Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bystřice nad Pernštejnem - CZ063.3714.6101.005 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Bystřice nad Pernštejnem

  Číslo obce PRVKUK 5
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.005
  Kód obce 595411
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0005.01 Bystřice nad Pernštejnem 41289 412899
  CZ063.3714.6101.0005.02 Bratrušín 01700 17001
  CZ063.3714.6101.0005.03 Divišov 14220 142204
  CZ063.3714.6101.0005.04 Domanín 03061 30619
  CZ063.3714.6101.0005.05 Domanínek 01707 17078
  CZ063.3714.6101.0005.06 Dvořiště 01698 16985
  CZ063.3714.6101.0005.07 Karasín 19497 194972
  CZ063.3714.6101.0005.08 Kozlov 08025 80250
  CZ063.3714.6101.0005.09 Lesoňovice 08026 80268
  CZ063.3714.6101.0005.10 Pivonice 08027 80276
  CZ063.3714.6101.0005.11 Rovné 14221 142212
  CZ063.3714.6101.0005.12 Vítochov 12074 120740
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město se nachází na severovýchodě Kraje Vysočina. Město se skládá z 12 místních částí - Bratrušín, Bystřice nad Pernštejnem, Divišov, Domanín, Domanínek, Dvořiště, Karasín, Kozlov, Lesoňovice, Pivonice, Rovné a Vítochov. Městem protéká řeka Bystřice, do které se vlévá Věchnovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 510 - 596 m n. m. Město je obcí s rozšířenou působností.Ve městě je občanská vybavenost a služby odpovídající velikosti města, mateřská škola, základní škola a základní umělecká škola. Ze zdravotnických zařízení jsou to obvodní zdravotní středisko s lékárnou.V Bystřici nad Pernštejnem se nachází v menší míře zemědělská a průmyslová výroba.V povodí VN Vír se nachází Karasín a Vítochov.V CHKO Žďárské vrchy se nachází Divišov a Rovné.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bratrušín trvale bydlící 86 86 86 80 77 74 70
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 86 86 86 80 77 74 70
   Bystřice nad Pernštejnem trvale bydlící 7 772 7 756 7 754 7 191 6 961 6 727 6 477
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 7 772 7 756 7 754 7 191 6 961 6 727 6 477
   Divišov trvale bydlící 67 67 67 70 69 67 66
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 67 67 67 70 69 67 66
   Domanín trvale bydlící 301 300 300 317 313 310 305
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 301 300 300 317 313 310 305
   Domanínek trvale bydlící 136 136 136 108 103 97 91
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 136 136 136 108 103 97 91
   Dvořiště trvale bydlící 93 93 93 93 91 88 86
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 93 93 93 93 91 88 86
   Karasín trvale bydlící 82 82 82 98 101 104 107
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 82 82 82 98 101 104 107
   Kozlov trvale bydlící 34 34 34 32 33 34 35
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 34 34 34 32 33 34 35
   Lesoňovice trvale bydlící 87 87 87 89 88 86 85
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 87 87 87 89 88 86 85
   Pivonice trvale bydlící 75 75 75 69 69 69 68
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 75 75 75 69 69 69 68
   Rovné trvale bydlící 208 208 208 201 196 192 187
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 208 208 208 201 196 192 187
   Vítochov trvale bydlící 127 127 127 109 101 94 87
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 127 127 127 109 101 94 87
   Obec Bystřice nad Pernštejnem celkem trvale bydlící 9 068 9 051 9 049 8 457 8 202 7 942 7 664
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 9 068 9 051 9 049 8 457 8 202 7 942 7 664
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bystřice nad Pernštejnem 8699 8624 8571 8485 8444 8343 8302 8202 8112 8110 8004 8004 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bratrušín 86 86 86 80 77 74 70
   Bystřice nad Pernštejnem 7 766 7 756 7 754 7 191 6 961 6 727 6 477
   Divišov 67 67 67 70 69 67 66
   Domanín 291 291 291 307 303 300 295
   Domanínek 136 136 136 72 103 97 91
   Dvořiště 85 85 85 87 85 82 80
   Karasín 82 82 82 98 101 104 107
   Kozlov 0 0 0 0 0 0 35
   Lesoňovice 87 87 87 35 35 38 50
   Pivonice 0 0 0 0 0 0 0
   Rovné 208 208 208 190 185 183 180
   Vítochov 0 0 0 81 77 70 68
   Obec Bystřice nad Pernštejnem celkem 8 808 8 798 8 796 8 211 7 996 7 742 7 519
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bystřice nad Pernštejnem

   Město Bystřice nad Pernštejnem (510 - 596 m n.m.) je zásobeno z hlavního přivaděče skupinového vodovodu Vír - Bystřice nad Pernštejnem - Olší.

   Voda je čerpána z ÚV Vír do řídícího vodojemu 50 m3 (608,3/605,3 m n.m.) v množství Qmax = 90 l/s. Odtud je vedena gravitačně přívodním ocelovým řadem DN 350 mm do VDJ Bystřice 2 x 650 + 2 x 1500 m3 (595,3/591,8 m n.m.). Z tohoto vodojemu je veden hlavní přivaděč skupinového vodovodu směr Olší středem města Bystřice nad Pernštejnem. Tento přivaděč je současně hlavním zásobovacím řadem městské rozvodné sítě, která je na něho napojena ve 14 místech. Vodovod ve městě je v provozu od roku 1964, kapacitně a tlakově vyhovuje kromě oblasti průmyslových podniků naproti nádraží a lokalitě Suchý kopec. Z VDJ Bystřice je veden druhý řad DN 500 podél starého řadu DN 350 a dále pak vede DN 400 okrajem východní části města, kde je ukončen. Na tento obchvat je rovněž v několika místech napojena rozvodná síť města.

   Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem:

   I. tl. pásmo (510 - 579 m n.m.) zásobuje prakticky celé město z VDJ Bystřice (2 x 650 + 2 x 1500) m3 (595,3/591,8 m n.m.).

   II. tl. pásmo (585 - 596 m n.m.) tvoří lokalita Bratrušín, pro které byl vybudován přívodní řad a AT stanice (Q = 0,99l /s) s malou akumulací - terén 569 m n.m.).

   V roce 2004, 2005, 2006 a 2007 bylo realizováno rozšíření vodovodního řadu pro novou lokalitu rodinných domů v délce 163 m. Dále byl realizován vodovodní řad v celkové délce 578 m s napojením u trafostanice S/II a vodovodní řady pro obytný soubor rodinných domů Rovinky v délce 169 m.  V ulici Pod Horou bylo realizováno rozšíření vodovodního řadu v délce 90 m pro novou lokalitu rodinných domů. V roce 2008 bylo realizováno prodloužení vodovodního řadu v délce 101 m v ulici Krátká.

   V období 2004 - 2009 byla provedena rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce cca 1580 m v ulicích Zahradní, Příční, Veselého, Tyršova, Novoměstská a přechodu vodního toku Bystřička.

    

   Místní (městská) část Bratrušín

   Městská část Bratrušín je napojena na vodovod Bystřice nad Pernštejnem. V roce 2004 byl dokončen přívodní a zásobovací řad v délce 1123 m včetně přečerpávací stanice.

    

   Místní (městská) část Divišov

   Městská část Divišov (580 - 605 m n.m.) je připojena na přivaděč Vír - Žďár nad Sázavou. Před obcí je VDJ Divišov 50 m3 (616,4/614,4 m n.m.). Odsud je městská část zásobena gravitačně.

    

   Místní (městská) část Domanín

   Městská část Domanín (550 - 578 m n.m.) je zásobena z přivaděče Vír - Žďár nad Sázavou. Před obcí je umístěn VDJ Domanín 100 m3 (607,0/603,0 m n.m.). Obec je z vodojemu zásobena gravitačně.

   V roce 2004 bylo realizováno rozšíření vodovodního řadu v délce 50 m.

    

   Místní (městská) část Domanínek

   Městská část Domanínek (535 - 560 m n.m.) je částečně zásobován ze soukromých studní a částečně z vodovodní sítě Bystřice nad Pernštějnem, pod tlakem VDJ Bystřice 2 x 650 + 2 x 1500 m3 (595,1/590,4 m n.m.).

   V roce 2009 byla provedena rekonstrukce vodovodu v celkové délce 330 m.

    

   Místní (městská) část Dvořiště

   Městská část Dvořiště (535 - 560 m n.m.) je zásobena odbočkou ze skupinového vodovodu Vír - Bystřice nad Pernštejnem - Olší. Odbočka je hned za VDJ Bystřice 2 x 650 + 2 x 1500 m3 (595,3/591,8 m n.m.).

    

   Místní (městská) část Karasín

   Městská část Karasín (645,0 - 69O,0 m n.m.) je připojena přímo na přivaděč Vír - Žďár nad DSázavou. Obec je pod tlakem řídícího VDJ Karasín 2 x 400 m3 + 500 m3 (714,0/708,85 m n.m.).

    

   Místní (městská) část Kozlov

   Městská částt Kozlov (460 - 490 m n.m.) nemá dosud vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno vodou ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Lesoňovice

   Městská část Lesoňovice (500 - 535 m n.m.) je z části zásobovaná pitnou vodou z obecního vodovodu z r. 1964, který vybudovalo ZD. Zdrojem vody je studna s vydatností 0,4 l/s, ze které voda teče do VDJ Lesoňovice 50 m3 (572,92/570,9 m n.m.). Dále je v obci soukromý vodovod několika občanů a asi 1/3 obce má vlastní studny.

   V letech 2010 - 2014 byla provedena výměna přívodního potrubí vodovodu a výměna podstatné části rozvodných řadů v městské části.

   V roce 2017 byl realizován vodojem s odkyselovací stanicí.

    

   Místní (městská) část Pivonice

   Městská částt Pivonice (580 - 610 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních studní. Již delší dobu se projevuje se nedostatek vody. Voda též obsahuje dusičnany.

    

   Místní (městská) část Rovné

   Městská část Rovné (585 - 610 m n.m.) je připojena na přivaděč skupinového vodovodu Vír - Žďár nad Sázavou přes redukční ventil ve stávající vzdušníkové šachtě. V roce 2004 byly dokončeny rozvodné řady po obci A-H v celkové délce cca 1687 m.

    

   Místní (městská) část Vítochov

   Městská část Vítochov (565 - 605 m n.m.) je napojena na přivaděč skupinového vodovodu Vír - Žďár nad Sázavou přes vodovodní síť Písečné. Řídící je VDJ Písečné 100 m3 (662,10/658,10 m n.m.). V roce 2004 byly dokončeny rozvodné řady v celkové délce cca 2437 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bystřice nad Pernštejnem

   Spotřebiště bude vhodné rozdělit do 3 tlakových pásem. Odstraněny tak budou velké tlaky v nejníže položených částech spotřebiště a pro nejvyšší části bude zajištěno čerpání.

   I. tl. pásmo (510 – 525 m n.m.) bude zásobeno ze stávajícího VDJ Bystřice 2 x 650 + 2 x 1500 m3 (595,3/591,8 m n.m.), tlak bude redukován pro jednotlivé objekty nebo skupinu objektů.

   II. tl. pásmo (525 - 570 m n.m.) bude zásobeno z VDJ Bystřice 2 x 650 + 2 x 1500 m3 (595,3/591,8 m n.m.).

   III. tl. pásmo (570 - 596 m n.m.) bude zásobeno z AT stanice Bratrušín a z AT stanice Suchý kopec Q = 9 l/s, H = 30 m. Obě ATS budou napojeny na síť II. tl. pásma.

   Doporučujeme dokončit by-pass přivaděče Bystřice nad Pernštejnem – Zlatkov – Olší a oddělit tak dopravu vody od vlastního zásobení města.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Bratrušín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Divišov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Domanín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Domanínek

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Dvořiště

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Karasín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kozlov

   Po napojení VDJ Štěpánov na zdroj ÚV Švařec doporučujeme napojení na nový VDJ Kozlov a z něj zásobit gravitačně Kozlov a Vrtěříž.

    

   Místní (městská) část Lesoňovice

   Doporučujeme rozšířit zdroj pitné vody a sjednotit a dobudovat vodovodní síť. Pokud se místní zdroj nepodaří najít, bude obec zásobena z přivaděče ÚV Vír – Olší.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pivonice

   Doporučujeme vyhledat vhodný místní zdroj, vybudovat vodojem a novou vodovodní síť. Z nového zdroje budou zásobeny také Kobylnice. Pokud se vhodný zdroj nepodaří najít, doporučujeme přivést vodu ze sítě městské části Dvořiště – zdroj ÚV Vír.

    

   Místní (městská) část Rovné

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vítochov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje. Zdrojem pro místní část Kozlov bude ÚV Švařec, pro místní části Lesoňovice  a Pivonice se uvažuje s vybudováním místního podzemního zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Bystřice nad Pernštejnem realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bratrušín 0 0 0 0 50 74 70
   Bystřice nad Pernštejnem 7 772 7 756 7 754 7 191 6 961 6 727 6 477
   Divišov 0 0 0 0 0 67 66
   Domanín 0 0 285 0 160 310 305
   Domanínek 0 0 129 0 65 97 91
   Dvořiště 0 0 0 0 0 0 80
   Karasín 0 0 0 0 0 0 107
   Kozlov 0 0 0 0 0 0 0
   Lesoňovice 0 0 0 0 0 0 0
   Pivonice 0 0 0 0 0 0 0
   Rovné 0 0 0 0 0 176 173
   Vítochov 0 0 0 0 0 0 87
   Obec Bystřice nad Pernštejnem celkem 7 772 7 756 8 168 7 191 7 236 7 451 7 456
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bratrušín

   V městské části, kde byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, žije nyní 81 trvale bydlících obyvatel. Stávající kanalizace je rozdělena do 3 povodí. Celková délka stávající kanalizace je cca 320 m, materiál byl použit beton DN 300 – 400 mm. Odpadní vody odtékají buď po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. Stávající kanalizace je v technicky nevyhovujícím stavu.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Bystřice nad Pernštejnem

   V městské části žije 7315 obyvatel napojených na jednotnou kanalizační síť ukončené ČOV.

   Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 29 185 m, byly použity kameninové, betonové a železobetonové trouby profilů DN 300 až DN 1500 mm. Na kanalizaci je deset odlehčovacích komor, jejichž odlehčovací stoky jsou zaústěny do vodního toku Bystřice. V městě byla v rámci projektu Dyje provedena rekonstrukce kanalizace v některých ulicích města.

   V některých úsecích je i nadále technický stav kanalizace nevyhovující.

    

   Stávající čistírna odpadních vod Bystřice nad Pernštejnem sestává z mechanické části - odlehčovací komory, hrubého předčištění, usazovacích nádrží průměrů. Po mechanickém předčištění odtékají odpadní vody přes odlehčovací komoru do aktivační nádrže. Pro provzdušňování aktivační směsi jsou používány dvě turbíny Sigma BSK Gigant. K separaci slouží dvojice dosazovacích nádrží. Kalové hospodářství tvoří vyhnívací komora a uskladňovací nádrž kalu.

   Stávající ČOV Bystřice nad Pernštejnem byla rekonstruována a intezifikována v roce 2007 a má kapacitu 15 800 EO.

   V současnosti napojené obce (městské části): Bystřice nad Pernštejnem, Domanínek

    

   Místní (městská) část Divišov

   V městské části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 530 m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 až DN 400 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 4 částí, jednotlivé části jsou zaústěny do vodního toku Nedvědička. Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující.

   Odpadní vody odtékají buď po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Domanín

   V městské části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 500 m, byly použity betonové trouby profilu DN 400 mm. Jediná kanalizační stoka je zaústěna do místního vodního toku.

   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na pole.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   V r. 2013 byl vybudován kanalizační sběrač na ČOV Bystřice nad Pernštejnem.

    

   Místní (městská) část Domanínek

   V městské části byla v roce 2018 realizována výstavba nové oddílné kanalizace (stoky A, B, C), odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny kanalizačním sběračem na ČOV Bystřice nad Pernštejnem.

    

   Místní (městská) část Dvořiště

   V městské části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 1000 m, byly použity betonové trouby profilů DN 400 mm. Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Celá kanalizační síť je rozdělena do 1 povodí, jehož hlavní stoka jsou zaústěna do místního vodního toku. Odpadní vody odtékají buď po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Karasín

   Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 60 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, která byla ukončena v roce 1974, byly použity betonové trouby profilů DN 400 a DN 500 mm. Celková délka kanalizačních stok činí cca 550 m. Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Kanalizační síť je zaústěna do místního vodního toku, který je zaústěn do Karasínského potoka. Z části rodinných domků odtékají odpadní vody po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku, ostatní domy mají bezodtoké jímky.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Kozlov

   Městská část Kozlov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku a dále do Vrtěžířského potoka nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Lesoňovice

   Městská část nemá zatím vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Lesoňovického potoka a dále do vodního toku Svratka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Pivonice

   V městské části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na tuto kanalizační síť je napojeno přibližně 60 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 800 m, byly použity betonové trouby. Celá kanalizační síť je zaústěna dvojicí výustí do místního vodního toku.

   Odpadní vody odtékají buď po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Rovné

   V městské části byla v průběhu 70. let vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 190 obyvatel.

   Celková délka činí cca 850 m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 až 500 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 3 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Divišovského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku nebo do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Vítochov

   V městské části byla v průběhu 70. let vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 129 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 500 m, byly použity betonové trouby profilu DN 500 mm. Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující.

   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do Karasínského potoka nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bratrušín

   Předpokládá se vybudování oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové odpadní vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny kanalizačním sběračem na ČOV Bystřice nad Pernštejnem.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Bystřice nad Pernštejnem

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (městské části): Bystřice nad Pernštejnem, Domanínek

   Nově napojené obce (městské části): Bratrušín, Domanín, Dvořiště, Karasín, Vítochov, Věchnov, Ždánice.

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

    

   Místní (městská) část Divišov

   Předpokládá se výstavba oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou

   Nově napojené obce (městské části): Divišov, Rovné

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Domanín

   Předpokládá se výstavba oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   Splaškové odpadní vody v Domanínu budou již vybudovaným kanalizačním sběračem napojeny na kanalizační systém města Bystřice nad Pernštejnem a odvedeny na ČOV Bystřice nad Pernštejnem.

    

   Místní (městská) část Domanínek

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Dvořiště

   Předpokládá se výstavba oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny výtlakem na ČOV Bystřice nad Pernštejnem.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Bystřice nad Pernštejnem, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Karasín

   Předpokládá se výstavba oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny výtlakem na Ždánice a odtud na ČOV Bystřice nad Pernštejnem.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Bystřice nad Pernštejnem, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kozlov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lesoňovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Pivonice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Rovné

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou odvedeny sběračem do městské části Divišov na nově vybudovanou ČOV Divišov.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Divišov, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vítochov

   Předpokládá se výstavba oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny výtlakem na Ždánice a odtud na ČOV Bystřice nad Pernštejnem.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Bystřice nad Pernštejnem, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Bystřice nad Pernštejnem realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bratrušín - 10 000,0 10 000,0
  Bystřice nad Pernštejnem 22 475,0 154 070,0 176 545,0
  Divišov 2 653,0 10 000,0 12 653,0
  Domanín - 25 000,0 25 000,0
  Domanínek 5 000,0 10 000,0 15 000,0
  Dvořiště 5 252,0 10 000,0 15 252,0
  Karasín 2 000,0 12 500,0 14 500,0
  Kozlov 3 000,0 - 3 000,0
  Lesoňovice 1 000,0 - 1 000,0
  Pivonice 5 000,0 - 5 000,0
  Rovné - 12 000,0 12 000,0
  Vítochov - 8 000,0 8 000,0
  Obec Bystřice nad Pernštejnem celkem 46 380,0 251 570,0 297 950,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů v městské části Vítochov v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod podle skutečnosti.
  21. 9. 2018 59/2018 administrativní opatření Bystřice nad Pernštejnem - Bystřice nad Pernštejnem – novostavba splaškové kanalizace (stoky A, B, C) Domanínek
  2. 2. 2017 58/2017 administrativní opatření Lesoňovice - Vodovod Lesoňovice - VDJ s odkyselovací stanicí
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.