Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ledeč nad Sázavou - CZ063.3601.6111.455 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ledeč nad Sázavou

  Číslo obce PRVKUK 455
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6111.455
  Kód obce 568988
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  957 (6111)
  Světlá nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  2003
  Ledeč nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6111.0455.01 Ledeč nad Sázavou 40953 409537
  CZ063.3601.6111.0455.02 Habrek 03636 36366
  CZ063.3601.6111.0455.03 Horní Ledeč 31203 312037
  CZ063.3601.6111.0455.04 Obrvaň 03637 36374
  CZ063.3601.6111.0455.05 Souboř 03638 36382
  CZ063.3601.6111.0455.06 Sychrov 18600 186007
  CZ063.3601.6111.0455.07 Vrbka 18601 186015
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Ledeč nad Sázavou leží na severozápad od města Havlíčkův Brod. Městem protéká řeka Sázava. Město má městské části Habrek, Horní Ledeč, Ledeč nad Sázavou, Obrvaň, Soubor, Sychrov a Vrbka.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Habrek trvale bydlící 155 155 155 167 169 170 170
   přechodně bydlící 28 28 28 28 28 28 28
   celkem 183 183 183 195 197 198 198
   Horní Ledeč trvale bydlící 585 584 584 560 558 555 551
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 585 584 584 560 558 555 551
   Ledeč nad Sázavou trvale bydlící 5 156 5 146 5 144 4 330 4 026 3 722 3 413
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 5 256 5 246 5 244 4 430 4 126 3 822 3 513
   Obrvaň trvale bydlící 94 94 94 94 93 91 90
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 124 124 124 124 123 121 120
   Souboř trvale bydlící 53 53 53 38 32 26 20
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 73 73 73 58 52 46 40
   Sychrov trvale bydlící 7 7 7 2 2 2 2
   přechodně bydlící 2 2 2 2 2 2 2
   celkem 9 9 9 4 4 4 4
   Vrbka trvale bydlící 77 77 77 78 79 79 80
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 97 97 97 98 99 99 100
   Obec Ledeč nad Sázavou celkem trvale bydlící 6 127 6 116 6 114 5 269 4 959 4 645 4 326
   přechodně bydlící 200 200 200 200 200 200 200
   celkem 6 327 6 316 6 314 5 469 5 159 4 845 4 526
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ledeč nad Sázavou 5715 5480 5486 5482 5429 5346 5215 5151 5104 5074 5043 5043 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Habrek 155 155 155 140 140 145 145
   Horní Ledeč - - - 545 545 545 545
   Ledeč nad Sázavou - - - 4 300 4 000 3 700 3 400
   Obrvaň 94 94 94 70 70 70 70
   Souboř 53 53 53 35 29 23 17
   Sychrov - - - - - - -
   Vrbka 77 77 77 68 68 68 68
   Obec Ledeč nad Sázavou celkem 379 379 379 5 158 4 852 4 551 4 245
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Habrek
   Městská část Habrek (474 – 452 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod s napojením na zdroje skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany (rozvodná síť vodovodu městské části Ledeč nad Sázavou). Vodojem je společný pro městské části Habrek a Obrvaň. Vodovod je současně propojen na vodovod městské části Souboř.

   Místní (městská) část Horní Ledeč
   Technický popis vodovodní sítě - viz městská část Ledeč nad Sázavou.

   Místní (městská) část Ledeč nad Sázavou
   Městská část Ledeč nad Sázavou (436 – 348 m n.m.) je zásobována pitnou vodou ze zdrojů pro původní vodovod Ledeč a ze zdrojů skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany (úpravna vody Želivka). Původní zdroje jsou zářezy Melechov a zářezy Bojiště, voda z obou zdrojů je odradonována a vedena na vodojem Malý Vrch. Vodovodní síť města je rozdělena na 5 tlakových pásem. Nejvyšší tlakové pásmo města je zásobováno z VDJ Přemelovsko 2 x 650 m3 (454,50/450,00 m n.m.) - zdroj úpravna vody Želivka, vodojem současně slouží i pro provoz skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany. Střed města je zásobován z VDJ Malý Vrch 80 m3 (428,5/425,1 m n.m.) a VDJ Stínadla 80 m3 (419,1/416,7 m n.m.). Další dvě samostatná tlaková pásma pro zástavbu na levém břehu Sázavy jsou řešena z VDJ Malý Vrch.

   Místní (městská) část Obrvaň
   Městská část Obrvaň (480 – 450 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod s napojením na zdroje skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany (rozvodná síť vodovodu městské části Ledeč nad Sázavou). Vodojem je společný pro městské části Habrek a Obrvaň. Vodovod je současně propojen na vodovod městské části Souboř.

   Místní (městská) část Souboř
   Městská část Souboř  (488,0 – 450,0 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný z místních zdrojů (dvě studny). Voda je čerpána do VDJ Souboř 180 m3 (cca 516,0 m n.m.). Vodovod je současně propojen se skupinovým vodovodem Želivka - Podmoklany (přes rozvodnou síť městských částí Habrek a Ledeč).

   Místní (městská) část Sychrov
   Městská část Sychrov (506 - 526 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

   Místní (městská) část Vrbka
   Městská část Vrbka (540 – 528 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu Vrbka. Voda je čerpána ze studny do VDJ Vrbka 1 x 50 m3.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Habrek
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Horní Ledeč
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Ledeč nad Sázavou
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Obrvaň
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Souboř
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Sychrov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Vrbka
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro město Ledeč nad Sázavou se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Ledeč nad Sázavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Habrek - - - - - - 170
   Horní Ledeč - - - 557 558 555 551
   Ledeč nad Sázavou - - - 4 300 4 000 3 700 3 400
   Obrvaň - - - - - - 90
   Souboř - - - - - - 20
   Sychrov - - - - - - -
   Vrbka - - - - - - -
   Obec Ledeč nad Sázavou celkem - - - 4 857 4 558 4 255 4 231
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Habrek
   Městská část Habrek nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části nemovitostí odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V roce 2007 byla realizována pro lokalitu rodinných domů splašková kanalizace v délce 114 m a tlaková kanalizace v délce 384 m včetně čerpací stanice  a napojení na kanalizaci městské části Ledeč nad Sázavou.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Horní Ledeč
   Technický popis kanalizační sítě - viz městská část Ledeč nad Sázavou.

   Místní (městská) část Ledeč nad Sázavou
   Do provozní skupiny Ledeč nad Sázavou kanalizace patří i městské části Ledeč nad Sázavou a Horní Ledeč. Městská část má vybudovou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny kanalizací na ČOV Ledeč nad Sázavou. ČOV je řešena jako mechanicko-biologická.

   V městské části je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (městské části): Ledeč nad Sázavou a Horní Ledeč

   Místní (městská) část Obrvaň
   Městská část Obrvaň nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části nemovitostí odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Souboř
   Městská část Souboř nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části nemovitostí odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Sychrov
   Městská část Sychrov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Vrbka
   Městská část Vrbka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části nemovitostí odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Habrek
   V Habreku je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Ledeč nad Sázavou.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Horní Ledeč
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Ledeč nad Sázavou kanalizace
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V městské části je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (městské části): Ledeč nad Sázavou
   Nově napojené obce (městské části): Bohumilice (obec Kožlí), Obrváň, Habrek, Souboř, Hradec
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Obrvaň
   V Obrvani je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Ledeč nad Sázavou.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Souboř
   V Souboři je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Ledeč nad Sázavou.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Sychrov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Vrbka
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Ledeč nad Sázavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Habrek - 12 000,0 12 000,0
  Horní Ledeč 2 000,0 4 000,0 6 000,0
  Ledeč nad Sázavou 5 000,0 10 000,0 15 000,0
  Obrvaň - 6 000,0 6 000,0
  Souboř - 6 000,0 6 000,0
  Sychrov - - -
  Vrbka - - -
  Obec Ledeč nad Sázavou celkem 7 000,0 38 000,0 45 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.