Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Těmice - CZ063.3304.6110.425 - stav 29. 10. 2018

 1. Obec

  Těmice

  Číslo obce PRVKUK 425
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.425
  Kód obce 548936
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0425.01 Těmice 16586 165867
  CZ063.3304.6110.0425.02 Babín 16582 165824
  CZ063.3304.6110.0425.03 Drahoňov 16583 165832
  CZ063.3304.6110.0425.04 Dráchov 16584 165841
  CZ063.3304.6110.0425.05 Knížata 40445 404454
  CZ063.3304.6110.0425.06 Nový Drahoňov 16585 165859
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Těmice se nachází jihozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 14 km. Obec je tvořena šesti místními částmi Těmice, Babín (1 km jihovýchodně od Těmic), Drahoňov (2 km severovýchodně od Těmic), Dráchov (2 km jižně od Těmic), Knížata (3 km severovýchodně od Těmic) a Nový Drahoňov (1 km severně od Těmic). Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 624,0 – 640,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babín trvale bydlící 45 45 45 37 36 34 33
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 75 75 75 67 66 64 63
   Drahoňov trvale bydlící 6 6 6 9 7 5 3
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 26 26 26 29 27 25 23
   Dráchov trvale bydlící 74 74 74 56 50 45 39
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 94 94 94 76 70 65 59
   Knížata trvale bydlící 1 1 1 - - - -
   přechodně bydlící 27 27 27 27 27 27 27
   celkem 28 28 28 27 27 27 27
   Nový Drahoňov trvale bydlící 5 5 5 2 2 2 2
   přechodně bydlící 21 21 21 20 20 20 20
   celkem 26 26 26 22 22 22 22
   Těmice trvale bydlící 270 269 269 286 285 285 283
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 330 329 329 346 345 345 343
   Obec Těmice celkem trvale bydlící 401 400 400 390 380 371 360
   přechodně bydlící 178 178 178 177 177 177 177
   celkem 579 578 578 567 557 548 537
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Těmice 415 400 413 412 402 400 405 413 414 404 399 399 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babín 45 45 45 37 36 34 33
   Drahoňov - - - - - - -
   Dráchov 74 74 74 56 50 45 39
   Knížata - - - - - - -
   Nový Drahoňov 4 4 4 22 22 22 22
   Těmice 270 269 269 300 300 300 300
   Obec Těmice celkem 393 392 392 415 408 401 394
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Babín

   Místní část Babín je zásobena z vodovodu Těmice - Dráchov - Babín. Z VDJ Babín 100 m3 je gravitačně zásobeno spotřebiště. Vodojem Babín je dále připojen na výtlačný řád vodovodu z města Kamenice nad Lipou do Nové Cerekve. Celková délka rozvodných řadů je cca 2640 m.

    

   Místní (městská) část Drahoňov

   Místní část Drahoňov nemá veřejný vodovod, je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Dráchov

   Místní část Dráchov je zásobena z vodovodu Těmice - Dráchov - Babín. Obec je gravitačně zásobena z VDJ Těmice, přičemž přívodní řad do místní část Dráchov je zároveň zásobním řadem pro místní část Těmice. Celková délka rozvodných řadů je cca 2483 m.

    

   Místní (městská) část Knížata

   Místní část Knížata nemá veřejný vodovod, je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Nový Drahoňov

   Místní část Nový Drahoňov je zásobena pitnou vodou z kopané studny. Rozvodný gravitační řad ze studny je z litiny DN 50 mm délky ćca 110 m. Na vodovod je napojeno 7 objektů.

    

   Místní (městská) část Těmice

   Místní část Těmice je zásobena z vodovodu Těmice - Dráchov - Babín. Zdrojem vody pro vodovod Těmice jsou kopané studny, celkem 12 (DN 1000 a 1500 mm, hloubky 2-3 m). Voda ze studní je gravitačně svedena do VDJ Těmice 100 m3, který je propojen s VDJ Babín. Z VDJ Těmice je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady mají délku cca 3050 m.

   V roce 2009 byla realizována vrtaná studna hloubky 29 m a vodovodní řad délky 120 m napojený na stávající vodovodní řady.

    

   V roce 2018 byl realizován posilující vrt hl. 100 m v k. ú. Babín, který byl napojen na stávajíc vodovodní systém.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Babín
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Drahoňov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Dráchov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Knížata
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Nový Drahoňov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Těmice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Těmice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babín - - - - 50 50 50
   Drahoňov - - - - - - -
   Dráchov - - - - 50 45 39
   Knížata - - - - - - -
   Nový Drahoňov - - - - - - -
   Těmice 330 329 329 300 300 300 300
   Obec Těmice celkem 330 329 329 300 400 395 389
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Babín
   V místní části Babín žije v současnosti 36 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Při výstavbě jednotné kanalizace, jejíž celková délka činí cca 840 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 větví, které jsou vyústěny samostatně do pravostranného přítoku vodního toku Kamenice. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku.

   Místní (městská) část Drahoňov
   V místní části Drahoňov žije v současnosti 14 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   Místní (městská) část Dráchov
   V místní části Dráchov žije v současnosti 58 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Při výstavbě jednotné kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1010 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jižní část místní části je vyústěna pod rybníčkem do krytého odpadu, severní část místní části je vyústěna do otevřeného odpadu v lese. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.

   Místní (městská) část Knížata
   V místní části Knížata žije v současnosti nejsou trvale bydlící obyvatelé, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 27 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   Místní (městská) část Nový Drahoňov
   V místní části Nový Drahoňov žijí v současnosti 2 trvale bydlící obyvatelé, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   Místní (městská) část Těmice
   V místní části Těmice žije v současnosti 289 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 60 rekreantů. Výstavba oddílné splaškové kanalizace proběhla v rozmezí let 2001 - 2002. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2983 m, byly použity PVC trouby profilů DN 250 - 300 mm. Splašková kanalizace je zaústěna do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 450 EO. Vyčištěné odpadní vody odtékají do vodního toku Kamenička.
   V roce 2005 byly realizovány kanalizační stoka B a spodní část kanalizační stoky A.

   V místní části je vybudována ČOV pro 450 EO.
   V současnosti napojené obce (místní části):Těmice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Nový Drahoňov, Knížata, Drahoňov

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Babín
   V místní části se předpokládá výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (kořenové). Stávající jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová.

   V místní části bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Babín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Drahoňov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Dráchov
   V místní části se předpokládá výstavba splaškové kanalizace a 2 čistíren odpadních vod (kořenové). Stávající jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová.

   V místní části bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Dráchov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Knížata
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Nový Drahoňov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Těmice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V místní části je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Těmice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Nový Drahoňov, Knížata, Drahoňov

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Těmice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Babín - 5 000,0 5 000,0
  Drahoňov - - -
  Dráchov - 5 000,0 5 000,0
  Knížata - - -
  Nový Drahoňov - - -
  Těmice - - -
  Obec Těmice celkem - 10 000,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  29. 10. 2018 49/2018 administrativní opatření Babín - posilovací studna Babín hl. 100 na p.č. 991 v k.ú. Babín vč. propojení na stávající vodovodní systém
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.