Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pelhřimov - CZ063.3304.6110.413 - stav 6. 2. 2018

 1. Obec

  Pelhřimov

  Číslo obce PRVKUK 413
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.413
  Kód obce 547492
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0413.01 Pelhřimov 40429 404292
  CZ063.3304.6110.0413.02 Benátky 04630 46302
  CZ063.3304.6110.0413.03 Bitětice 08404 84042
  CZ063.3304.6110.0413.04 Čakovice 01831 18317
  CZ063.3304.6110.0413.05 Hodějovice 04024 40240
  CZ063.3304.6110.0413.06 Houserovka 04631 46311
  CZ063.3304.6110.0413.07 Chvojnov 05539 55395
  CZ063.3304.6110.0413.08 Janovice 04632 46329
  CZ063.3304.6110.0413.09 Jelcovy Lhotky 15692 156922
  CZ063.3304.6110.0413.10 Kocourovy Lhotky 40430 404306
  CZ063.3304.6110.0413.11 Lešov 08046 80462
  CZ063.3304.6110.0413.12 Lipice 08405 84051
  CZ063.3304.6110.0413.13 Myslotín 10071 100714
  CZ063.3304.6110.0413.14 Nemojov 10319 103195
  CZ063.3304.6110.0413.15 Ostrovec 04633 46337
  CZ063.3304.6110.0413.16 Pejškov 08406 84069
  CZ063.3304.6110.0413.17 Pobistrýce 07322 73229
  CZ063.3304.6110.0413.18 Radětín 07323 73237
  CZ063.3304.6110.0413.19 Radňov 13815 138151
  CZ063.3304.6110.0413.20 Rybníček 05540 55409
  CZ063.3304.6110.0413.21 Skrýšov 14886 148865
  CZ063.3304.6110.0413.22 Služátky 06784 67849
  CZ063.3304.6110.0413.23 Starý Pelhřimov 15509 155098
  CZ063.3304.6110.0413.24 Strměchy 15693 156931
  CZ063.3304.6110.0413.25 Útěchovičky 05541 55417
  CZ063.3304.6110.0413.26 Vlásenice 18332 183326
  CZ063.3304.6110.0413.27 Vlásenice-Drbohlavy 01939 19399
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Pelhřimov se nachází v západní části Kraje Vysočina cca 18 km jihozápadně od Humpolce a cca 21 km severovýchodně od Kamenice nad Lipou. Město Pelhřimov se dělí na celkem 27 místních částí – Benátky, Bitětice, Čakovice, Hodějovice, Houserovka, Chvojnov, Janovice, Jelcovy Lhotky, Kocourovy Lhotky, Lešov, Lipice, Myslotín, Nemojov, Ostrovec, Pejškov, Pelhřimov, Pobistrýce, Radětín, Radňov, Rybníček, Skrýšov, Služátky, Starý Pelhřimov, Strměchy, Útěchovičky, Vlásenice a Vlásenice-Drbohlavy. Rozsah zástavby v městské částii Pelhřimov se pohybuje v rozmezí 480 – 558 m n.m.
   Město Pelhřimov včetně všech místních částí se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benátky trvale bydlící 22 22 22 17 15 14 12
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 32 32 32 27 25 24 22
   Bitětice trvale bydlící 27 27 27 32 33 33 34
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 32 32 32 37 38 38 39
   Čakovice trvale bydlící 29 29 29 36 36 36 35
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 34 34 34 41 41 41 40
   Hodějovice trvale bydlící 61 61 61 65 67 68 70
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 71 71 71 75 77 78 80
   Houserovka trvale bydlící 54 54 54 54 53 52 51
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 64 64 64 64 63 62 61
   Chvojnov trvale bydlící 50 50 50 51 49 47 45
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 55 55 55 56 54 52 50
   Janovice trvale bydlící 87 87 87 75 72 68 65
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 97 97 97 85 82 78 75
   Jelcovy Lhotky trvale bydlící 12 12 12 18 19 19 20
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 17 17 17 23 24 24 25
   Kocourovy Lhotky trvale bydlící 7 7 7 9 9 9 9
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 12 12 12 14 14 14 14
   Lešov trvale bydlící 66 66 66 67 65 63 62
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 81 81 81 82 80 78 77
   Lipice trvale bydlící 56 56 56 49 46 42 39
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 61 61 61 54 51 47 44
   Myslotín trvale bydlící 130 130 130 170 184 198 211
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 140 140 140 180 194 208 221
   Nemojov trvale bydlící 63 63 63 52 50 48 45
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 68 68 68 57 55 53 50
   Ostrovec trvale bydlící 13 13 13 12 11 10 9
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 18 18 18 17 16 15 14
   Pejškov trvale bydlící 38 38 38 34 32 31 29
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 43 43 43 39 37 36 34
   Pelhřimov trvale bydlící 14 860 14 830 14 826 14 448 14 247 14 033 13 777
   přechodně bydlící 150 150 150 150 150 150 150
   celkem 15 010 14 980 14 976 14 598 14 397 14 183 13 927
   Pobistrýce trvale bydlící 24 24 24 21 19 18 16
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 29 29 29 26 24 23 21
   Radětín trvale bydlící 46 46 46 54 58 61 64
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 54 54 54 62 66 69 72
   Radňov trvale bydlící 82 82 82 71 67 64 61
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 97 97 97 86 82 79 76
   Rybníček trvale bydlící 28 28 28 24 22 21 20
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 33 33 33 29 27 26 25
   Skrýšov trvale bydlící 134 134 134 165 170 174 178
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 154 154 154 185 190 194 198
   Služátky trvale bydlící 81 81 81 91 97 103 108
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 86 86 86 96 102 108 113
   Starý Pelhřimov trvale bydlící 304 303 303 360 372 383 392
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 334 333 333 390 402 413 422
   Strměchy trvale bydlící 136 136 136 140 139 138 137
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 151 151 151 155 154 153 152
   Útěchovičky trvale bydlící 34 34 34 43 44 45 46
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 49 49 49 58 59 60 61
   Vlásenice trvale bydlící 97 97 97 89 84 80 75
   přechodně bydlící 28 28 28 28 28 28 28
   celkem 125 125 125 117 112 108 103
   Vlásenice-Drbohlavy trvale bydlící 49 49 49 36 32 28 23
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 59 59 59 46 42 38 33
   Obec Pelhřimov celkem trvale bydlící 16 590 16 559 16 555 16 283 16 092 15 886 15 633
   přechodně bydlící 416 416 416 416 416 416 416
   celkem 17 006 16 975 16 971 16 699 16 508 16 302 16 049
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pelhřimov 16707 16340 16318 16269 16203 16149 16124 16044 16105 16069 16048 16048 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benátky 22 22 22 21 20 18 16
   Bitětice - - - 29 30 30 31
   Čakovice 25 25 25 41 41 41 40
   Hodějovice 61 61 61 75 77 78 80
   Houserovka 54 54 54 64 63 62 61
   Chvojnov 50 50 50 56 54 52 50
   Janovice 78 78 78 55 52 48 45
   Jelcovy Lhotky - - - 23 24 24 25
   Kocourovy Lhotky 4 5 5 14 14 14 14
   Lešov 66 66 66 77 75 73 72
   Lipice - - - - - 45 43
   Myslotín 96 101 110 140 154 158 181
   Nemojov 60 60 60 57 55 53 50
   Ostrovec 13 13 13 17 16 15 14
   Pejškov 38 38 38 39 37 36 34
   Pelhřimov 14 678 14 697 14 753 14 598 14 397 14 183 13 927
   Pobistrýce - - - - - - -
   Radětín 45 45 45 62 66 69 72
   Radňov 78 78 78 48 44 79 76
   Rybníček 25 25 25 29 27 26 25
   Skrýšov 128 128 128 185 190 194 198
   Služátky 81 81 81 96 102 108 113
   Starý Pelhřimov 304 303 303 390 402 413 422
   Strměchy 136 136 136 155 154 153 152
   Útěchovičky 32 32 32 58 59 60 61
   Vlásenice 97 97 97 117 112 108 103
   Vlásenice-Drbohlavy 45 46 49 36 32 28 23
   Obec Pelhřimov celkem 16 216 16 241 16 309 16 482 16 297 16 168 15 928
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Benátky

   Městská část Benátky je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště a částečně z lokálních zdrojů. Prameniště vodovodu tvoří 3 kopané studny, z nichž dvě plní zároveň akumulační funkci. Jímaná voda je gravitačně vedena zásobovacím řadem k obci, kde je gravitačně rozvedena prostřednictvím rozvodných řadů. Celková délka rozvodných řadů v místní části Benátky je cca 355 m.

    

   Místní (městská) část Bitětice

   Městská část Bitětice nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Čakovice

   Městská část Čakovice je zásobována užitkovou vodou z vlastního prameniště, které tvoří dvě kopané studny. Tyto studny zároveň plní akumulační funkci. Jímaná voda je dodávána gravitačně do obce, kde je gravitačně rozvedena prostřednictvím rozvodných řadů. Celková délka rozvodných řadů v městské části Čakovice je cca 520 m.

    

   Místní (městská) část Hodějovice

   Městská část Hodějovice je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které tvoří dvě kopané studny. Odtud je voda gravitačně vedena do VDJ 50 m3, pitná voda je poté gravitačně přivedena k obci a rozvodnými řady rozvedena po městské části. Celková délka rozvodných vodovodních řadů v městské části Hodějovice je cca 1221 m.

    

   Místní (městská) část Houserovka

   Městská část Houserovka je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které tvoří 3 kopané studny, z nichž je voda gravitačně vedena do VDJ 9 m3. Poté je voda gravitačně vedena k městské části a po městské části. Celková délka rozvodných řadů v městské části Houserovka je cca 911 m.

    

   Místní (městská) část Chvojnov

   Městská část Chvojnov je zásobována pitnou vodou z prameniště, které je společné také dalším městským částem Pelhřimova – Útěchovičky, Služátky a Rybníček. Prameniště tvoří 6 kopaných studní, ze kterých je voda gravitačně dopravena do odkyselovací a čerpací stanice, odkud je čerpána do VDJ Chvojnov 150 m3. Z VDJ je pitná voda gravitačně vedena směrem k městské části Chvojnov a do rozvodných sítí. Celková délka rozvodných řadů po městské části Chvojnov je cca 755 m.

    

   Místní (městská) část Janovice

   Městská část Janovice je zásobována pitnou vodou z prameniště, které tvoří celkem 5 kopaných studní, jedna z těchto studní plní akumulační funkci. Z prameniště je pitná voda gravitačně vedena  k městské části a po městské části. Celková délka rozvodných řadů v městské části Janovice je cca 877 m.

    

   Místní (městská) část Jelcovy Lhotky

   Městská část Jelcovy Lhotky nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Kocourovy Lhotky

   Městská část Kocourovy Lhotky má veřejný vodovod v části místní části, který je napojen na prameniště pitné vody obce Žirov. Část obyvatel je zásobována z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Lešov

   Městská část Lešov je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které tvoří 5 kopaných studní a jeden jímací zářez. V případě nedostatečné vydatnosti je možné využít čerpání pitné vody ze zdroje Nová Buková. Z jímacích objektů je voda gravitačně dopravena do VDJ 100 m3, odkud je pitná voda gravitačně přivedena k městské části a po městské části. Na tento vodní zdroj jsou dále napojeny i městské části Radňov a Nemojov. Celková délka rozvodných řadů v městské části Lešov je cca 1724 m.

    

   Místní (městská) část Lipice

   Městská část Lipice nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Myslotín

   Městská část Myslotín má veřejný vodovod napojený na vodovod obce Libkova Voda. Z VDJ Libkova Voda je gravitačně vedena pitná voda směrem k městské části Myslotín a rozvedena je rozvodnými řady po městské části. Celková dékla rozvodných řadů v městské části Myslotín je cca 1 505 m.

    

   Místní (městská) část Nemojov

   Městská část Nemojov má veřejný vodovod je zásobováný pitnou vodou z vodovodu Lešov - Radňov - Nemojov. Napojení je realizováno u osady Hartlíkov. Pitná voda je gravitačně vedena k městské části Nemojov, kde je gravitačně rozvedena rozvodnými řady po městské části. Celková délka rozvodných řadů v městské části Nemojov je cca 1029 m.

    

   Místní (městská) část Ostrovec

   Městská část Ostrovec má veřejný vodovod zásobováný pitnou vodou napojením na vodovodní síť místní části Janovice. Odtud je pitná voda gravitačně vedena směrem k městské části Ostrovec a poté je rozvodnými řady rozvedena po městské části. Celková délka rozvodných řadů v místní části Ostrovec je cca 1 343 m.

    

   Místní (městská) část Pejškov

   Městská část Pejškov má vodovod zásobovaný pitnou vodou z vlastního prameniště, které tvoří jedna vrtaná studna. Odtud je voda vedena gravitačně řadem do akumulační nádrže 15 m3 a přívodním řadem je dodávána do výtokového stojánku na začátku městské části. V městské části není rozvodná síť. Na řadu je pouze jedna přípojka.

    

   Místní (městská) část Pelhřimov

   Městská část Pelhřimov je zásobována pitnou vodou jednak z místních zdrojů a jednak ze skupinového vodovodu HU-PE-Pa. Vlastní zdroje jsou umístěny u obce Sázava, napojeno je také pramenitě obce Sázava a obce Nová Buková. Vlastní prameniště tvoří jedna kopaná studna a 26 jímacích zářezů. Jímaná voda je gravitačně svedena do odkyselovací stanice a poté do VDJ V1, odkud je pitná voda gravitačně rozvedena rozvodnými řady po městské části. Na skupinový vodovod HU-PE-Pa je Pelhřimov napojen výtlakem pitné vody z VDJ Háj (PEVAK), který dopravuje do Pelhřimova pitnou vodu z vodárenské nádrže Švihov. Výtlak je zakončen ve VDJ V3, poté je pitná voda gravitačně rozvedena rozvodnými řady. Celková délka vodovodních řadů v městské části Pelhřimov je cca 53867 m.

    

   V roce 2017 byla realizována v průmyslové zóně Ke Skrýšovu výstavba vodovodu v celkové délce  534 m.

    

   Místní (městská) část Pobistrýce

   Městská část Pobistrýce nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Radětín

   Městská část Radětín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Pitná voda je gravitačně vedena do VDJ 40 m3, odkud je gravitačně vedena k městské části a poté rozvodnými řady rozvedena po městské části. Celková délka rozvodných řadů v městské části Radětín je cca 511 m.

    

   Místní (městská) část Radňov

   Městská část Radňov je zásobována pitnou vodou z vodovodu Lešov - Radňov - Nemojov. Zásobovacím řadem je pitná voda gravitačně vedena k městské části Radňov, kde je gravitačně rozvedena rozvodnými řady po městské části. Celková délka rozvodných řadů v městské části Radňov je cca 486 m.

    

   Místní (městská) část Rybníček

   Městská část Rybníček je zásobována pitnou vodou ze společného vodního zdroje pro městské části Chvojnov, Útěchovičky, Služátky a Rybníček. Z VDJ Chvojnov je pitná voda gravitačně vedena k městské části Rybníček, kde je rozvodnými řady rozvedena po městské části. Celková délka rozvodných vodovodních řadů v městské části Rybníček je cca 760 m.

    

   Místní (městská) část Skrýšov

   Městská část Skrýšov je zásobována pitnou vodou z prameniště Pelhřimova. Na zásobovacím řadu do pelhřimovského VDJ V1 se vyčleňuje přívodní řad do VDJ Skrýšov 20 m3, odkud je pitná voda gravitačně rozvedena po městské části. Celková délka rozvodných řadů v městské části Skrýšov je cca 700 m.

    

   Místní (městská) část Služátky

   Městská část Služátky je zásobována pitnou vodou ze společného vodního zdroje pro městské části Chvojnov, Útěchovičky, Služátky a Rybníček. Z VDJ Chvojnov je pitná voda gravitačně vedena k městské části Služátky, kde je rozvodnými řady rozvedena po městské části. Celková délka rozvodných vodovodních řadů v městské části Služátky je cca 938 m.

    

   Místní (městská) část Starý Pelhřimov

   Městská část Starý Pelhřimov je zásobována pitnou vodou z vodovodu Pelhřimov. Pitná voda je nejprve čerpána do VDJ V4 a poté gravitačně natéká do II. tlakového pásma vodovodu Pelhřimov. Z této gravitační větve je zřízena odbočka pro Starý Pelhřimov. Celková délka rozvodných řadů po městské části Starý Pelhřimov je cca 2439 m.

    

   Místní (městská) část Strměchy

   Městská část Strměchy je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které tvoří pět kopaných studní. Odtud je voda čerpána do VDJ Strměchy 100 m3, poté pitná voda gravitačně natéká směrem k městské části Strměchy, kde je rozvodnými řady rozvedena po městské části. Celková délka rozvodných řadů v městské části Strměchy je cca 1105 m.

    

   Místní (městská) část Útěchovičky

   Městská část Útěchovičky je zásobována pitnou vodou ze společného vodního zdroje pro městské části Chvojnov, Útěchovičky, Služátky a Rybníček. Z VDJ Chvojnov je pitná voda gravitačně vedena k městské části Útěchovičky, kde je rozvodnými řady rozvedena po městské části. Celková délka rozvodných vodovodních řadů v městské části Útěchovičky je cca 916 m.

    

   Místní (městská) část Vlásenice

   Městská část Vlásenice je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které tvoří pět kopaných studní. Z nich je voda gravitačně svedena do VDJ 100 m3, odkud je pitná voda gravitačně vedena k městské části Vlásenice, kde je rozvodnými řady rozvedena po městské části. Celková délka rozvodných řadů v městské části Vlásenice je cca 1191 m.

    

   Místní (městská) část Vlásenice - Drbohlavy

   Městská část Vlásenice - Drbohlavy je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které tvoří tři kopané studny. Jímaná voda je gravitačně dopravena do VDJ 100 m3, odkud je pak pitná voda gravitačně vedena směrem k městské části Vlásenice - Drbohlavy, kde je rozvodnými řady rozvedena po městské. Celková délka rozvodných řadů v městské části Vlásenice - Drbohlavy je cca 905 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Benátky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Bitětice

   Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu s vlastním zdrojem vody, rozvodnými řady a automatickou tlakovou stanicí.

    

   Místní (městská) část Čakovice

   Předpokládá se výstavba vodojemu a automatické tlakové stanice. V případě nedostatečného množství pitné vody je uvažováno s napojením vodovodní sítě Čakovice na vodovodní síť Starý Pelhřimov.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hodějovice

   Předpokládá se posílení stávajících vodních zdrojů.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Houserovka

   Předpokládá se posílení stávajících vodních zdrojů doplňujícím vrtem v oblasti současně užívaného prameniště nebo na nově vyhledaném místě v blízkosti městské části.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména prameniště).

   Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Chvojnov

   Předpokládá se posílení společného prameniště pitné vody pro obce Chvojnov, Služátky, Útěchovičky a Rybníček.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Janovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Jelcovy Lhotky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Kocourovy Lhotky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lešov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lipice

   Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu, který bude tvořen místním vodním zdrojem, rozvodnými řady a automatickou tlakovou stanicí.

    

   Místní (městská) část Myslotín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Nemojov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Ostrovec

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pejškov

   Předpokládá se výstavba vodojemu s úpravnou vody a výstavba rozvodné vodovodní sítě.

    

   Místní (městská) část Pelhřimov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pobistrýce

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Radětín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Radňov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Rybníček

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Skrýšov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Služátky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Starý Pelhřimov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Strměchy

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména prameniště). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Útěchovičky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména prameniště). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vlásenice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vlásenice - Drbohlavy

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje v městských částech Bitětice (vlastní zdroj), Hodějovice (posílení zdrojů), Houserovka (posílení zdrojů), Chvojnov (posílení zdrojů) a Lipice (vlastní zdroj).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Pelhřimov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benátky - - - - - 18 16
   Bitětice - - - - - 30 31
   Čakovice - - - - - 41 40
   Hodějovice - - - - - - 80
   Houserovka - - - - - - 61
   Chvojnov - - - - - - 50
   Janovice - - - - - 48 45
   Jelcovy Lhotky - - - - - - -
   Kocourovy Lhotky - - - - - - -
   Lešov - - - - - 73 72
   Lipice - - - - - - 43
   Myslotín - - - - - - 181
   Nemojov - - - - - 53 50
   Ostrovec - - - - - 15 14
   Pejškov - - - - - 36 34
   Pelhřimov 14 828 14 823 14 819 14 598 14 397 14 183 13 927
   Pobistrýce - - - - - - 16
   Radětín 53 53 53 - - - -
   Radňov - - - - - - 76
   Rybníček - - - - - - -
   Skrýšov - - - - - 194 198
   Služátky - - - - - 108 113
   Starý Pelhřimov - - - 390 402 413 422
   Strměchy - - - - - 153 152
   Útěchovičky - - - - - - -
   Vlásenice - - - - - 108 103
   Vlásenice-Drbohlavy - - - - - 28 23
   Obec Pelhřimov celkem 14 881 14 876 14 872 14 988 14 799 15 501 15 747
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Benátky

   V městské části Benátky žije v současné době 16 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, kterou tvoří dvě samostatné větve zaústěné do místního vodního toku, který je přítokem toku Bělá. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokových jímek. Celková délka kanalizační sítě je cca 195 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Bitětice

   V městské části Bitětice žije v současné době 32 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, kterou tvoří jedna samostatná větev zaústěná do návesního rybníka p. č. 1 v k.ú. Bitětice. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do návesního rybníka p. č. 1 v k.ú. Bitětice nebo jsou vypouštěny do bezodtokových jímek. Celková délka kanalizační sítě v městské části Bitětice je cca 130 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Čakovice

   V městské části Čakovice žije v současnosti 38 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou vypouštěny přímo do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Hodějovice

   V městské části Hodějovice žije v současné době 62 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Houserovka

   V městské části Houserovka žije v současné době 54 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, kterou tvoří dvě samostatné větve, které jsou zaústěny do vodního toku Bělá. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokových jímek. Celková délka kanalizační sítě v místní části Houserovka je cca 639 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Chvojnov

   V městské části Chvojnov žije v současné době 55 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, kterou tvoří čtyři oddělené větve zaústěné do místního vodního toku. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokových jímek. Celková délka kanalizační sítě v místní části Chvojnov je cca 506 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Janovice

   V městské části Janovice žije v současné době 75 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je členěna do pěti samostatných větví, které jsou zaústěny do místního vodního toku. Na kanalizační síť je napojena i část místní části Ostrovec. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokových jímek. Celková délka jednotné kanalizační sítě v místní části Janovice je cca 650 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Jelcovy Lhotky

   V městské části Jelcovy Lhotky žije v současné době 19 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

    

   Místní (městská) část Kocourovy Lhotky

   V městské části Kocourovy Lhotky žije v současné době 10 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Lešov

   V městské části Lešov žije v současné době 69 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou tvoří dvě oddělené větve zaústěné do místního rybníka a do Nemájovského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokových jímek. Celková délka jednotné kanalizační sítě v místní části Lešov je cca 145 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Lipice

   V městské části Lipice žije v současné době 52 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizaci, která tvoří jedno ucelené povodí a která je zaústěna do místního vodního toku. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokových jímek. Celková délka jednotné kanalizační sítě v místní části Lipice je cca 540 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Myslotín

   V městské části Myslotín žije v současné době 154 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou tvoří dvě samostatné větve zaústěné do Myslotínského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokových jímek. Celková délka jednotné stokové sítě v místní části Myslotín je cca 1124 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Nemojov

   V městské části Nemojov žije v současnosti 50 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou tvoří dvě samostatné větve napojené do Nemájovského potoka. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku. Celková délka jednotné kanalizační sítě v místní části Nemojov je cca 386 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Ostrovec

   V městské části Ostrovec žije v současné době 13 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. V městské části je vybudována jednotná kanalizace, která je zaústěna do řeky Bělá. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokových jímek. Celková délka jednotné kanalizační sítě v městské části Ostrovec je cca 50 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Pejškov

   V městské části Pejškov žije v současné době 35 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou tvoří jedno ucelené povodí, kanalizace je zaústěna do místního vodního toku. Odpadní vody jsou po předčištění v biologických septicích vypouštěny přímo do vodního toku. Celková délka jednotné kanalizační sítě v městské části Pejškov je cca 378 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Pelhřimov

   V městské části Pelhřimov žije v současnosti 14 494 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 150 rekreantů. V městské části je vybudována veřejná kanalizační síť, která je v části městké části realizovaná jako oddílná kanalizace. Větší část stokové sítě je ale koncipována jako jednotná kanalizační síť. Na stokovou síť městské části Pelhřimov jsou napojeny odpadní vody z obce Rynárec a také z městské části Starý Pelhřimov. Na stokové síti je osazeno celkem 23 odlehčovacích komor. Kanalizační síť končí na čistírně odpadních vod Pelhřimov, vyčištěné vody odtékají přes dva biologické rybníky do řeky Bělá. Celková délka jednotné a splaškové stokové sítě v městské části Pelhřimov je cca 57500 m.

   V roce 2015 je dokončena intenzifikace (celková rekonstrukce) ČOV Pelhřimov o kapacitě 43 000 EO.

    

   V roce 2017 byla realizována v průmyslové zóně Ke Skrýšovu splašková kanalizace v celkové délce  561 m.

    

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Pelhřimov, Starý Pelhřimov, Rynárec

    

   Místní (městská) část Pobistrýce

   V městské části Pobistrýce žije v současné době 22 trvale bydlících obyvatel. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek.

    

   Místní (městská) část Radětín

   V městské části Radětín žije v současné době 49 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 8 rekreantů. Městská část má vybudovanou veřejnou kanalizační síť, kterou tvoří jedno ucelené povodí, kanalizace je zaústěna do biologického rybníka pod ČOV Pelhřimov. Celková délka jednotné kanalizační sítě v místní části Radětín je cca 580 m.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Radětín

    

   Místní (městská) část Radňov

   V městské části Radňov žije v současné době 70 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která tvoří jedno ucelené povodí, kanalizace je zaústěna do Nemájovského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do vodního recipientu nebo jsou zachycovány do bezodtokových jímek. Celková délka kanalizační sítě v městské části Radňov je cca 699 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Rybníček

   V městské části Rybníček žije v současné době 24 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou vypouštěny přes místní septiky přímo do místního vodního toku.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Skrýšov

   V městské části Skrýšov žije v současné době 166 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, kterou tvoří celkem pět samostatných větví, které jsou zaústěny do místního vodního toku. Odpadní vody jsou po předčištění v biologických septicích kanalizací vypouštěny přímo do vodního toku. Celková délka kanalizační sítě v místní části Skrýšov je cca 900 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   V roce 2018 byla realïzována stavba kanalizačního sběrače, který je veden z průmyslové zóny Pelhřimov - Ke Skrýšovu do městské části Skrýšov v celkové délce 1046 m.

    

   Místní (městská) část Služátky

   V městské části Služátky žije v současné době 80 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, kterou tvoří čtyři oddělené větve, které jsou zaústěny do místního vodního toku. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku. Celková délka kanalizační sítě v místní části Služátky je cca 576 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Starý Pelhřimov

   V městské části Starý Pelhřimov žije v současnosti 357 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je napojena na kanalizační síť Pelhřimova zakončenou ČOV. Celková délka kanalizační sítě v místní části Starý Pelhřimov je cca 1507 m.

    

   Místní (městská) část Strměchy

   V městské části Strměchy žije v současné době 141 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je tvořena čtyřmi samostatnými větvemi, ústící do místního vodního toku. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku. Celková délka kanalizační sítě v místní části Strměchy je cca 1567 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Útěchovičky

   V městské části Útěchovičky žije v současnosti 44 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, kterou tvoří tři samostatné větve zaústěné do místního vodního toku. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku. Celková délka kanalizační sítě v místní části Útěchovičky je cca 513 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Vlásenice

   V městské části Vlásenice žije v současnosti celek 93 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 28 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, kterou tvoří čtyři samostatné úseky kanalizace, které jsou zaústěny do vodního toku Hejlovka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku. Celková délka jednotné kanalizační sítě v místní části Vlásenice je cca 1 185 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Vlásenice - Drbohlavy

   V městské části Vlásenice  -Drbohlavy žije v současné době 38 trvale bydlících obyvatel. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, kterou tvoří dvě samostatné větve zaústěné do vodního toku Hejlovka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku. Celková délka jednotné kanalizační sítě v místní části Vlásenice - Drbohlavy je cca 492 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Benátky

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Benátky

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Bitětice

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Bitětice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Čakovice

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Čakovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Hodějovice

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Hodějovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Houserovka

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Houserovka

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Chvojnov

   Předpokládá se dobudování a rekonstrukce stávající kanalizace a vybudování čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Chvojnov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Janovice

   Předpokládá se dobudování a rekonstrukce stávajícího jednotné kanalizace, odkud budou odpadní vody odvedeny přes kanalizaci místní části Ostrovec na ČOV Ostrovec.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Jelcovy Lhotky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kocourovy Lhotky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lešov

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Lešov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lipice

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Lipice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Myslotín

   Předpokládá se vybudování oddílné splaškové kanalizace a napojení kanalizace na kanalizační síť městské části Pelhřimov s odvedením odpadních vod na ČOV Pelhřimov.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Nemojov

   Předpokládá se vybudování oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Nemojov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Ostrovec

   Předpokládá se vybudování oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, na kterou bude napojena také místní část Janovice.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Ostrovec, Janovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Pejškov

   Předpokládá se vybudování oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Pejškov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Pelhřimov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se navrhuje odbahnění a úprava dvou biologických rybníků za ČOV.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Pelhřimov, Starý Pelhřimov, Rynárec

   Nově napojené obce (místní části): Skrýšov, Myslotín, Vokov, Pavlov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): městské části města Pelhřimov

    

   Místní (městská) část Pobistrýce

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizační sítě zakončené místní čistírnou odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Pobistrýce

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Radětín

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Radětín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Radňov

   Předpokládá se vybudování splaškové kanalizace a místní čistírny odpadních vod. Stávající kanalizace bude využívána jako dešťová.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Radňov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Rybníček

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Skrýšov

   Předpokládá se vybudování nového (oddílného) kanalizačního systému a napojení splaškové kanalizace Skrýšov na kanalizaci města Pelhřimov s odvedením odpadních vod na ČOV Pelhřimov.

    

   Místní (městská) část Služátky

   Předpokládá se dobudování kanalizačního systému a výstavba místní čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Služátky

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Starý Pelhřimov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Strměchy

   Předpokládá se dobudování a částečná rekonstrukce kanalizační sítě a výstavba místní čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Strměchy

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Útěchovičky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vlásenice

   Předpokládá se dobudování kanalizačního systému a výstavba místní čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Vlásenice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vlásenice - Drbohlavy

   Předpokládá se vybudování splaškové kanalizace a výstavba místní čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Vlásenice-Drbohlavy

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Pelhřimov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Benátky - 3 500,0 3 500,0
  Bitětice 1 350,0 2 000,0 3 350,0
  Čakovice 4 450,0 3 500,0 7 950,0
  Hodějovice 250,0 4 500,0 4 750,0
  Houserovka 11 400,0 4 300,0 15 700,0
  Chvojnov 250,0 3 500,0 3 750,0
  Janovice 1 750,0 2 000,0 3 750,0
  Jelcovy Lhotky - - -
  Kocourovy Lhotky - - -
  Lešov 250,0 7 000,0 7 250,0
  Lipice 1 650,0 5 000,0 6 650,0
  Myslotín 300,0 15 000,0 15 300,0
  Nemojov - 3 000,0 3 000,0
  Ostrovec 2 700,0 5 400,0 8 100,0
  Pejškov 2 250,0 3 500,0 5 750,0
  Pelhřimov 30 000,0 108 000,0 138 000,0
  Pobistrýce - 2 500,0 2 500,0
  Radětín 1 500,0 - 1 500,0
  Radňov - 5 000,0 5 000,0
  Rybníček - - -
  Skrýšov 800,0 24 000,0 24 800,0
  Služátky - 2 200,0 2 200,0
  Starý Pelhřimov - - -
  Strměchy 250,0 4 700,0 4 950,0
  Útěchovičky - - -
  Vlásenice 2 000,0 5 300,0 7 300,0
  Vlásenice-Drbohlavy - 3 000,0 3 000,0
  Obec Pelhřimov celkem 61 150,0 216 900,0 278 050,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  6. 2. 2018 34/2018 administrativní opatření Skrýšov - kanalizace pro městskou část Pelhřimova - Skrýšov - kanalizační sběrač délky 1046 m vedený z průmyslové zóny do městské části Skrýšov
  13. 11. 2017 33/2017 administrativní opatření Skrýšov - průmyslová zóna Ke Skrýšovu, Pelhřimov - IV. etapa - vodovod v celkové délce 534 m, který napojen na stávající řad ve Skrýšovské ulici, - splašková kanalizace v celkové délce 561 m
  20. 6. 2017 0333/04/2017/ZK usnesení zastupitelstva Doplnění a změny technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou pro městskou část Houserovka a doplnění technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod pro městské části Bitětice, Radětín, Pelhřimov a Skrýšov.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.