Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Třebíč - CZ063.3710.6113.600 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Třebíč

  Číslo obce PRVKUK 600
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.600
  Kód obce 590266
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0600.01 Borovina 16985 169854
  CZ063.3710.6113.0600.02 Budíkovice 01538 15385
  CZ063.3710.6113.0600.03 Horka-Domky 41253 412538
  CZ063.3710.6113.0600.04 Jejkov 41251 412511
  CZ063.3710.6113.0600.05 Nové Dvory 41252 412520
  CZ063.3710.6113.0600.06 Nové Město 41255 412554
  CZ063.3710.6113.0600.07 Pocoucov 12294 122947
  CZ063.3710.6113.0600.08 Podklášteří 16991 169919
  CZ063.3710.6113.0600.09 Ptáčov 13656 136565
  CZ063.3710.6113.0600.10 Račerovice 13730 137308
  CZ063.3710.6113.0600.11 Řípov 16988 169889
  CZ063.3710.6113.0600.12 Slavice 15003 150037
  CZ063.3710.6113.0600.13 Sokolí 15218 152188
  CZ063.3710.6113.0600.14 Stařečka 16975 169757
  CZ063.3710.6113.0600.15 Týn 16994 169943
  CZ063.3710.6113.0600.16 Vnitřní Město 41250 412503
  CZ063.3710.6113.0600.17 Zámostí 41254 412546
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Třebíč leží na jihovýchodě Kraje Vysočina. Město tvoří Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice, Sokolí a Třebíč (zahrnuje Borovinu, Horka - Domky, Jejkov, Nové Dvory, Nové Město, Podklášteří, Stařečku, Týn, Vnitřní Město, Zámostí). Městem protéká řeka Jihlava.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Borovina trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Budíkovice trvale bydlící 199 199 199 281 294 306 317
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 199 199 199 281 294 306 317
   Horka-Domky trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Jejkov trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Nové Dvory trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Nové Město trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Pocoucov trvale bydlící 183 183 183 188 192 195 197
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 183 183 183 188 192 195 197
   Podklášteří trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Ptáčov trvale bydlící 212 212 212 244 251 258 264
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 212 212 212 244 251 258 264
   Račerovice trvale bydlící 155 155 155 154 152 150 148
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 155 155 155 154 152 150 148
   Řípov trvale bydlící 68 68 68 63 63 62 61
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 68 68 68 63 63 62 61
   Slavice trvale bydlící 246 246 245 261 262 262 262
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 246 246 245 261 262 262 262
   Sokolí trvale bydlící 88 88 88 101 103 104 105
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 88 88 88 101 103 104 105
   Stařečka trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Týn trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Vnitřní Město trvale bydlící 37 841 37 794 37 784 36 070 35 550 35 000 34 343
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 37 841 37 794 37 784 36 070 35 550 35 000 34 343
   Zámostí trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Obec Třebíč celkem trvale bydlící 38 992 38 945 38 934 37 362 36 867 36 337 35 697
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 38 992 38 945 38 934 37 362 36 867 36 337 35 697
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Třebíč 38156 37842 37575 37324 37095 36880 36641 36330 36050 35691 35451 35451 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Borovina - - - - - - -
   Budíkovice 193 193 193 280 293 305 316
   Horka-Domky - - - - - - -
   Jejkov - - - - - - -
   Nové Dvory - - - - - - -
   Nové Město - - - - - - -
   Pocoucov 164 166 170 186 190 193 195
   Podklášteří - - - - - - -
   Ptáčov 129 145 170 227 234 241 247
   Račerovice 138 138 138 152 150 148 146
   Řípov 51 52 55 61 61 60 59
   Slavice 242 242 242 259 260 260 260
   Sokolí 83 83 83 97 99 100 101
   Stařečka - - - - - - -
   Týn - - - - - - -
   Vnitřní Město 37 550 37 566 37 659 36 057 35 537 34 987 34 330
   Zámostí - - - - - - -
   Obec Třebíč celkem 38 550 38 585 38 710 37 319 36 824 36 294 35 654
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Budíkovice

   V Budíkovicích je vybudován veřejný vodovod zásobovaný z VDJ Budíkovice 150 m3 (517,0 / 514,0 m n.m.).

   Místní (městská) část Pocoucov

   V Pocoucově je vybudován veřejný vodovod napojený na severní větev oblastního vodovodu Třebíč.

   Místní (městská) část Ptáčov

   V místní části Ptáčov je vybudovaný veřejný vodovod, napojený na rozvodnou síť místní části Nové Dvory.

   Místní (městská) část Račerovice

   V Račerovicích je vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný z VDJ Okřešice 100 m3 (540,0 / 537,0 m n.m.), plněného z oblastního vodovodu Třebíč.

   Místní (městská) část Řípov

   V Řípově je vybudovaný veřejný vodovod napojený na rozvodnou vodovodní síť místní části Borovina.

   Místní (městská) část Slavice

   V Slavicích je vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný přímo z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Místní (městská) část Sokolí

   V Sokolí je vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný z VDJ Sokolí 100 m3 (464,0 / 461,0 m n.m.), plněného z oblastního vodovodu Třebíč.

   Místní (městská) část Třebíč

   Třebíč má kompletní rozvodnou síť rozdělenou do několika tlakových pásem na každém břehu řeky Jihlavy s vlastními VDJ. Celkem je využíváno 14 VDJ situovaných přímo ve městě nebo v okolí Třebíče. Řídícím VDJ ze směru úpravny vody Štítary je VDJ Střítež 5000 m3 (522,0 / 517,0 m n.m.), ze směru úpravny vody Mostiště jsou to vodojemy VDJ Pocoucov I. 800 m3 (521,0 / 517,0 m n.m.) a VDJ Pocoucov II. 2000 m3 (521,0 / 517,0 m n.m.). Pitná voda je do Třebíče přiváděna ze dvou velkých úpraven vody v Mostišti (zdrojem vody je vodárenská nádrž Mostiště) a ve Štítarech (zdrojem vody je vodní nádrž Vranov) a z prameniště (zdroje podzemní vody) v Heralticích. Celý soubor těchto objektů tvoří oblastní vodovod Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Budíkovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Pocoucov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Ptáčov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Račerovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Řípov

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny výtlakem do veřejné kanalizace v obci Račerovice, odkud budou odváděny na ČOV Třebíč.

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba splaškové kanalizace a kanalizačního přivaděče do obce Račerovice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).zhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.Místní (městská) část SlaviceVzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.Místní (městská) část SokolíVzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.Místní (městská) část TřebíčVzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Třebíč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Borovina - - - - - - -
   Budíkovice 140 140 140 280 293 305 316
   Horka-Domky - - - - - - -
   Jejkov - - - - - - -
   Nové Dvory - - - - - - -
   Nové Město - - - - - - -
   Pocoucov 50 50 174 186 190 193 195
   Podklášteří - - - - - - -
   Ptáčov 0 0 201 277 234 241 247
   Račerovice 0 0 0 152 150 148 146
   Řípov 0 0 0 61 61 60 59
   Slavice 0 0 0 0 260 260 260
   Sokolí 0 0 0 97 99 100 101
   Stařečka - - - - - - -
   Týn - - - - - - -
   Vnitřní Město 37 841 37 794 37 784 36 040 35 520 34 970 34 313
   Zámostí - - - - - - -
   Obec Třebíč celkem 38 031 37 984 38 299 37 093 36 807 36 277 35 637
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Budíkovice

   V městské části Budíkovice byla v roce 2019 vybudována nová splašková kanalizační síť. Stávající stoky plní funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou odváděny výtlakem na ČOV Třebíč.

   Stávající ČOV byla zrušena.

   Místní (městská) část Pocoucov

   V městské části Pocoucov byla v roce 2019 vybudována nová splašková kanalizační síť. Stávající stoky plní funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou odváděny výtlakem na ČOV Třebíč.

   Stávající ČOV byla zrušena.

   Místní (městská) část Ptáčov

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Račerovice

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Řípov

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Slavice

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Sokolí

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Třebíč

   Provozní skupina Třebíč (kanalizace) je tvořena těmito místními částmi: Borovina, Horka-Domky, Jejkov, Nové Dvory, Nové Město, Podklášteří, Stařečka, Týn, Vnitřní Město, Zámostí.

   Je zde vybudována zčásti oddílná a z části jednotná kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny na stávající mechanicko - biologickou ČOV Třebíč. Odpadní voda je vypouštěna do řeky Jihlavy.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Budíkovice

   V městské části Budíkovice navrhujeme dostavbu kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Pocoucov

   V městské části Pocoucov  navrhujeme dostavbu kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Ptáčov

   V městské části Ptáčov navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny výtlakem na ČOV Třebíč.

   Místní (městská) část Račerovice

   V městské části Račerovice navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny výtlakem na ČOV Třebíč.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Řípov

   V městské části Řípov navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny výtlakem na ČOV Třebíč.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Slavice

   V městské části Slavice navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť.

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Slavice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Sokolí

   V městské části Sokolí navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť.

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Sokolí

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Třebíč

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se uvažuje s intenzifikací ČOV - předpokládáme vybudování terciálního stupně čištění.

   Kapacita ČOV po intenzifikaci bude 52000 EO.

   V současnosti napojené obce (městské části): Třebíč, Kožichovice, Stařeč,

   Nově napojené obce (městské části): Budíkovice, Okřešice, Pocoucov, Ptáčov, Mastník, Okřešice, Račerovice, Kracovice, Řípov a Nová Ves.

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Třebíč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Borovina - - -
  Budíkovice - 24 700,0 24 700,0
  Horka-Domky - - -
  Jejkov - - -
  Nové Dvory - - -
  Nové Město - - -
  Pocoucov - 44 300,0 44 300,0
  Podklášteří - - -
  Ptáčov - 26 800,0 26 800,0
  Račerovice - 15 000,0 15 000,0
  Řípov - 12 000,0 12 000,0
  Slavice - 20 000,0 20 000,0
  Sokolí - 15 000,0 15 000,0
  Stařečka - - -
  Týn - - -
  Vnitřní Město 96 390,0 285 560,0 381 950,0
  Zámostí - - -
  Obec Třebíč celkem 96 390,0 443 360,0 539 750,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  6. 9. 2019 168/2019 administrativní opatření Pocoucov - splašková kanalizace - výtlak
  6. 9. 2019 170/2019 administrativní opatření Budíkovice - splašková kanalizace v délce 219,54 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.
  19. 12. 2012 169/2012 administrativní opatření Pocoucov - splašková kanalizace - výtlak v celkové délce 1608,0 m a gravitační kanalizace v celkové délce 349,0 m a vč. ČS