Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Herálec - CZ063.3601.6102.058 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Herálec

  Číslo obce PRVKUK 58
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.058
  Kód obce 568678
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0058.01 Herálec 03829 38296
  CZ063.3601.6102.0058.02 Dubí 19258 192589
  CZ063.3601.6102.0058.03 Kamenice 06254 62545
  CZ063.3601.6102.0058.04 Koječín 03831 38318
  CZ063.3601.6102.0058.05 Mikulášov 09411 94111
  CZ063.3601.6102.0058.06 Pavlov u Herálce 11849 118494
  CZ063.3601.6102.0058.07 Zdislavice 19260 192601
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Herálec leží jihozápadně od města Havlíčkův Brod. Obec má místní části Dubí, Herálec, Kamenice, Koječín, Mikulášov, Pavlov u Herálce a Zdislavice.
   Místní část Mikulášov se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dubí trvale bydlící 58 58 58 59 57 55 52
   přechodně bydlící - - - 10 12 14 15
   celkem 58 58 58 69 69 69 67
   Herálec trvale bydlící 609 608 608 674 684 692 690
   přechodně bydlící - - - 126 120 120 125
   celkem 609 608 608 800 804 812 815
   Kamenice trvale bydlící 123 123 123 135 138 140 140
   přechodně bydlící - - - 110 110 110 110
   celkem 123 123 123 245 248 250 250
   Koječín trvale bydlící 83 83 83 88 80 75 70
   přechodně bydlící - - - 70 70 75 75
   celkem 83 83 83 158 150 150 145
   Mikulášov trvale bydlící 38 38 38 25 22 18 20
   přechodně bydlící - - - 30 30 35 35
   celkem 38 38 38 55 52 53 55
   Pavlov u Herálce trvale bydlící 118 118 118 105 99 94 88
   přechodně bydlící - - - 55 60 65 65
   celkem 118 118 118 160 159 159 153
   Zdislavice trvale bydlící 71 71 71 62 61 71 71
   přechodně bydlící - - - 85 86 86 86
   celkem 71 71 71 147 147 157 157
   Obec Herálec celkem trvale bydlící 1 100 1 099 1 099 1 148 1 141 1 145 1 131
   přechodně bydlící - - - 486 488 505 511
   celkem 1 100 1 099 1 099 1 634 1 629 1 650 1 642
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Herálec 1112 1136 1153 1152 1143 1129 1120 1132 1118 1112 1095 1095 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dubí 58 58 58 69 69 69 67
   Herálec 609 608 608 792 795 795 800
   Kamenice 123 123 123 240 240 240 240
   Koječín - - - 110 110 110 110
   Mikulášov 38 38 38 55 52 53 55
   Pavlov u Herálce 118 118 118 150 150 150 150
   Zdislavice 71 71 71 147 147 157 157
   Obec Herálec celkem 1 017 1 016 1 016 1 563 1 563 1 574 1 579
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dubí
   Místní část Dubí (574 - 590 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu Herálec (kol. 1997), který zásobuje pitnou vodou místní části obce Herálec - Kamenice, Dubí, Zdislavice a osadu Splav. Vodovod využívá studny, odkyselovací stanici a čerpací stanici s akumulací vodovodu Herálec. K Heráleckým studním (hloubka cca 5 m, vydatnost S1 je 0,4 l/s, S2 je 1,0 l/s a S3 je 1,4 l/s) jako zdroj přibyly ještě čtyři nové studny - S1 s vydatností 0,2 l/s, S2 s vydatností 0,1 l/s, S3 s vydatností 0,1 l/s a S4 s vydatností 0,25 l/s. Z čerpací stanice je voda čerpána do samostatného VDJ Kamenice 1 x 150 m3 (627,3/624 m n.m.). Z tohoto VDJ jsou gravitačně zásobeny místní části Kamenice, Dubí, Zdislavice a osada Splav.

   Místní (městská) část Herálec
   Místní část Herálec (536 - 576 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu Herálec. Zdrojem pitné vody jsou tři studny s hloubkou cca 5 m. Vydatnost studny S1 je 0,4 l/s, S2 je 1,0 l/s a S3 je 1,4 l/s. Ze studní voda proudí gravitací přes sběrnou jímku a odkyselovací stanici do 20 m3 akumulační nádrže čerpací stanice, odkud je čerpána do VDJ Herálec - Čihadlo 2 x 150 m3 (594,7/590,1 m n.m.) s odradonovací věží. Do spotřebiště je voda dopravována gravitačně. V roce 1996 byl dokončen veřejný vodovod pro tři místní části obce Herálec - Kamenice, Zdislavice, Dubí a osadu Splav. Ten využívá studně, odkyselovací stanici a čerpací stanici s akumulací vodovodu Herálec. K Heráleckým studním jako zdroj přibyly ještě čtyři nové studny - S1 s vydatností 0,2 l/s, S2 s vydatností 0,1 l/s, S3 s vydatností 0,1 l/s a S4 s vydatností 0,25 l/s.

   Místní (městská) část Kamenice
   Místní část Kamenice (588 - 602 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu Herálec. V roce 1997 byl skupinový vodovod Herálec dokončen a zásobuje tři místní části obce Herálec - Kamenice, Zdislavice, Dubí a osadu Splav. Vodovod využívá studny, odkyselovací stanici a čerpací stanici s akumulací vodovodu Herálec. K Heráleckým studním (hloubka cca 5 m vydatnost studny S1 je 0,4 l/s, S2 je 1,0 l/s a S3 je 1,4 l/s) jako zdroj přibyly ještě čtyři nové studny - S1 s vydatností 0,2 l/s, S2 s vydatností 0,1 l/s, S3 s vydatností 0,1 l/s a S4 s vydatností 0,25 l/s. Z čerpací stanice je voda čerpána do samostatného VDJ Kamenice. Do spotřebišť je voda dopravována gravitačně.

   Místní (městská) část Koječín
   Místní část Koječín (552 - 520 m n.m.) má od r. 2010 vybudován veřejný vodovod napojený na rozvodnou síť místní části Herálec v délce cca 3679.

   Místní (městská) část Mikulášov
   Místní část Mikulášov (620 - 610 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, který byl kolaudován v r. 2001.

   Místní (městská) část Pavlov u Herálce
   Místní část Pavlov u Herálce (590 - 573 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, který byl zkolaudován v r. 2001.

   Místní (městská) část Zdislavice
   Místní část Zdislavice (568 - 588 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu Herálec. V roce 1997 byl skupinový vodovod Herálec dokončen a zásobuje tři místní části obce Herálec - Kamenice, Zdislavice, Dubí a osadu Splav. Vodovod využívá studny, odkyselovací stanici a čerpací stanici s akumulací vodovodu Herálec. K Heráleckým studním (hloubka cca 5 m vydatnost studny S1 je 0,4 l/s, S2 je 1,0 l/s a S3 je 1,4 l/s) jako zdroj přibyly ještě čtyři nové studny - S1 s vydatností 0,2 l/s, S2 s vydatností 0,1 l/s, S3 s vydatností 0,1 l/s a S4 s vydatností 0,25 l/s. Z čerpací stanice je voda čerpána do samostatného vodojemu Kamenice (627,3 / 624 m.n.m.) 1 x 150 m3. Do spotřebišť je voda dopravována gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dubí
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Herálec
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje se s rekonstrukcí VDJ 2 x 150 m3, čerpací stanice a úpravny vody.

   Místní (městská) část Kamenice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Koječín
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Mikulášov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Pavlov u Herálce
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Zdislavice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Herálec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dubí - - - - - - -
   Herálec - - - 17 795 795 800
   Kamenice - - - - - 240 240
   Koječín - - - - - - -
   Mikulášov - - - - - - -
   Pavlov u Herálce - - - - - - 150
   Zdislavice - - - - - - -
   Obec Herálec celkem - - - 17 795 1 035 1 190
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dubí
   Místní část Dubí nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části Dubí odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku a následně pak do Zdislavického rybníka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Herálec
   Místní část Herálec je ve větší části zástavby vybavena jednotnou kanalizační sítí. Na tuto kanalizaci je napojena po předčištění v biologických septicích téměř celá obec. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Kamenice
   Místní část Kamenice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části Kamenice odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku a následně pak do Kamenického rybníka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Koječín
   Místní část Koječín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části Koječína odtékají po předčištění v biologických septicích přes Mlýnský a Rákosný rybník do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Mikulášov
   Místní část Mikulášov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části Mikulášov odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Pavlov u Herálce
   Místní část Pavlov u Herálce nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z místní části Pavlov u Herálce odtékají po předčištění v biologických septicích do vod povrchových. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Zdislavice
   Místní část Zdislavice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části Zdislavic odtékají po předčištění v biologických septicích do Zdislavického rybníka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dubí
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Herálec
   V Herálci navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v místní části.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Herálec
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní(městská) část Kamenice
   V Kamenici je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v místní části.
   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Kamenice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Koječín
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Mikulášov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Pavlov u Herálce
   V Pavlově u Herálce je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v místní části.
   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Pavlov u Herálce
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zdislavice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Herálec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dubí - - -
  Herálec 11 800,0 65 000,0 76 800,0
  Kamenice - 16 500,0 16 500,0
  Koječín - - -
  Mikulášov 1 100,0 - 1 100,0
  Pavlov u Herálce 1 100,0 13 000,0 14 100,0
  Zdislavice - - -
  Obec Herálec celkem 14 000,0 94 500,0 108 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.