Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod - CZ063.3601.6102.057 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Havlíčkův Brod

  Číslo obce PRVKUK 57
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.057
  Kód obce 568414
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0057.01 Havlíčkův Brod 40947 409472
  CZ063.3601.6102.0057.02 Březinka 12341 123412
  CZ063.3601.6102.0057.03 Herlify 41492 414921
  CZ063.3601.6102.0057.04 Jilemník 06001 60011
  CZ063.3601.6102.0057.05 Klanečná 12345 123455
  CZ063.3601.6102.0057.06 Květnov 15894 158941
  CZ063.3601.6102.0057.07 Mírovka 09576 95761
  CZ063.3601.6102.0057.08 Poděbaby 12347 123471
  CZ063.3601.6102.0057.09 Suchá 15896 158968
  CZ063.3601.6102.0057.10 Svatý Kříž 15897 158976
  CZ063.3601.6102.0057.11 Šmolovy 09398 93980
  CZ063.3601.6102.0057.12 Termesivy 16663 166634
  CZ063.3601.6102.0057.13 Veselice 12348 123480
  CZ063.3601.6102.0057.14 Zbožice 06723 67237
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Havlíčkův Brod leží severně od města Jihlava na řece Sázavě.
   Město má městské části Březinka, Havlíčkův Brod, Herlify, Jilemník, Klanečná, Květnov, Mirovka, Poděbrady, Suchá, Svatý Kříž, Šmolovy, Termesivy, Veselice a Zbožice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březinka trvale bydlící 93 93 93 69 61 53 45
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 93 93 93 69 61 53 45
   Havlíčkův Brod trvale bydlící 22 071 22 027 22 020 20 841 20 358 19 860 19 307
   přechodně bydlící 94 94 94 94 94 94 94
   celkem 22 165 22 121 22 114 20 935 20 452 19 954 19 401
   Herlify trvale bydlící 51 51 51 103 115 127 139
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 51 51 51 103 115 127 139
   Jilemník trvale bydlící 72 72 72 66 63 61 58
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 72 72 72 66 63 61 58
   Klanečná trvale bydlící 20 20 20 19 17 16 14
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 20 20 20 19 17 16 14
   Květnov trvale bydlící 108 108 108 128 134 140 145
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 108 108 108 128 134 140 145
   Mírovka trvale bydlící 358 357 357 403 407 411 413
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 358 357 357 403 407 411 413
   Poděbaby trvale bydlící 347 346 346 471 498 523 546
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 347 346 346 471 498 523 546
   Suchá trvale bydlící 207 207 207 214 217 219 220
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 207 207 207 214 217 219 220
   Svatý Kříž trvale bydlící 338 337 337 366 373 380 385
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 338 337 337 366 373 380 385
   Šmolovy trvale bydlící 449 448 448 529 542 553 563
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 449 448 448 529 542 553 563
   Termesivy trvale bydlící 155 155 155 185 172 184 195
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 155 155 155 185 172 184 195
   Veselice trvale bydlící 47 47 47 98 101 104 106
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 47 47 47 98 101 104 106
   Zbožice trvale bydlící 59 59 59 46 41 36 30
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 59 59 59 46 41 36 30
   Obec Havlíčkův Brod celkem trvale bydlící 24 375 24 327 24 320 23 538 23 099 22 667 22 166
   přechodně bydlící 94 94 94 94 94 94 94
   celkem 24 469 24 421 24 414 23 632 23 193 22 761 22 260
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Havlíčkův Brod 24413 23752 23549 23483 23345 23306 23234 23145 23101 23256 23442 23442 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březinka 86 86 86 40 40 35 30
   Havlíčkův Brod 22 165 22 235 22 390 20 750 20 250 19 760 19 250
   Herlify 0 0 0 92 108 120 132
   Jilemník 0 0 0 - 63 61 58
   Klanečná 0 0 0 0 0 16 14
   Květnov 108 108 108 90 95 105 115
   Mírovka 0 0 0 370 375 390 390
   Poděbaby 152 190 253 390 420 440 450
   Suchá 172 177 186 185 190 195 195
   Svatý Kříž 313 314 317 325 340 350 360
   Šmolovy 426 426 426 490 515 525 535
   Termesivy 0 0 0 150 155 160 175
   Veselice 0 0 0 0 0 80 80
   Zbožice 59 59 59 35 30 25 20
   Obec Havlíčkův Brod celkem 23 481 23 595 23 825 22 917 22 581 22 262 21 804
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Březinka

   Městská část Březinka (448 - 461 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z obecní studny (hloubka 2,25 m, max. vydatnost 0,4 - 0,5 l/s). Voda je do rozvodné sítě dopravována přes odradonovací kolonu z místní ČS s akumulací o objemu 12 m3 (výkon cca 0,8 l/s). Voda vykazuje zvýšené množství dusičnanů.

    

   Místní (městská) část Havlíčkův Brod

   Městská část Havlíčkův Brod je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je napojen na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Hlavním zdrojem vody tohoto skupinového vodovodu jsou podzemní zdroje hydrogeologického křídového útvaru „Dlouhá Mez". Zdroje jsou situovány pod Železnými Horami, především v oblasti Podmoklan, Studence, Kladrub a Lhůty. Svodnými řady je voda soustředěna v čerpací stanici Podmoklany, odtud je čerpána do VDJ Homole. Z těchto VDJ jsou zásobovány tři cílové lokality (Hlinsko a okolní obce, Chotěboř a okolní obce a Havlíčkův Brod s Přibyslaví a okolními obcemi). Dalším velkým zdrojem skupinového vodojemu Želivka – Podmoklany je úpravna vody Želivka (zdroj vodárenská nádrž Švihov). Přivaděč do Havlíčkova Brodu po trase částečně zásobuje město Ledeč nad Sázavou a město Světlá nad Sázavou s okolními obcemi. Město Havlíčkův Brod je pomocí VDJ rozděleno na sedm tlakových pásem. Nejvyšší tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Knyk 2 x 1500 m3 (520,0/515,0 m n.m.). Dvě nižší tlaková pásma (Vršovice starý VDJ 2 x 900 m3 a Vršovice nový VDJ 1 x 2500 m3) jsou na stejné kótě (494,0/489,0 m n.m.) a jsou provozně vzájemně zastupitelné. Na stejné kótě (494,0/489,0 m n.m.), ale bez možnosti propojení je VDJ Strážný Vrch 2 x 750 m3. VDJ Rozkoš 2 x 200 m3 (489,0/485,0 m n.m.). VDJ Žižkov 650 m3 a Obora 2 x 750 m3 jsou na stejné kótě (467,3/462/3 m n.m.), u těchto dvou VDJ je přes rozvodnou síť městské části možná jejich vzájemná zastupitelnost. Provoz přívodných řadů do jednotlivých vodojemů je pro dva uvedené hlavní zdroje vzájemně zastupitelný.

    

   Místní (městská) část Herlify

   Městská část Herlify (434 - 456 m n.m.) je zásobním řadem napojena na veřejný vodovod městské části Mírovka a je součástí skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany. V roce 1984 byl vodovod v městské části Mírovka napojen na VDJ Baštínov 1 x 150 m3 a zdroj pitné vody byl následně posílen o pramenný vývěr z Maria Tereziánské štoly u Mírovky.

    

   Místní (městská) část Jilemník

   Městská část Jilemník (492 - 478 m n.m.) má od roku 2018 veřejný vodovod, který byl napojen na nově vybudovaný přivaděč skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany do městyse Česká Bělá. Součástí stavby  je  armaturní šachta s vodoměrem, regulací tlaku a UV zářičem k dezinfekci vody.

    

   Místní (městská) část Klanečná

   Městská část Klanečná (453-429 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

    

   Místní (městská) část Květnov

   Městská část Květnov (560 - 576 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený gravitačně z VDJ Květnov 1 x 50 m3 (594,00/591,57 m n.m.). Zdrojem vody je prameniště (vydatnost 1,0 l/s), umístěné SV od obce v k.ú. Čistá. Voda je akumulována ve dvou sběrných jímkách a dále čerpána do vodojemu.

    

   Místní (městská) část Mírovka

   Městská část Mírovka (422 - 451 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany. Hlavním zdrojem je vývěr vody z historické štoly (vydatnost cca 2 l/s). Voda je čerpána do VDJ Baštínov, zde je propojení s rozvodnou sítí městské části Havlíčkův Brod. Přes rozvodnou síť Mírovky jsou dále zásobovány městské části Herlify, Termesivy, Bartoušov a Kněžská (částečně Šlapanov).

    

   Místní (městská) část Poděbaby

   Městská část Poděbaby (422 - 454 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přes armaturní šachtu na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Rozvodná síť je zásobována gravitačně z VDJ Poděbaby 2 x 25 m3.

    

   Místní (městská) část Suchá

   Městská část Suchá (490 - 506 m n.m.) je zásobována vodou z místního veřejného vodovodu. Zdrojem podzemní vody je vrt SH2, voda je čerpána do VDJ Suchá 67 m3 (578,0/515,0 m n.m.), ve VDJ je voda odradonována.

    

   Místní (městská) část Svatý Kříž

   Městská část Svatý Kříž (488 - 502 m n.m.) je zásobována vodou z místního veřejného vodovodu s napojením na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Zdrojem podzemní vody jsou studny Mendlova Ves a historická štola v Ovčíně. Voda je čerpána do VDJ Svatý Kříž 100 m3 (494,0/489,0 m n.m.). Přes rozvodnou síť jsou zásobovány osady městské části Mendlova Ves, Ovčín, Novotného Dvůr.

    

   Místní (městská) část Šmolovy

   Městská část Šmolovy (478 - 489 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany.

    

   Místní (městská) část Termesivy

   Městská část Termesivy (444 - 472 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přes vodovod městské části Mírovka na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany. Tlak, určený řídícím VDJ Baštínov 1 x 150 m3, je pro rozvodnou síť zvýšen v ČS Herlify. Převážná část vody v tomto systému pochází z pramenného vývěru z Maria Tereziánské štoly u Mírovky.

    

   Místní (městská) část Veselice

   Městská část Veselice (438 - 418 m n.m.) má od roku 2018 veřejný vodovod, který byl napojen na odbočku z přivaděče skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany.

    

   Místní (městská) část Zbožice

   Městská část Zbožice (536 - 552 m n.m.) je zásobována podzemní vodou z veřejného vodovodu Zbožice. Zdrojem vody je zářez a studna, voda je upravována odkyselením. Vodovod Zbožice je přes vodovod obce Knyk propojen se skupinový vodovod Želivka – Podmoklany.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Březinka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se uvažuje s výstavbou úpravny vody pro denitrifikaci.

    

   Místní (městská) část Havlíčkův Brod

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Herlify

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Jilemník

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Klanečná

   Doporučujeme napojit místní část na přivaděč skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany.

    

   Místní (městská) část Květnov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Mírovka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Poděbaby

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Suchá

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Svatý Kříž

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Šmolovy

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Termesivy

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Veselice

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Zbožice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro město se s novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Havlíčkův Brod realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březinka 0 0 0 0 0 53 45
   Havlíčkův Brod 22 165 22 121 22 114 20 750 20 250 19 760 19 250
   Herlify 33 33 33 30 100 112 120
   Jilemník 0 0 0 0 0 0 0
   Klanečná 0 0 0 0 0 0 0
   Květnov 0 0 0 0 0 50 50
   Mírovka 0 0 0 400 400 400 405
   Poděbaby 0 0 329 0 0 523 546
   Suchá 0 0 197 205 210 212 215
   Svatý Kříž 0 0 320 0 340 380 385
   Šmolovy 0 0 0 500 525 540 550
   Termesivy 0 0 147 159 172 184 195
   Veselice 0 0 0 0 0 0 0
   Zbožice 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Havlíčkův Brod celkem 22 198 22 154 23 140 22 044 21 997 22 214 21 761
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Březinka
   Městská část Březinka je v současné době ve větší části zástavby vybavena jednotnou kanalizační sítí. Splaškové vody odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně do obecního rybníka.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Havlíčkův Brod
   Kanalizace městskéčásti Havlíčkův Brod je provedena jako jednotná. V současné době je na kanalizaci napojeno celá městská část. Rozhodující průmyslové odpadní vody jsou přiváděny do ČOV samostatným průmyslovým kanalizačním sběračem, bez odlehčení přímo na biologické čištění. Odpadní vody městské a z drobného průmyslu komunálního charakteru spolu s dešťovými vodami jsou přivedeny po odlehčení jiným samostatným kanalizačním přivaděčem na ČOV. Kapacita ČOV je 91500 EO.
   Stávající ČOV Havlíčkův Brod je vybudována jako mechanicko-biologická s mezofilní anaerobní stabilizací kalu. ČOV byla zrealizována v letech 1985 – 1989. V roce 2001 proběhla rekonstrukce dmychárny a aktivace za účelem zhospodárnění provozu a odstraňování dusíkatých látek.

   V městské části je vybdována ČOV pro 91500 EO.
   V současnosti napojené obce (městské části): Havlíčkův Brod, Termesivy, Mírovka, Šmolovy
   Nově napojené obce (městské části): Herlify, Poděbaby, Břevnice, Bartoušov, Suchá, Svatý Kříž, Okrouhlice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Herlify
   Městská část Herlify má vybudovaný částečně jednotný a částečně oddílný systém kanalizace. Na oddílné kanalizaci je osazena ČOV cca pro 1/3 městské části.

   Místní (městská) část Jilemník
   Městská část Jilemník nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části odtékají po předčištění v biologických septicích do Roušťanského potoka a následně pak do řeky Sázavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Klanečná
   Městská část Klanečná je ve větší části zástavby vybavena jednotnou kanalizační sítí. Splaškové vody z větší části odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak do obecního rybníka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Květnov
   Městská část Květnov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak do obecního rybníka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Mírovka
   Městská část Mírovka má vybudovanou částečně jednotnou a částečně oddílnou kanalizaci. Odpadní vody odtékají do centrální čerpací stanice, odkud jsou přečerpávány do kanalizační sítě městské části Havlíčkův Brod a následně čištěny na ČOV Havlíčkův Brod. Malá část městské části je odkanalizována do jímek na vyvážení.

   Místní (městská) část Poděbaby
   Městská část Poděbaby má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z větší části Poděbab odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak přes soustavu rybníků do Úsobského potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Suchá
   Městská část Suchá má  vybudovanou jednotnou kanalizaci pouze částečně. Splaškové vody z větší části Suché odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak přes soustavu rybníků do vodního toku Žabinec a dále pak do řeky Sázavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Svatý Kříž
   Městská část Svatý Kříž má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z větší části Svatého Kříže odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak  do vodního toku Žabinec. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Šmolovy
   Městská část Šmolovy má  vybudovanou jednotnou kanalizaci. Kanalizace odvádí splašky na ČOV Havlíčkův Brod.

   Místní (městská) část Termesivy
   Městská část Termesivy má vybudovanou částečně jednotnou a částečně oddílnou kanalizaci. Odpadní vody odtékají do centrální čerpací stanice, odkud jsou přečerpávány do kanalizační sítě Havlíčkův Brod a následně čištěny na ČOV Havlíčkúv Brod.

   Místní (městská) část Veselice
   Městská část Veselice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z větší části Veselice odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak do levostranného přítoku Sázavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Zbožice
   Městská část Zbožice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z větší části odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak do Cihlářského potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Březinka
   V Březince navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou sváděny sběračem na ČOV v městské části.

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Březinka
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).
    
   Místní (městská) část Havlíčkův Brod
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   V lokalitách Dolní a Horní Papšíkov bude provedena dostavba oddílné kanalizace s napojením na kanalizaci a ČOV Havlíčkův Brod.   

   V současnosti napojené obce (městské části): Havlíčkův Brod, Termesivy, Mírovka, Šmolovy
   Nově napojené obce (městské části): Herlify, Poděbaby, Břevnice, Bartoušov, Suchá, Svatý Kříž, Okrouhlice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Herlify
   V městské části Herlify navrhujeme vybudování nové splaškové kanalizace s napojením na ČOV Havlíčkův Brod.

   Místní (městská) část Jilemník
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Klanečná
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Květnov
   V Květnově navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Kanalizace bude zakončena nově vybudovanou ČOV v místní části.

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Květnov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Mírovka
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Poděbaby
   Uvažuje se s vybudováním nové splaškové kanalizace a s jejím napojením na ČOV Havlíčkův Brod.

   Místní (městská) část Suchá
   V Suché navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na ČOV Havlíčkův Brod.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Svatý Kříž
   Ve Svatém Kříži navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na ČOV Havlíčkův Brod.

   Místní (městská) část Šmolovy
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje výstavba oddílné splaškové kanalizacev lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Termesivy
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje výstavba oddílné splaškové kanalizacev lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Veselice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zbožice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Havlíčkův Brod realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Březinka 1 000,0 8 000,0 9 000,0
  Havlíčkův Brod 10 000,0 13 000,0 23 000,0
  Herlify - 8 000,0 8 000,0
  Jilemník 1 500,0 - 1 500,0
  Klanečná 1 500,0 - 1 500,0
  Květnov - 12 500,0 12 500,0
  Mírovka - 2 000,0 2 000,0
  Poděbaby - 10 000,0 10 000,0
  Suchá - 9 500,0 9 500,0
  Svatý Kříž - 11 500,0 11 500,0
  Šmolovy - - -
  Termesivy - - -
  Veselice 2 000,0 - 2 000,0
  Zbožice - - -
  Obec Havlíčkův Brod celkem 16 000,0 74 500,0 90 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.