Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hněvkovice - CZ063.3601.6111.443 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hněvkovice

  Číslo obce PRVKUK 443
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6111.443
  Kód obce 568694
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  957 (6111)
  Světlá nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  2003
  Ledeč nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6111.0443.01 Hněvkovice 04009 40096
  CZ063.3601.6111.0443.02 Budeč 04007 40070
  CZ063.3601.6111.0443.03 Habrovčice 04008 40088
  CZ063.3601.6111.0443.04 Chotěměřice 04010 40100
  CZ063.3601.6111.0443.05 Nová Ves u Dolních Kralovic 04011 40118
  CZ063.3601.6111.0443.06 Štičí 40949 409499
  CZ063.3601.6111.0443.07 Velká Paseka 04012 40126
  CZ063.3601.6111.0443.08 Zahájí 04013 40134
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží západně od města Ledeč nad Sázavou. Obec má místní části Budeč, Habřovice, Hněvkovice, Chotěměřice, Nová Ves u Dolních Kralovic, Štičí, Velká Paseka a Zahájí.
   Místní část Hněvkovice se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budeč trvale bydlící 4 4 4 3 3 3 3
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 4 4 4 3 3 3 3
   Habrovčice trvale bydlící 16 16 16 14 13 11 9
   přechodně bydlící 27 27 27 27 27 27 27
   celkem 43 43 43 41 40 38 36
   Hněvkovice trvale bydlící 334 333 333 348 348 348 347
   přechodně bydlící 84 84 84 84 84 84 84
   celkem 418 417 417 432 432 432 431
   Chotěměřice trvale bydlící 79 79 79 70 67 63 59
   přechodně bydlící 42 42 42 42 42 42 42
   celkem 121 121 121 112 109 105 101
   Nová Ves u Dolních Kralovic trvale bydlící 51 51 51 66 69 71 74
   přechodně bydlící 27 27 27 27 27 27 27
   celkem 78 78 78 93 96 98 101
   Štičí trvale bydlící 9 9 9 4 4 4 4
   přechodně bydlící 6 6 6 6 6 6 6
   celkem 15 15 15 10 10 10 10
   Velká Paseka trvale bydlící 14 14 14 12 12 11 11
   přechodně bydlící 57 57 57 57 57 57 57
   celkem 71 71 71 69 69 68 68
   Zahájí trvale bydlící 64 64 64 58 57 56 55
   přechodně bydlící 114 114 114 114 114 114 114
   celkem 178 178 178 172 171 170 169
   Obec Hněvkovice celkem trvale bydlící 571 570 570 575 573 567 562
   přechodně bydlící 357 357 357 357 357 357 357
   celkem 928 927 927 932 930 924 919
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hněvkovice 549 572 574 572 574 572 575 578 582 595 592 592 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budeč - - - - - - -
   Habrovčice - - - - - - -
   Hněvkovice 334 333 333 348 348 348 347
   Chotěměřice - - - - - - 59
   Nová Ves u Dolních Kralovic - - - - - - 74
   Štičí - - - - - - -
   Velká Paseka - - - - - - -
   Zahájí - - - - - - 55
   Obec Hněvkovice celkem 334 333 333 348 348 348 535
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Budeč
   Místní část Budeč (392 - 406 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

   Místní (městská) část Habrovčice
   Místní část Habrovčice (398 - 420 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje.

   Místní (městská) část Hněvkovice
   Místní část Hněvkovice (424 - 469 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný přes AT stanici a VDJ Hněvkovice 2 x  100 m3 (470,70/467,40 m n.m.). Vodojem je plněn přívodním řadem ze skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany s vodním zdrojem Želivka. Provoz vodovodu je řízen centrálním dispečinkem.

   Místní (městská) část Chotěměřice
   Místní část Chotěměřice (437 - 464 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

   Místní (městská) část Nová Ves u Dolních Kralovic
   Místní část Nová Ves u Dolních Kralovic (442 - 475 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje.

   Místní (městská) část Štičí
   Místní část Štičí (430 - 452 m n. m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje.

   Místní (městská) část Velká Paseka
   Místní část Velká Paseka (410 - 438 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje.

   Místní (městská) část Zahájí
   Místní část Zahájí (434 - 450 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé a obecní studny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Budeč
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Habrovčice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Hněvkovice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Chotěměřice
   V místní části navrhujeme vybudovat veřejný vodovod a napojit jej z řadu OC 600 na skupinovém vodovodu Želivka - Podmoklany.

   Místní (městská) část Nová Ves u Dolních Kralovic
   V místní části navrhujeme vybudovat veřejný vodovod a napojit jej z řadu OC 600 na skupinovém vodovodu Želivka - Podmoklany.

   Místní (městská) část Štičí
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Velká Paseka
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Zahájí
   V místní části navrhujeme vybudovat veřejný vodovod, který bude přes AT stanici z VDJ Hněvkovice 2 x  100 m3 (470,70/467,40 m n.m.) napojen na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní části Hněvkovice Budeč a Habrovčice se s novými vodními zdroji neuvažuje. Pro místní části Nová Ves u Dolních Kralovic, Chotěměřice a Zahájí se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany se zdroji VN Želivka a prameništěm Podmoklany.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hněvkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budeč - - - - - - -
   Habrovčice - - - - - - -
   Hněvkovice 336 335 335 348 348 348 347
   Chotěměřice - - - - - - 59
   Nová Ves u Dolních Kralovic - - - - - - -
   Štičí - - - - - - -
   Velká Paseka - - - - - - -
   Zahájí - - - - - - 55
   Obec Hněvkovice celkem 336 335 335 348 348 348 461
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Budeč
   Místní část Budeč nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
    
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Habrovčice
   Místní část Habrovčice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Hněvkovice
   Místní část Hněvkovice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť na kterou je napojena celá místní část. Převážná část odkanalizované plochy je odvedena na mechanicko - biologickou ČOV (tzv. povodí sběrače „A“). Součástí ČOV je dočištění odpadních vod v biologickém rybníku s provzdušněním. Malá část místní části je odkanalizována oddílnou splaškovou kanalizací (tzv sběrač „B“), čištění vody je provedeno v biologickém septiku s kořenovou ČOV.

   V místní části jsou vybudovány 2 ČOV.
   V současnosti napojené obce na ČOV I (místní části): Hněvkovice (povodí I)
   Nově napojené obce (místní části): Chotěměřice, Zahájí
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   V současnosti napojené obce na ČOV II (místní části): Hněvkovice (povodí II)
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není-

   Místní(městská) část Chotěměřice
   Místní část Chotěměřice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Nová Ves u Dolních Kralovic
   Místní část Nová Ves u Dolních Kralovic nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Štičí
   Místní část Štičí nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Velká Paseka
   Místní část Velká Paseka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Zahájí
   Místní část Zahájí nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Budeč
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Habrovčice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Hněvkovice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V místní části jsou vybudovány 2 ČOV.
   V současnosti napojené obce na ČOV I (místní části): Hněvkovice (povodí I)
   Nově napojené obce (místní části): Chotěměřice, Zahájí
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   V současnosti napojené obce na ČOV II (místní části): Hněvkovice (povodí II)
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není-

   Místní (městská) část Chotěměřice
   V Chotěměřicích je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Hněvkovice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Nová Ves u Dolních Kralovic
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Štičí
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Velká Paseka
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zahájí
   V Zahájí navrhujeme výstavbu nové kanalizační sítě, odvádějící pouze splaškové odpadní vody, které budou přečerpány do kanalizační sítě místní části Hněvkovice a likvidovány na ČOV Hněvkovice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hněvkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Budeč - - -
  Habrovčice - - -
  Hněvkovice - - -
  Chotěměřice 3 000,0 8 000,0 11 000,0
  Nová Ves u Dolních Kralovic 3 000,0 - 3 000,0
  Štičí - - -
  Velká Paseka - - -
  Zahájí 3 000,0 7 000,0 10 000,0
  Obec Hněvkovice celkem 9 000,0 15 000,0 24 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.