Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nová Cerekev - CZ063.3304.6110.407 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nová Cerekev

  Číslo obce PRVKUK 407
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.407
  Kód obce 548456
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0407.01 Nová Cerekev 10501 105015
  CZ063.3304.6110.0407.02 Částkovice 01861 18619
  CZ063.3304.6110.0407.03 Chmelná 05189 51896
  CZ063.3304.6110.0407.04 Markvarec 09177 91774
  CZ063.3304.6110.0407.05 Myslov 05190 51900
  CZ063.3304.6110.0407.06 Proseč-Obořiště 13320 133205
  CZ063.3304.6110.0407.07 Stanovice 10502 105023
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Nová Cerekev se nachází severozápadně od města Pacov ve vzdálenosti cca 8 km. Městyts je tvořen sedmi místními částmi Nová Cerekev, Částkovice (2 km jihovýchodně od Nové Cerekve), Chmelná (1 km jižně od Nové Cerekve), Markvarec (4 km jihozápadně od Nové Cerekve), Myslov (2 km jižně od Nové Cerekve), Stanovice (2 km severovýchodně od Nové Cerekve) a Proseč - Obořiště (1 km jihovýchodně od Nové Cerekve). Městysem protéká Cerekvický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 548,0 – 574,0 m n.m.
   Městys Nová Cerekev se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Částkovice trvale bydlící 77 77 77 77 75 73 70
   přechodně bydlící 18 18 18 3 3 3 3
   celkem 95 95 95 80 78 76 73
   Chmelná trvale bydlící 51 51 51 38 34 31 27
   přechodně bydlící 10 10 10 8 8 8 8
   celkem 61 61 61 46 42 39 35
   Markvarec trvale bydlící 53 53 53 52 50 48 45
   přechodně bydlící 40 40 40 32 32 32 32
   celkem 93 93 93 84 82 80 77
   Myslov trvale bydlící 20 20 20 24 24 24 24
   přechodně bydlící 10 10 10 4 4 4 4
   celkem 30 30 30 28 28 28 28
   Nová Cerekev trvale bydlící 751 749 749 712 696 679 661
   přechodně bydlící 55 55 55 45 45 45 45
   celkem 806 804 804 757 741 724 706
   Proseč-Obořiště trvale bydlící 184 184 184 155 146 137 127
   přechodně bydlící 28 28 28 28 28 28 28
   celkem 212 212 212 183 174 165 155
   Stanovice trvale bydlící 47 47 47 48 49 49 50
   přechodně bydlící 10 10 10 12 12 12 12
   celkem 57 57 57 60 61 61 62
   Obec Nová Cerekev celkem trvale bydlící 1 183 1 181 1 181 1 106 1 074 1 041 1 004
   přechodně bydlící 171 171 171 132 132 132 132
   celkem 1 354 1 352 1 352 1 238 1 206 1 173 1 136
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nová Cerekev 1070 1120 1118 1115 1125 1120 1112 1095 1112 1106 1120 1120 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Částkovice 77 77 77 80 78 76 73
   Chmelná 45 45 45 46 42 40 35
   Markvarec 53 53 53 84 82 80 77
   Myslov 20 20 20 28 28 28 28
   Nová Cerekev 750 749 749 757 741 724 706
   Proseč-Obořiště 184 184 184 183 174 165 155
   Stanovice - - - - 61 61 62
   Obec Nová Cerekev celkem 1 129 1 128 1 128 1 178 1 206 1 174 1 136
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Částkovice

   Část městyse Částkovice je zásobena ze skupinového vodovodu Častkovice - Proseč - Obořiště - Chmelná - Myslov. Prameniště skupinového vodovodu jižně od Nové Cerekve v katastru obce Krumvald. Prameniště je tvořeno 8 kopanými studnami (z betonových skruží DN 1500 mm). Z prameniště je voda svedena do zemního železobetonového dvoukomorového VDJ 150 m3 potrubím z PE DN 100 mm celkové délky 3472 m. Z VDJ je voda gravitačně svedena do šachty mezi částmi městyse Myslov a Částkovice potrubím z PVC DN 100 mm celkové délky 2416 m. Z této šachty vede společný řad pro zásobení částí městyse Částkovice a Proseč – Obořiště z PVC 100 délky 2416 m do šachty, kde se odděluje rozvodný řad pro část městyse Proseč – Obořiště. Celková délka rozvodného řadu z rozdělovací šachty z PVC DN 100 mm je 1662 m. Průměrná spotřeba vody 0,19 l/s.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 566,0 – 582,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Chmelná

   Část městyse Chmelná je zásobena ze skupinového vodovodu Častkovice - Proseč - Obořiště - Chmelná - Myslov. Dále je vybudován propoj s VDJ Nová Cerekev.

   Prameniště skupinového vodovodu jižně od Nové Cerekve v katastru obce Krumvald. Prameniště je tvořeno 8 kopanými studnami (betonových skruží DN 1500 mm). Z prameniště je voda svedena do zemního železobetonového dvoukomorového VDJ 150 m3 potrubím z PE DN 100 mm celkové délky 3472 m. Z VDJ je voda gravitačně svedena do šachty mezi částmi městyse Myslov a Částkovice potrubím z PVC DN 100 celkové délky 2416 m. Z této šachty je obec gravitačně zásobena přes rozdělovací šachtu u části městyse Myslov. Rozvodné řady po obci mají délku 1094 m a jsou z PVC DN 100 mm. Spotřebiště je dále gravitačně napojeno do VDJ Nová Cerekev pro posílení vodovodu Nová Cerekev. Gravitační zásobní řad má délku 700 m a je z PVC DN 80 mm. Průměrná spotřeba vody Chmelná a Myslov je 0,29 l/s.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 594,0 – 618,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Markvarec

   V části městyse je vybudován veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází východně od části městyse a je tvořeno 2 studnami (z betonových skruží DN 1000 mm, hloubky 3,5 m) a jímacím zářezem (z děrované kameniny DN 150 mm ), který je zaústěn do sběrné studny (DN 2000 mm, hloubky 4,0 m) s odkyselovacím filtrem. Do sběrné studny je svedena i voda ze studní. Ze sběrné studny je voda přečerpávána výtlačným potrubím z PVC DN 80 mm do VDJ 100 m3. Z VDJ je voda gravitačně rozvedena potrubím z PE DN 32 – 100 mm po spotřebišti. Průměrná spotřeba vody 0,29 l/s.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 628,0 – 661,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Myslov

   Část městyse Myslov je zásobena ze skupinového vodovodu Častkovice - Proseč - Obořiště - Chmelná - Myslov. Prameniště skupinového vodovodu jižně od Nové Cerekve v katastru obce Krumvald. Prameniště je tvořeno 8 kopanými studnami (betonových skruží DN 1500 mm). Z prameniště je voda svedena do zemního železobetonového dvoukomorového VDJ 150 m3 potrubím z PE DN 100 mm celkové délky 3472 m. Z VDJ je voda gravitačně svedena do šachty mezi částmi městyse Myslov a Částkovice potrubím z PVC DN 100 mm celkové délky 2416 m. Z této šachty je gravitačně zásobena část městyse Myslov. Celková délka rozvodných řadů je cca 1700 m. Průměrná spotřeba vody Chmelná a Myslov je 0,29 l/s.

   V roce 2013 byla na okraji spotřebiště Myslov umístěna nová tlaková stanice pro posílení tlaku v Myslově.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 622,0 – 641,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Nová Cerekev

   V části městyse je vybudován veřejný vodovod. Prameniště vodovodu Nová Cerekev sestává z 6 studní – čtyři na prameništi u části městyse Markvarec u jedné provedeny 2 jímací zářezy délky 10 a 15 m hloubky 2 - 4 m, dvě 800 m od tohoto prameniště západně na lesních parcelách. Studny jsou kopané DN 1500 mm hloubky 2,6 – 4 m. Voda z každého prameniště je samostatně odkyselována.

   V roce 2003 bylo provedeno posílení vodovodu, které sestává z 1 studny a dvou jímacích zářezů. Pitná voda je svedena potrubím z PVC DN 80 mm délky 436 přímo do přívodního řadu do VDJ. Část městyse Nová Cerekev je také propojena se skupinovým vodovodem Častkovice - Proseč - Obořiště - Chmelná - Myslov. Propoj začíná ve Chmelné a končí ve VDJ je z PVC DN 80mm délky 700 m. Dále je proveden propoj se systémem vodovodu Kamenice nad Lipou. Tento systém slouží jako záloha v případě nedostatku vody.  Přívody z obou pramenišť se stýkají v propojovací šachtě odkud je voda přívodným řadem PE DN 100 mm přivedena do zemního VDJ 200 m3 (595,20/592,00 m n.m.). Rozvodné gravitační řady po jsou z PE DN 40-100 mm a z PVC DN 100 mm. Celková délka vodovodních řadů 13900 m. Průměrná spotřeba vody 1,36 l/s.

    

   Místní (městská) část Proseč - Obořiště

   Část městyse Proseč - Obořiště je zásobena ze skupinového vodovodu Častkovice - Proseč - Obořiště - Chmelná - Myslov.

   Prameniště skupinového vodovodu Jižně od Nové Cerekve v katastru obce Krumvald. Prameniště skupinového vodovodu jižně od Nové Cerekve v katastru obce Krumvald. Prameniště je tvořeno 8 kopanými studnami (z betonových skruží DN 1500 mm). Z prameniště je voda svedena do zemního železobetonového dvoukomorového VDJ 150 m3 potrubím z PE DN 100 mm celkové délky 3472 m. Z VDJ je voda gravitačně svedena do šachty mezi částmi městyse Myslov a Částkovice potrubím z PVC DN 100 mm celkové délky 2416 m. Z této šachty vede společný řad pro zásobení částí městyse Částkovice a Proseč – Obořiště z PVC 100 mm délky 2416 m do šachty, kde se odděluje rozvodný řad pro část městyse Proseč – Obořiště. Celková délka rozvodných řadů od této šachty je cca 2000 m. Průměrná spotřeba vody 0,86 l/s.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 574,0 – 601,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Stanovice

   Část městyse Stanovice je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 576,0 – 590,0 m n.m.

    

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Částkovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Chmelná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Markvarec

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Uvažuje se s vyhledáním nového zdroje vody.

    

   Místní (městská) část Myslov

   Vzhledem k technickému stavu části voovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Uvařuje se s vyhledáním nového zdroje vody a vybudováním ÚV.

    

   Místní (městská) část Nová Cerekev

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Uvažuje se s vyhledáním nového zdroje vody.

    

   Místní (městská) část Proseč-Obořiště

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Stanovice

   Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu. Uvažuje se s vyhledáním nového zdroje vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se v částech městyse Markvarec, Myslov, Nová Cerekev a Stanovice uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Nová Cerekev realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Částkovice - - - - 78 76 73
   Chmelná - - - - - 40 35
   Markvarec - - - - - 80 77
   Myslov - - - - - - -
   Nová Cerekev 806 804 804 745 729 713 695
   Proseč-Obořiště - - - - 174 165 155
   Stanovice - - - - 61 61 62
   Obec Nová Cerekev celkem 806 804 804 745 1 042 1 135 1 097
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Částkovice

   V části městyse je jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno 100% obyvatel. Výstavba kanalizace probíhala v letech 1966 - 68. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby o profilech DN 200 – DN 400 mm. Odpadní vody, předčištěné v domovních septikách, odtékají spolu se srážkovými vodami stávající kanalizací přímo do vodního toku. Kanalizační síť má 5 vyústění.

   V části městyse není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Chmelná

   V části městyse je jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno 90% obyvatel. Výstavba kanalizace probíhala postupně. Celková délka jednotné kanalizace je 515 m a je tvořena betonovými troubami o profilech DN 300 a DN 400 mm. Odpadní vody, předčištěné v domovních septikách, odtékají spolu se srážkovými vodami stávající kanalizací přímo do vodního toku – pravostranného přítoku Cerekvického potoka. Kanalizační síť má 2 vyústění.

   V části městyse není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Markvarec

   V části městyse je jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno 100% obyvatel. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1960 - 64. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 875 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300, DN 400 a DN 100 mm pro zatrubnění místního vodního toku v délce 135 m. Odpadní vody, předčištěné v domovních septikách, odtékají spolu se srážkovými vodami stávající kanalizací přímo do vodního toku Brůdek. Kanalizační síť má 2 vyústění.

   V části městyse není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Myslov

   V části městyse je jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno cca 90% obyvatel. Výstavba této kanalizace probíhala postupně. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 430 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 a DN 400 mm. Odpadní vody, předčištěné v domovních septikách, odtékají spolu se srážkovými vodami stávající kanalizací do návesního rybníka. Kanalizační síť má 2 vyústění.

   V části městyse není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Nová Cerekev

   V části městyse je oddílná a jednotná kanalizace v celkové délce cca 5255 m, zakončená mechanicko-biologickou ČOV pro 1000 EO se srážením fosforu, na kterou navazuje dočišťovací biologický rybník o ploše hladiny cca 3400 m2. Kanalizace je tvořena betonovými, kameninovými a PVC rourami o profilech DN 250 – DN 800 mm. Kalová koncovka obsahuje míchanou uskladňovací nádrž a dále je kal stabilizován a zahušťován ve 2 kalových polích. Výstavba kanalizace probíhala v rozmezí let 1968 – 1995 a byly zde použity betonové trouby profilů DN 250 až DN 800 mm. Na kanalizaci jsou dvě oddělovací komory pro odlehčení dešťových vod. Odpadní vody jsou vypouštěny do Cerekvického potoku. Na kanalizaci je napojeno 100% obyvatel.

    

   V části městyse je vybudována ČOV pro 1000 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Nová Cerekev

    

   Místní (městská) část Proseč - Obořiště

   V části městyse je jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno cca 90% obyvatel. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1960 - 64. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 1255 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 a DN 1000 mm. Odpadní vody, předčištěné v domovních septikách, odtékají spolu se srážkovými vodami stávající kanalizací přímo dovodního toku. Kanalizační síť má 3 výusti, které vytékají do 2 melioračních kanálů zaústěných do Cerekvického potoka.

   V části městyse není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Stanovice

   V části městyse je jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno cca 50% obyvatel. Výstavba této kanalizace probíhala postupně. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 610 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500 mm. Odpadní vody, předčištěné v domovních septikách, odtékají spolu se srážkovými vodami stávající kanalizací do vodního toku. Kanalizační síť má 1 vyústění. Nemovitosti, které nejsou napojené na kanalizační síť, jsou vybavené bezodtokými jímkami.

   V části městyse není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Částkovice

   Předpokládá se výstavba nové splaškové kanalizace v celkové délce cca 1500 m, zakončená centrální ČOV. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod.

    

   V části městyse bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Částkovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): neníu

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Chmelná

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Markvarec

   Předpokládá se výstavba nové splaškové kanalizace v celkové délce cca 900 m, zakončená centrální ČOV. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod.

    

   V části městyse bude vybudována ČOV.

   Současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Markvarec

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Myslov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Nová Cerekev

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V části městyse je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Nová Cerekev

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Proseč - Obořiště

   Předpokládá se výstavba nové splaškové kanalizace, zakončená centrální ČOV. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod.

    

   V části městyse bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Proseč - Obořiště

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Stanovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Nová Cerekev realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Částkovice 4 500,0 6 000,0 10 500,0
  Chmelná 6 000,0 - 6 000,0
  Markvarec 4 600,0 4 500,0 9 100,0
  Myslov 5 300,0 1 500,0 6 800,0
  Nová Cerekev 17 000,0 10 000,0 27 000,0
  Proseč-Obořiště 5 700,0 8 000,0 13 700,0
  Stanovice 6 600,0 - 6 600,0
  Obec Nová Cerekev celkem 49 700,0 30 000,0 79 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.