Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Velké Meziříčí - CZ063.3714.6114.674 - stav 20. 6. 2017

 1. Obec

  Velké Meziříčí

  Číslo obce PRVKUK 674
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.674
  Kód obce 597007
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0674.01 Velké Meziříčí 41303 413038
  CZ063.3714.6114.0674.02 Dolní Radslavice 08148 81485
  CZ063.3714.6114.0674.03 Hrbov 04796 47961
  CZ063.3714.6114.0674.04 Kúsky 08149 81493
  CZ063.3714.6114.0674.05 Lhotky 08150 81507
  CZ063.3714.6114.0674.06 Mostiště 09985 99856
  CZ063.3714.6114.0674.07 Olší nad Oslavou 11116 111163
  CZ063.3714.6114.0674.08 Svařenov 04797 47970
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město se skládá z 8 městských částí: Dolní Radslavice, Hrbov, Kúsky, Lhotky, Mostiště, Olší nad Oslavou, Svařenov a Velké Meziříčí. Městem protéká řeka Oslava, do které se vlévá říčka Balinka. Rozsah zástavby je v rozmezí 418 - 530 m n.m.
   Místní část Olší nad Oslavou se nachází v povodí VN Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Radslavice trvale bydlící 78 78 78 89 92 95 98
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 78 78 78 89 92 95 98
   Hrbov trvale bydlící 113 113 113 144 149 154 158
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 113 113 113 144 149 154 158
   Kúsky trvale bydlící 63 63 63 67 68 69 70
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 63 63 63 67 68 69 70
   Lhotky trvale bydlící 234 234 233 228 225 223 219
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 234 234 233 228 225 223 219
   Mostiště trvale bydlící 589 588 588 608 617 626 632
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 589 588 588 608 617 626 632
   Olší nad Oslavou trvale bydlící 251 250 250 256 252 248 244
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 251 250 250 256 252 248 244
   Svařenov trvale bydlící 99 99 99 115 116 117 118
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 99 99 99 115 116 117 118
   Velké Meziříčí trvale bydlící 10 384 10 363 10 360 10 338 10 283 10 217 10 117
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 10 384 10 363 10 360 10 338 10 283 10 217 10 117
   Obec Velké Meziříčí celkem trvale bydlící 11 811 11 788 11 784 11 845 11 802 11 749 11 656
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 11 811 11 788 11 784 11 845 11 802 11 749 11 656
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Velké Meziříčí 11823 11793 11750 11749 11662 11641 11645 11593 11536 11484 11498 11498 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Radslavice 15 26 55 60 65 78 98
   Hrbov 113 113 113 144 149 154 158
   Kúsky 53 53 53 67 68 69 70
   Lhotky 208 211 215 210 215 223 219
   Mostiště 483 505 543 483 490 500 510
   Olší nad Oslavou 251 250 250 256 252 248 244
   Svařenov 99 99 99 115 116 117 118
   Velké Meziříčí 10 361 10 361 10 360 10 338 10 283 10 217 10 117
   Obec Velké Meziříčí celkem 11 583 11 618 11 688 11 673 11 638 11 606 11 534
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Radslavice

   Městská část Dolní Radslavice má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojený na přívodný řad do VDJ Ambrožný 2 x 150 m3 (637,90/634,20 m n.m.). Vodojem je zásoben z přivaděče ÚV Mostiště – ČS Ovčírna Třebíč.

    

   Místní (městská) část Hrbov

   Městská část Hrbov má vybudovaný veřejný vodovod se zdrojem ÚV Mostiště. Voda je přiváděna přes VDJ Hrbov 350 m3 (555/551,5 m n.m.) z přivaděče VDJ Olší n. O. - Uhřínov.

    

   Místní (městská) část Kúsky

   Městská část Kúsky má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je ÚV Mostiště. Místní část je pod tlakem VDJ Ambrožný 2 x 150 m3 (639/635 m n.m.), který je zásoben z přivaděče ÚV Mostiště – ČS Ovčírna Třebíč. Místní část je zásobena přes přerušovací komoru 10 m3 (602,35/599,35 m n.m.) gravitačně.

    

   Místní (městská) část Lhotky

   Městská část Lhotky má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je ÚV Mostiště. Místní část je pod tlakem VDJ Ambrožný 2 x 150 m3 (639/635 m n.m.), který je zásoben z přivaděče ÚV Mostiště – ČS Ovčírna Třebíč. Místní část je zásobena přes přerušovací komoru 10 m3 (602,35/599,35 m n.m.) a vodovod Kúsky gravitačně.

    

   Místní (městská) část Mostiště

   Městská část Mostiště je zásobena pitnou vodou z ÚV Mostiště. Do VDJ Mostiště 100 m3 (483,3/480,3 m n.m.) je přiváděna voda z přivaděče ÚV Mostiště – VDJ Tři Kříže 2 x 100 m3 (535,37/531,52 m n.m.) ve Velkém Meziříčí. Z VDJ Mostiště je místní část zásobena gravitačně.

    

   Místní (městská) část Olší nad Oslavou

   Městská část Olší nad Oslavou má vybudovaný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod se zdrojem ÚV Mostiště, ze které se voda čerpá do VDJ Olší nad Oslavou 2 x 200 m3 (568,4 /564,35 m n.m.). Obec je připojena na zásobní řad z VDJ Olší nad Oslavou do obce Uhřínov.

    

   Místní (městská) část Svařenov

   Městská část Svařenov má vybudovaný veřejný vodovod se zdrojem ÚV Mostiště. Voda je přiváděna přes VDJ Hrbov 350 m3 (555/551,5 m n.m.) z přivaděče VDJ Olší n.O. - Uhřínov.

    

   Místní (městská) část Velké Meziříčí

   Městská část Velké Meziříčí má vybudovaný veřejný vodovod. Velké Meziříčí je vodou zásobeno z ÚV Mostiště (120 l/s), přes VDJ Vídeň 2 x 1000 m3 (549,30/543,78 m n.m.) z přivaděče Mostiště - Třebíč.

   Dalším zdrojem bylo prameniště Pavlov. Nyní slouží pro zásobení obcí Kochánov, Meřín, Netín, Olší n.O., Radostín nad Oslavou, Stránecká Zhoř, Zadní Zhořec a Záseka.

   Velké Meziříčí je rozděleno na tři tlaková pásma:

   I. tl. pásmo (do 400 m.n.m.) je napájeno z VDJ Fajťák I 2 x 250 m3 (490,0/486,25 m n.m.), který je napojen pod přerušovacím VDJ Fajťák II 400 m3 (538,65/533,95 m n.m.) na přivaděč Mostiště - Třebíč. Druhý VDJ Nad Čechovými sady 2 x 500 m3 (490,0/486,25 m n.m) je připojen na propojení VDJ Tři kříže s přivaděčem Mostiště - Třebíč.

   II. tl. pásmo (440 - 480 m n.m.) je ovládáno vodojemem Nad sýpkami 50 m3 (502,6/499,75 m.n.m.), který je napojen na přivaděč horního tlakového pásma z VDJ Tři kříže.

   III. tl. pásmo (480 - 530 m n.m.) zásobuje VDJ Tři kříže 2 x 100 m3 (535,37/531,52 m n.m.), který je napojen na přivaděč z ÚV Mostiště a propojen s VDJ Fajťák I, který je propojen s přivaděčem Mostiště - Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Radslavice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hrbov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kúsky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lhotky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Mostiště

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Olší nad Oslavou

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Svařenov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Velké Meziříčí

   U VDJ Tři Kříže se navrhuje zvýšení kapacity akumulace na 2 x 500 m3.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ Fajťák I, Nad Sýpkami a Tři Kříže). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Velké Meziříčí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Radslavice - - - - - - 98
   Hrbov - - - - - - 158
   Kúsky - - - - - - 70
   Lhotky - - - - - - 219
   Mostiště - - 559 608 617 626 632
   Olší nad Oslavou 200 199 199 256 252 248 244
   Svařenov - - - - - - 118
   Velké Meziříčí 10 000 9 996 9 993 10 338 10 283 10 217 10 117
   Obec Velké Meziříčí celkem 10 200 10 195 10 751 11 202 11 152 11 091 11 656
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Radslavice

   Městská část má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Hrbov

   V městské části byla v minulosti vybudována částečně jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 450 m a byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 1000 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 částí, jednotlivé části jsou zaústěny do místního vodního toku.

   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Kúsky

   Městská část má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Lhotky

   V městské části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku nebo do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Mostiště

   V roce 2013 realizována výstavba splaškové kanalizace s čerpáním do kanalizace Velké Meziříčí a odvedením odpadních vod na ČOV Velké Meziříčí. Celková délka splaškové kanalizace je cca 4663 m. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

    

   Místní (městská) část Olší nad Oslavou

   V části městské části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2,5 km, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 800 mm.

   Kanalizační síť je zaústěna na stávající kořenovou ČOV (3 kořenová pole) v obci o kapacitě 260 EO.

   Stávající systém odvádění a čištění odpadních vod není vyhovující.

    

   Místní (městská) část Svařenov

   V městské části je na jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 420 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400.

   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Velké Meziříčí

   Jednotná kanalizační síť města byla budována postupně v letech 1946 - 1990. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 21701 m, byly použity kameninové, betonové a železobetonové trouby profilů DN 500 - 1500. Kanalizační síť města je ukončena ČOV z r. 1994.

   V roce 2013 realizována výstavba splaškové kanalizace a intenzifikace ČOV Velké Meziříčí (v rámci projektu Dyje II.) o kapacitě 22 300 EO.

    

   V současnosti napojené obce (městské části): Velké Meziříčí, Mostiště, Oslavice Petráveč

   Nově napojené obce (městské části): Dolní Radslavice, Hrbov, Kúsky, Lhotky, Svařenov, Martinice, Vídeň

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není uvažován

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Radslavice

   V městské části je uvažováno s výstavbou oddílné splaškové kanalizační sítě. Splaškové odpadní vody budou přečerpány výtlakem a napojeny do kanalizačního systému městské části Velké Meziříčí a odvedeny na ČOV Velké Meziříčí.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Hrbov

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou napojeny do kanalizačního systému městské části Velké Meziříčí a odvedeny na ČOV Velké Meziříčí.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kúsky

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, které budou přečerpány do místní části Dolní Radslavice a poté napojeny do kanalizačního systému města Velké Meziříčí a odvedeny na ČOV Velké Meziříčí.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lhotky

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, které budou odvedeny kanalizačním sběračem do Dolních Radslavic a poté napojeny do kanalizačního systému města Velké Meziříčí a odvedeny na ČOV Velké Meziříčí. Stoky stávající jednotné kanalizace budou využity jako dešťová kanalizace.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Mostiště

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V rámci výstavby splaškové kanalizace městské části Olší nad Oslavou bude realizována výstavba splaškové kanalizace a výtlaku včetně čerpací stanice z prostoru areálu nemocnice sv. Zdislavy (cca 65 obyvatel).

    

   Místní (městská) část Olší nad Oslavou

   Předpokládá se výstavba nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody na čerpací stanici, odkud budou odpadní vody výtlakem odváděny do kanalizační sítě městské části Mostiště a dále stávající kanalizací přes Mostiště a Velké Meziříčí na ČOV Velké Meziříčí.

    

   Místní (městská) část Svařenov

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, které budou odvedeny kanalizačním sběračem do místní části Hrbov a poté napojeny do kanalizačního systému města Velké Meziříčí a odvedeny na ČOV Velké Meziříčí. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   Místní (městská) část Velké Meziříčí

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V současnosti napojené obce (městské části): Velké Meziříčí, Mostiště, Oslavice, Petráveč

   Nově napojené obce (městské části): Dolní Radslavice, Hrbov, Kúsky, Lhotky, Olší nad Oslavou, Svařenov, Martinice, Vídeň a Lavičky

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): Závist

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Velké Meziříčí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dolní Radslavice 3 000,0 10 000,0 13 000,0
  Hrbov 7 000,0 13 700,0 20 700,0
  Kúsky 2 500,0 8 000,0 10 500,0
  Lhotky 5 500,0 15 000,0 20 500,0
  Mostiště 12 000,0 - 12 000,0
  Olší nad Oslavou 7 000,0 45 000,0 52 000,0
  Svařenov 1 500,0 12 000,0 13 500,0
  Velké Meziříčí 120 000,0 154 000,0 274 000,0
  Obec Velké Meziříčí celkem 158 500,0 257 700,0 416 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  20. 6. 2017 0333/04/2017/ZK usnesení zastupitelstva Doplnění napojené obce Lavičky a svozové obce Závist na ČOV Velké Meziříčí.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.