Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Golčův Jeníkov - CZ063.3601.6102.054 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Golčův Jeníkov

  Číslo obce PRVKUK 54
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.054
  Kód obce 568635
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1988
  Golčův Jeníkov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0054.01 Golčův Jeníkov 03548 35483
  CZ063.3601.6102.0054.02 Kobylí Hlava 03549 35491
  CZ063.3601.6102.0054.03 Nasavrky 03550 35505
  CZ063.3601.6102.0054.04 Římovice 03554 35548
  CZ063.3601.6102.0054.05 Sirákovice 14881 148814
  CZ063.3601.6102.0054.06 Stupárovice 14883 148831
  CZ063.3601.6102.0054.07 Vrtěšice 03555 35556
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Golčův Jeníkov leží severně od města Havlíčkův Brod. Město leží na Vohančickém potoku. Město má městské části Golčův Jeníkov, Kobylí Jihlava, Nasavrky, Římovice, Sirákovice, Stupárovice a Vrtěšice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Golčův Jeníkov trvale bydlící 2 195 2 191 2 190 2 265 2 253 2 238 2 216
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 2 203 2 199 2 198 2 273 2 261 2 246 2 224
   Kobylí Hlava trvale bydlící 75 75 75 48 37 25 14
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 75 75 75 48 37 25 14
   Nasavrky trvale bydlící 84 84 84 70 68 66 63
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 84 84 84 70 68 66 63
   Římovice trvale bydlící 72 72 72 61 54 47 40
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 72 72 72 61 54 47 40
   Sirákovice trvale bydlící 85 85 85 64 55 46 37
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 85 85 85 64 55 46 37
   Stupárovice trvale bydlící 72 72 72 76 75 75 74
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 72 72 72 76 75 75 74
   Vrtěšice trvale bydlící 21 21 21 26 26 27 27
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 21 21 21 26 26 27 27
   Obec Golčův Jeníkov celkem trvale bydlící 2 604 2 600 2 599 2 610 2 568 2 524 2 471
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 2 612 2 608 2 607 2 618 2 576 2 532 2 479
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Golčův Jeníkov 2674 2679 2642 2631 2656 2629 2632 2639 2640 2673 2680 2680 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Golčův Jeníkov 2 193 2 191 2 190 2 220 2 215 2 200 2 180
   Kobylí Hlava 0 0 0 0 37 25 14
   Nasavrky 84 84 84 50 55 55 53
   Římovice 0 0 0 0 0 47 40
   Sirákovice 0 0 0 0 40 42 35
   Stupárovice 0 0 0 - 0 70 70
   Vrtěšice 0 0 0 0 26 27 27
   Obec Golčův Jeníkov celkem 2 277 2 275 2 274 2 270 2 373 2 466 2 419
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Golčův Jeníkov

   Městská část Golčův Jeníkov (327 - 410 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, napojeného na skupinový vodovod Golčův Jeníkov - Čáslav. Zdroji tohoto skupinového vodovodu jsou 7 studní Kladeruby, zdroj Lhůta (vrty BS1, BS2 a studny), vrt SU1, zářezy Lány, Lihovarská studna (vrty H1, H3, H4 a H5), Riegrovy prameny, zářezy Ostrovec, štola Meziloží, zářezy Kodrle - Zadina, Blatnická studna, vrt S5A, studna J, vrt NV3, vrt S4, vrty ČE1 a ČE2, studny CH1 a CH2. V případě zdroje Riegrovy prameny a zářezy Lány je voda odkyselována v odkyselovací stanici. Ze skupinového vodovodu voda přitéká přes čerpací stanici čerpací stanici Spačice a VDJ Borek 2 x 200 + 400 m3 (427,00/431,40 m.n.m.) do VDJ Golčův Jeníkov (Vohančice) 2 x  400 m3 (415,60/420,00 m n.m.), zástavba městské části je rozdělena pomocí redukčního ventilu do dvou tlakových pásem.

    

   Místní (městská) část Kobylí Hlava

   Městská část Kobylí Hlava (460 - 472 m n.m.) má od roku 2016 vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na přivaděč skupinového vodovodu Golčův Jeníkov - Čáslav. Městská část je napojena přes rozvodnou síť městské části Frýdnava (město Habry).

    

   Místní (městská) část Nasavrky

   Městská část Nasavrky (395 - 414 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, napojeného na skupinový vodovod Golčův Jeníkov - Čáslav. Ten je napájen z většího množství zdrojů podzemní vody, viz městská část Golčův Jeníkov. Ze skupinového vodovodu voda přitéká z VDJ Borek do VDJ Golčův Jeníkov a odbočkou gravitačně do spotřebiště.

    

   Místní (městská) část Římovice

   Městská část Římovice (400 - 425 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje.

    

   Místní (městská) část Sirákovice

   Městská část Sirákovice (309 - 350 m n.m.) má od roku 2018 vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na přivaděč skupinového vodovodu Golčův Jeníkov - Čáslav. Propojení bylo na přivaděč skupinového vodovodu Golčův Jeníkov - Čáslav bylo provedeno společně s městskou částí Vrtešice.

    

   Místní (městská) část Stupárovice

   Městská část Stupárovice (333 - 355 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje.

    

   Místní (městská) část Vrtěšice

   Městská část Vrtěšice (350 - 365 m n.m.) má od roku 2018 vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na přivaděč skupinového vodovodu Golčův Jeníkov - Čáslav. Propojení bylo na přivaděč skupinového vodovodu Golčův Jeníkov - Čáslav bylo provedeno společně s městskou částí Sirákovice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Golčův Jeníkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kobylí Hlava

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Nasavrky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Římovice

   Městskou část Římovice doporučujeme napojit na skupinový vodovod Golčův Jeníkov - Čáslav z rozvodné sítě města Golčův Jeníkov.

    

   Místní (městská) část Sirákovice

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Stupárovice

   Městskou část Stupárovice doporučujeme napojit na skupinový vodovod Golčův Jeníkov - Čáslav z rozvodné sítě města Golčův Jeníkov.

    

   Místní (městská) část Vrtěšice

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro Golčův Jeníkov a Nasavrky se s novými zdroji neuvažuje. Pro městské části Kobylí Hlava, Vrtěšice, Římovice, Stupárovice, Sirákovice se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Golčův Jeníkov - Čáslav .

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Golčův Jeníkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Golčův Jeníkov 2 203 2 199 2 198 2 170 2 160 2 160 2 150
   Kobylí Hlava 0 0 0 0 0 0 0
   Nasavrky 0 0 0 0 0 0 0
   Římovice 0 0 0 0 0 0 0
   Sirákovice 0 0 0 0 0 0 0
   Stupárovice 0 0 0 0 0 70 70
   Vrtěšice 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Golčův Jeníkov celkem 2 203 2 199 2 198 2 170 2 160 2 230 2 220
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Golčův Jeníkov
   Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizaci ukončenou mechanicko-biologickou ČOV. ČOV nemá denitrifikační část, fosfor je odbouráván chemickou cestou. V roce 2010 bylo dokončeno odkanalizování lokality Vyšehrad a je tak odkanalizováno prakticky celé město. Na ČOV byla v minulém období provedena úprava biologické linky.

   Ve městě je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (městské části): Golčův Jeníkov
   Nově napojené obce (městské části): Stupárovice, Podmoky
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Kobylí Hlava
   Městská část Kobylí Hlava nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Nasavrky
   Městská část Nasavrky nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Římovice
   Městská část Římovice nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Sirákovice
   Městská část Sirákovice nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Stupárovice
   Městská část Stupárovice nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Vrtěšice
   Městská část Vrtěšice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Golčův Jeníkov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (městské části): Golčův Jeníkov

   Nově napojené obce (městské části): Stupárovice, Nasavrky

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Kobylí Hlava

   V městské části Kobylí Hlava se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 120 EO.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou

   Nově napojené obce (městské části): Kobylí Hlava

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Nasavrky

   V městské části Nasavrky včetně osady Olšinky se navrhuje tlaková kanalizace s domovními čerpacími stanice. Tlaková kanalizace bude zaústěna do stávající kanalizace městské části Golčův Jeníkov.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na kanalizaci Golčův Jeníkov, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Římovice

   V městské části Římovice včetně osady Budka se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 180 EO.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou

   Nově napojené obce (městské části): Římovice včetně osady Budka

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Sirákovice

   V městské části Sirákovice se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 120 EO.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou

   Nově napojené obce (městské části): Sirákovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Stupárovice

   Ve Stupárovicích je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Golčův Jeníkov.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vrtěšice

   V městské části Vrtěšice se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 80 EO.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou

   Nově napojené obce (městské části): Vrtěšice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Golčův Jeníkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Golčův Jeníkov 4 000,0 8 000,0 12 000,0
  Kobylí Hlava 7 000,0 5 730,0 12 730,0
  Nasavrky - 6 800,0 6 800,0
  Římovice 4 500,0 8 760,0 13 260,0
  Sirákovice 6 000,0 9 250,0 15 250,0
  Stupárovice 6 000,0 8 000,0 14 000,0
  Vrtěšice 4 500,0 6 240,0 10 740,0
  Obec Golčův Jeníkov celkem 32 000,0 52 780,0 84 780,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.