. 2018 98/2018 administrativní opatření Vrtěšice - vodovod Vrtěšice a Sirákovice - délka řadů celkem 4391,2 m
  8. 12. 2017 104/2017 administrativní opatření Květinov - splašková kanalizace v celkové délce 1510,57 m a ČOV pro 250 EO
  16. 11. 2017 112/2017 administrativní opatření Radostín - vrtaná studna RA-1 hl. 80 m a napojení na obecní vodovod
  18. 10. 2017 110/2017 administrativní opatření Lípa - Vrt – Vrtaná studna PV-3, hloubka 80 m
  8. 6. 2017 105/2017 administrativní opatření Žižkovo Pole - posílení jímacího území Modlíkov – Na Prostředkách - celková délka přívodního potrubí 161 m, celková délka jímacích zářezů 56 m posilující stávající studny S 2 a S 3 , vrtaná studna HV-1, hloubka 40 m, šachtová studna S-7, hloubka 6 m
  11. 2. 2017 114/2017 administrativní opatření Stříbrné Hory - splašková kanalizace v celkové délce 4635,5 m vč. ČS a ČOV Stříbrné Hory pro 310 EO
  21. 9. 2016 97/2016 administrativní opatření Kobylí Hlava - vodovod pro obec Kobylí Hlava - délka řadů celkem 2878 m, napojení v obci Frýdnava v lokalitě „U Obce"
  29. 6. 2016 94/2016 administrativní opatření Smilov - kanalizace v celkové délce 1731,43 m vč. 2 ČS a ČOV pro 130 EO
  26. 5. 2016 103/2016 administrativní opatření Květinov - vodovod Květinov v celkové délce 771,1 m
  2. 3. 2016 96/2016 administrativní opatření Lipnice nad Sázavou - Lipnice, Bratroňov – napojení vodovodu na přivaděč Želivka v celkové délce vodovodu 2823,5 m
  3. 2. 2016 115/2016 administrativní opatření Veselý Žďár - ČOV Veselý Ždár – navýšení kapacity na 750 EO kanalizace v celkové délce 307,39 m vč. ČS
  29. 7. 2015 102/2015 administrativní opatření Květinov, Michalovice - vodovod Květinov v celkové délce 3 858,78 m
  5. 11. 2014 95/2014 administrativní opatření Úsobí - mechanicko-biologická cistírna odpadních vod pro 920 EO
  23. 5. 2014 101/2014 administrativní opatření Michalovice - vodovod Květinov v celkové délce 448 m