Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Velká Bíteš - CZ063.3714.6114.673 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Velká Bíteš

  Číslo obce PRVKUK 673
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.673
  Kód obce 596973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0673.01 Velká Bíteš 41302 413020
  CZ063.3714.6114.0673.02 Bezděkov 00358 3581
  CZ063.3714.6114.0673.03 Březka 01424 14249
  CZ063.3714.6114.0673.04 Holubí Zhoř 04143 41432
  CZ063.3714.6114.0673.05 Jáchymov 04144 41441
  CZ063.3714.6114.0673.06 Janovice 41556 415561
  CZ063.3714.6114.0673.07 Jestřabí 06030 60305
  CZ063.3714.6114.0673.08 Jindřichov 06031 60313
  CZ063.3714.6114.0673.09 Košíkov 17819 178195
  CZ063.3714.6114.0673.10 Ludvíkov 17820 178209
  CZ063.3714.6114.0673.11 Pánov 07653 76538
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Velká Bíteš se nachází východnějihovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 17 km. Město se skládá z 10 městských částí: Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov, Pánov a Velká Bíteš včetně osady Janovice. Městem protéká vodní tok Bítýška. Rozsah zástavby je v rozmezí 464 - 504 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov trvale bydlící 58 58 58 64 65 66 68
   přechodně bydlící 9 9 9 9 9 9 9
   celkem 67 67 67 73 74 75 77
   Březka trvale bydlící 96 96 96 90 86 82 78
   přechodně bydlící 11 11 11 11 11 11 11
   celkem 107 107 107 101 97 93 89
   Holubí Zhoř trvale bydlící 147 147 147 160 158 155 151
   přechodně bydlící 33 33 33 33 33 33 33
   celkem 180 180 180 193 191 188 184
   Jáchymov trvale bydlící 87 87 87 85 82 79 76
   přechodně bydlící 6 6 6 6 6 6 6
   celkem 93 93 93 91 88 85 82
   Janovice trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Jestřabí trvale bydlící 44 44 44 45 46 46 46
   přechodně bydlící 51 51 51 51 51 51 51
   celkem 95 95 95 96 97 97 97
   Jindřichov trvale bydlící 84 84 84 77 73 69 64
   přechodně bydlící 26 26 26 26 26 26 26
   celkem 110 110 110 103 99 95 90
   Košíkov trvale bydlící 165 165 165 169 168 168 166
   přechodně bydlící 39 39 39 39 39 39 39
   celkem 204 204 204 208 207 207 205
   Ludvíkov trvale bydlící 40 40 40 39 38 36 35
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 45 45 45 44 43 41 40
   Pánov trvale bydlící 15 15 15 15 14 13 12
   přechodně bydlící 29 29 29 29 29 29 29
   celkem 44 44 44 44 43 42 41
   Velká Bíteš trvale bydlící 3 339 3 332 3 331 4 373 4 439 4 497 4 539
   přechodně bydlící 577 576 576 576 576 576 576
   celkem 3 916 3 908 3 907 4 949 5 015 5 073 5 115
   Obec Velká Bíteš celkem trvale bydlící 4 075 4 068 4 067 5 117 5 169 5 211 5 235
   přechodně bydlící 786 785 785 785 785 785 785
   celkem 4 861 4 853 4 852 5 902 5 954 5 996 6 020
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Velká Bíteš 5001 5055 5061 5070 5064 5090 5124 5137 5171 5193 5243 5243 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov 35 38 43 64 65 66 68
   Březka 81 81 81 90 86 82 78
   Holubí Zhoř 145 145 145 160 158 155 151
   Jáchymov 85 85 85 85 82 79 76
   Janovice - - - - - - -
   Jestřabí - - - 15 15 46 46
   Jindřichov - - - 77 73 69 64
   Košíkov 165 165 165 169 168 168 166
   Ludvíkov 40 40 40 39 38 36 35
   Pánov - - - - 14 13 12
   Velká Bíteš 3 341 3 337 3 336 4 373 4 439 4 497 4 539
   Obec Velká Bíteš celkem 3 892 3 891 3 895 5 072 5 138 5 211 5 235
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   Místní část Bezděkov má vybudovaný veřejný vodovod. Pitná voda je přiváděna z ÚV Mostiště. Obec je napojena na přívodný řad pro obec Holubí Zhoř. Tlak v síti udržuje VDJ Ruda 2 x 250 m3 (589,3/585,75 m n.m.).

    

   Místní (městská) část Březka

   Místní část Březká má vybudovaný veřejný vodovod, pro který je voda přiváděna z ÚV Mostiště. Přívodný řad do obce odbočuje z přívodného řadu pro Holubí Zhoř. Voda je přiváděna do VDJ Březka 35 m3 (497,4/495,4 m n.m.). Místní část je vodou zásobena gravitačně.

    

   Místní (městská) část Holubí Zhoř

   Místní část Holubí Zhoř má vybudovaný veřejný vodovod. Pitná voda je přiváděna z ÚV Mostiště. Přívodný řad do obce je napojen na přivaděč z VDJ Ruda 2 x  250 m3 (589,3/585,75 m n.m.) do Velké Bíteše. Přívodným řadem je přiváděna voda do VDJ Holubí Zhoř 150 m3 (529,81/526,71 m n.m.), ze kterého je voda přiváděna do obce gravitačně.

    

   Místní (městská) část Jáchymov

   Místní část Jáchymov má vybudovaný veřejný vodovod. Pitná voda je přiváděna z ÚV Mostiště. Místní část je napojena na přívodný řad pro obec Holubí Zhoř. Tlak v síti udržuje VDJ Ruda 2 x 250 m3 (589,3/585,75 m n.m.).

    

   Místní (městská) část Jestřabí

   Místní část Jestřábí má vybudovaný vodovod jen pro část obce. Ostatní obyvatelé v obci (cca 70 % obyvatel) jsou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Jindřichov

   Místní část Jindřichov má veřejný vodovod zásobený ze dvou studní v lese nad obcí přes VDJ Jindřichov 50 m3.

    

   Místní (městská) část Košíkov

   Místní část Košíkov má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou tři studny, z nichž je přes ATS obec zásobena. Zdroje zejména v letním období vykazují zhoršení některých ukazatelů (radon, zákal, dusičnany).

    

   Místní (městská) část Ludvíkov

   Místní část Ludvíkov má vybudovaný veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Ivančice - Rosice přívodním řadem z obce Stanoviště.

    

   Místní (městská) část Pánov

   Místní část Pánov nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze studní.

    

   Místní (městská) část Velká Bíteš

   V místní části Velká Bíteš je veřejná vodovodní síť, která byla budována v sedmdesátých letech 20. století. Zdrojem vody je vodárenská nádrž Mostiště. Město je zásobováno vodou z ÚV Mostiště přes VDJ Velká Bíteš 2 x 250 m3 (520,90/517,2 m n.m.) z přivaděče Dobrá Voda – Velká Bíteš. Z vodojemu do města vedou dva přívodní řady DN 200 mm. Přímo ve městě se nachází ještě další zdroj vody a to studna vybavená akumulačním prostorem 13 m3. Voda v této studni je hygienicky zabezpečena a je čerpána přímo do vodovodního potrubí. Tento zdroj pokrývá asi 20 % spotřeby vody ve městě.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Březka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Holubí Zhoř

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Jáchymov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Jestřabí

   Místní část Jestřábí bude připojena na zdroj Mostiště ze sítě Velká Bíteš přes ČS. Voda bude čerpána do navrženého VDJ Jestřábí a dále rozvedena gravitačně po obci.

    

   Místní (městská) část Jindřichov

   Místní část Jindřichov bude připojena na zdroj Mostiště ze sítě Velká Bíteš přes ČS. Voda bude čerpána do navrženého VDJ Jestřábí a dále rozvedena gravitačně po obci.

    

   Místní (městská) část Košíkov

   Místní část Košíkov bude připojena na horní tlakové pásmo vodovodu Velká Bíteš zásobené z ATS Lipová směr průmyslová zóna.

    

   Místní (městská) část Ludvíkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pánov

   Místní část bude zásobena z nového VDJ Pánov v rámci nové části skupinového vodovodu Mostiště - přivaděče Velká Bíteš – Kuřimská Nová Ves. Bude vybudována nová rozvodná vodovodní síť.

   V případě, že nebude reaizováno napojení na skupinový vodovod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Velká Bíteš

   Město Velká Bíteš bude rozděleno na dvě tlaková pásma:

   1. Tl. pásmo (464 – 490 m n.m.) bude zásobeno z VDJ 2 x 250 m3 (520,9/517,7 m n.m.)

   2. Tl. pásmo (490 – 504 m n.m.) bude zásobeno z nového VDJ Duforty 2 x 500 m3 (max. Hladina 550 m n.m).

    

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ Lipová). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro Jestřábí, Jindřichov, Košíkov a Pánov se uvažuje s napojením na ÚV Mostiště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Velká Bíteš realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov - - - - - - -
   Březka - - - - - - -
   Holubí Zhoř - - - - - - 151
   Jáchymov - - - - - - -
   Janovice - - - - - - -
   Jestřabí - - - - - - -
   Jindřichov - - - - - - -
   Košíkov - - - - - 168 166
   Ludvíkov - - - - - - -
   Pánov - - - - - - -
   Velká Bíteš 3 053 3 051 3 050 4 373 4 439 4 497 4 539
   Obec Velká Bíteš celkem 3 053 3 051 3 050 4 373 4 439 4 665 4 856
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   Městská část Bezděkov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Březka

   Městská část Březka nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Holubí Zhoř

   Městská část Holubí Zhoř nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Jáchymov

   Městská část Jáchymov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Jestřabí

   Městská část Jestřabí nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Jindřichov

   Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, jejíž výstavba byla ukončena v roce 1976. Na kanalizaci je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 500 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400 mm.

   Celá kanalizační síť je zaústěna jedinou výustí do otevřeného odpadu a odtud do potoka Jasinky.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Košíkov

   V městské části není vybudována kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Ludvíkov

   Městská část Ludvíkov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Pánov

   Městská část Pánov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Velká Bíteš

   Na území městské části je vybudována kanalizační síť různého stáří a technického stavu. Stoková síť města je převážně jednotná, pouze lokality ulic Sadová a Pod Spravedlností a průmyslová zóna Košíkov jsou odkanalizovány oddílným stokovým systémem. Stoková síť města je ukončena ČOV, ležící na severovýchodním okraji města na levém břehu řeky Bítýšky.

   Celková délka stokové sítě města Velká Bíteš je cca 30,2 km. Z toho je 22,8 km jednotných stok a 3,6 km splaškových stok. Na stokové síti se nachází 6 odlehčovacích komor a 2 čerpací stanice.

   ČOV Velká Bíteš je mechanicko-biologická a byla vybudována v roce 1994. V letech 2004 až 2006 byla realizována intenzifikace ČOV na kapacitu 7577 EO.

    

   V současnosti napojené obce (městské části): Velká Bíteš včetně části Janovice

   Nově napojené obce (městské části): Košíkov

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): Bezděkov, Březka, Jáchymov, Jestřábí, Jindřichov, Ludvíkov, Pánov

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny na pánovanou ČOV Březka.

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Březka

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, která bude ukončena ČOV.

    

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Březka, Bezděkov a Jáchymov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Holubí Zhoř

   V městské části Holubí Zhoř navrhujeme vybudování nové splaškové kanalizace.

    

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Holubí Zhoř

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Jáchymov

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny na pánovanou ČOV Březka.

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Jestřabí

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, která bude ukončena ČOV.

    

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Jestřabí a Jindřichov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Jindřichov

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny na pánovanou ČOV Jestřabí.

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Košíkov

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny do jímky a odtud výtlakem dopravovány na ČOV Velká Bíteš.

    

   Místní (městská) část Ludvíkov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Pánov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Velká Bíteš včetně osady Janovice

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Velká Bíteš realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bezděkov - - -
  Březka 4 900,0 - 4 900,0
  Holubí Zhoř 6 500,0 12 000,0 18 500,0
  Jáchymov 1 000,0 - 1 000,0
  Janovice - - -
  Jestřabí 4 500,0 - 4 500,0
  Jindřichov 3 000,0 - 3 000,0
  Košíkov 1 900,0 13 500,0 15 400,0
  Ludvíkov - - -
  Pánov 3 000,0 - 3 000,0
  Velká Bíteš 22 200,0 55 000,0 77 200,0
  Obec Velká Bíteš celkem 47 000,0 80 500,0 127 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.