Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Žďár nad Sázavou - CZ063.3714.6115.729 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Žďár nad Sázavou

  Číslo obce PRVKUK 729
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.729
  Kód obce 595209
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0729.01 Mělkovice 19529 195294
  CZ063.3714.6115.0729.02 Radonín 19534 195341
  CZ063.3714.6115.0729.03 Stržanov 12552 125521
  CZ063.3714.6115.0729.04 Veselíčko 18084 180840
  CZ063.3714.6115.0729.05 Žďár nad Sázavou 1 41280 412805
  CZ063.3714.6115.0729.06 Žďár nad Sázavou 2 41281 412813
  CZ063.3714.6115.0729.07 Žďár nad Sázavou 3 41282 412821
  CZ063.3714.6115.0729.08 Žďár nad Sázavou 4 41283 412830
  CZ063.3714.6115.0729.09 Žďár nad Sázavou 5 41284 412848
  CZ063.3714.6115.0729.10 Žďár nad Sázavou 6 41286 412864
  CZ063.3714.6115.0729.11 Žďár nad Sázavou 7 41285 412856
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Žďár nad Sázavou se nachází na severozápadě Kraje Vysočina. Město se skládá z 5 městských částí Mělkovice, Radonín, Stržanov, Veselíčko a Žďár nad Sázavou. Městem protéká řeka Sázava, dalšími vodními toky jsou Stržský potok, Stavišťský potok a místní bezejmenné vodní toky. Rozsah zástavby je v rozmezí 557 - 610 m n.m.
   Město Žďár nad Sázavou kromě místních částí Mělkovice a Veselíčko se nachází v CHKO Žďárské vrchy.
   Městská část Mělkovice se nachází částečně v povodí vodárenské nádrže Mostiště a částečně v povodí vodárenské nádrže Staviště.
   Městská část Veselíčko se nachází částečně v povodí vodárenské nádrže Staviště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mělkovice trvale bydlící 63 63 63 86 91 96 100
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 63 63 63 86 91 96 100
   Radonín trvale bydlící 71 71 71 62 57 53 49
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 71 71 71 62 57 53 49
   Stržanov trvale bydlící 230 230 229 259 265 271 275
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 230 230 229 259 265 271 275
   Veselíčko trvale bydlící 193 193 193 190 187 183 179
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 193 193 193 190 187 183 179
   Žďár nad Sázavou 1 trvale bydlící 23 714 23 685 23 677 21 805 21 343 20 865 20 328
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 23 714 23 685 23 677 21 805 21 343 20 865 20 328
   Žďár nad Sázavou 2 trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 3 trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 4 trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 5 trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 6 trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 7 trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Obec Žďár nad Sázavou celkem trvale bydlící 24 271 24 242 24 233 22 402 21 943 21 468 20 931
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 24 271 24 242 24 233 22 402 21 943 21 468 20 931
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Žďár nad Sázavou 23259 22235 22068 21845 21669 21467 21335 21160 20994 20847 20717 20717 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mělkovice 61 61 61 73 78 83 87
   Radonín 69 69 69 49 44 40 36
   Stržanov 218 218 218 234 240 246 250
   Veselíčko 171 174 178 171 168 164 160
   Žďár nad Sázavou 1 23 700 23 685 23 677 21 805 21 343 20 865 20 328
   Žďár nad Sázavou 2 - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 3 - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 4 - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 5 - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 6 - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 7 - - - - - - -
   Obec Žďár nad Sázavou celkem 24 219 24 207 24 203 22 332 21 873 21 398 20 861
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Mělkovice

   Městská část Mělkovice má vybudovaný veřejný vodovod, který je připojen přes AT stanici na vodovodní přivaděč Vír – VDJ Žďár nad Sázavou.

    

   Místní (městská) část Radonín

   Městská část Radonín má vybudovaný veřejný vodovod, který je připojen přímo na vodovodní přivaděč Žďár nad Sázavou – Nové Veselí.

    

   Místní(městská) část Stržanov

   Městská část Stržanov má vybudovaný veřejný vodovod, který je připojen přes AT stanici na 2. tlakové pámo vodovodní sítě Žďáru nad Sázavou, VDJ Žďár II 3 x 650 + 2 x 2500 m3 (630,07/625,07 m n.m.).

    

   Místní (městská) část Veselíčko

   Městská část Veselíčko má vybudovaný veřejný vodovod, který je připojen přímo přes VDJ Veselíčko 15 m3 (660,00/658,45 m n.m.) na vodovodní přivaděč Vír – VDJ Žďár nad Sázavou.

    

   Místní (městská) část Žďár nad Sázavou

   Městská část Žďár nad Sázavou má vybudovaný veřejný vodovod, který je zásoben ze čtyř vodních zdrojů prameniště Lhotka, ÚV Vír, ÚV Mostiště a prameniště Novoměstsko.

   Voda z prameniště Lhotka je přiváděna gravitačně. Voda z ÚV Vír je přiváděna vodovodním přivaděčem Vír – VDJ Žďár nad Sázavou, do kterého jsou napojeny vody z pramenišť Novoměstsko při vyšších vydatnostech. Z ÚV Mostiště voda přitéká přivaděčem ÚV Mostiště – VDJ Žďár nad Sázavou.  Všechny tyto vody jsou zaústěny do VDJ Žďár nadc Sázavou II 3 x 650 m3.

   Městská část má dvě tlaková pásma:

   I. tlakové pásmo (557 - 590 m n.m.) má řady z let 1938 – 47. Je zásobeno z VDJ Žďár nad Sázavou I. 2 x 200 m3 (609,39/605,89 m n.m.), kam natéká voda z VDJ Žďár II 3 x 650 m3.

   II. tlakové pásmo (560 - 610 m n.m.) zahrnuje převážně novou výstavbu a jsou z něj zásobeny i okolní obce a jejich místní části (Budeč, Radonín, Hamry nad Sázavou, Najdek, Velká Losenice, Nížkov, Špinov, Buková, Stržanov, Počítky Vysoké a městys Nové Veselí) z VDJ Žďár II 3 x 650 m3.

    

   V letech 2004 - 2009 byla provedena rekonstrukce vodovodních řadů v některých ulicích města a dolního tlakového pásma v celkové délce cca 6191 m, prodloužení a novostavba vodovodních řadů v lokalitě rodinných domů Klafar, oblasti průmyslové zóny a v sídlišti Vodojem v celkové délce cca 2941 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Mělkovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména ATS). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Radonín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Stržanov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Veselíčko

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Žďár nad Sázavou

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména prameniště Lhotka, VDJ Žďár nad Sázavou II). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Žďár nad Sázavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mělkovice - - - - - 83 87
   Radonín - - - - - - 36
   Stržanov - - 218 234 240 246 250
   Veselíčko - - - - - 183 179
   Žďár nad Sázavou 1 22 625 22 598 22 590 21 805 21 343 20 865 20 328
   Žďár nad Sázavou 2 - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 3 - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 4 - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 5 - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 6 - - - - - - -
   Žďár nad Sázavou 7 - - - - - - -
   Obec Žďár nad Sázavou celkem 22 625 22 598 22 808 22 039 21 583 21 377 20 880
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Mělkovice

   Městská část Mělkovice nemá do této doby vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Radonín

   V městské části Radonín byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť. Na tuto kanalizační síť je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 260 m, byly použity betonové trouby profilu DN 400 mm. Odpadní vody odtékají kanalizací přímo do Radonínského rybníka.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Stržanov

   V městské části Stržanov byla v roce 2011 splašková kanalizace o délce cca 3792 m a ČS, která byla napojena na kanalizační síť měské části města Žďár nad Sázavou s odvedením odpadních vod na ČOV Žďár nad Sázavou. Na kanalizaci městské části je napojena kanalizační síť obce Polnička.

    

   Místní (městská) část Veselíčko

   Městská část má vybudovanou částečně oddílnou a částečně jednotnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Žďár nad Sázavou

   V městské části Žďár nad Sázavou je vybudována převážně jednotná kanalizace, budovaná hlavně v letech 1955 až 1972. Jen malá část je staršího data. Celková délka kanalizační sítě je cca 70 455 m. Při výstavbě kanalizace byly použity kameninové, betonové a železobetonové trouby profilů DN 300 - 1200 mm. Kanalizační síť se skládá ze sběračů A - X, do kterých jsou zaústěny uliční stoky.

   V letech 2004 - 2009 byla provedena rekonstrukce kanalizačních řadů v některých ulicích města v celkové délce cca 1582 m, rekonstrukce kanalizace Vysočany v celkové délce cca 2046 m, rekonstrukce kanalizace Stalingrad v celkové délce cca 8000 m (včetně výstavby 3 dešťových zdrží na kanalizační síti) a rekonstrukce části sběrače "A" v celkové délce cca 2912 m. Dále bylo provedeno prodloužení a novostavba kanalizačních  řadů v lokalitě rodinných domů Klafar v celkové délce cca 2178 m.

   Odpadní vody jsou kanalizací přiváděny na ČOV Žďár nad Sázavou.

    

   ČOV Žďár nad Sázavou je mechanicko-biologická pro 34 500 EO. Původní ČOV byla dostavěna r. 1964. Rekonstrukce ČOV byla provedena v letech 1996 - 1998.

   V současnosti napojené obce (městské části): Hamry nad Sázavou (část), Polnička, Stržanov, Žďár nad Sázavou

    

   Stávající ČOV Žďár nad Sázavou je z hlediska hydraulického a látkového na hranici svých možností. Vzhledem k napojení dalších obcí a budoucímu rozvoji města Žďár nad Sázavou je nutná její intenzifikace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Mělkovice

   V městské části Mělkovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody z městské části budou přečerpávány spolu s odpadními vodami z městské části Veselíčko do kanalizačního systému městské části Žďár nad Sázavou a odtud na ČOV Žďár nad Sázavou.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Radonín

   V městské části Radonín je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou přečerpány do kanalizačního systému společnosti ŽĎAS a.s. a odtud na ČOV ŽĎAS.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Stržanov

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Veselíčko

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou přečerpány spolu s odpadními vodami z městské části Mělkovice do kanalizačního systému městské části Žďár nad Sázavou a odtud na ČOV Žďár nad Sázavou.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Žďár nad Sázavou

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Stávající ČOV Žďár nad Sázavou je z hlediska hydraulického a látkového na hranici svých možností. Vzhledem k napojení dalších obcí a budoucímu rozvoji města Žďár nad Sázavou se navrhuje její intenzifikace.

    

   V městské části je vybudována ČOV pro 34 500 EO.

   V současnosti napojené obce (městské části): Hamry nad Sázavou (část), Polnička, Stržanov, Žďár nad Sázavou

   Nově napojené obce (městské části): Vysoké, Mělkovice, Veselíčko, Hamry nad Sázavou (část), Počítky, Najdek, Šlakhamry

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): Česká Mez

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Žďár nad Sázavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Mělkovice 8 000,0 12 000,0 20 000,0
  Radonín - 8 000,0 8 000,0
  Stržanov - - -
  Veselíčko - 12 000,0 12 000,0
  Žďár nad Sázavou 1 98 000,0 375 000,0 473 000,0
  Žďár nad Sázavou 2 - - -
  Žďár nad Sázavou 3 - - -
  Žďár nad Sázavou 4 - - -
  Žďár nad Sázavou 5 - - -
  Žďár nad Sázavou 6 - - -
  Žďár nad Sázavou 7 - - -
  Obec Žďár nad Sázavou celkem 106 000,0 407 000,0 513 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.