Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nové Město na Moravě - CZ063.3714.6108.329 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Nové Město na Moravě

  Číslo obce PRVKUK 329
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6108.329
  Kód obce 596230
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1686 (6108)
  Nové Město na Moravě
  Číslo POU
  Název POU
  3387
  Nové Město na Moravě

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6108.0329.01 Nové Město na Moravě 41299 412996
  CZ063.3714.6108.0329.02 Hlinné 03929 39292
  CZ063.3714.6108.0329.03 Jiříkovice 06110 61107
  CZ063.3714.6108.0329.04 Maršovice 10640 106402
  CZ063.3714.6108.0329.05 Olešná 11032 110329
  CZ063.3714.6108.0329.06 Petrovice 12018 120189
  CZ063.3714.6108.0329.07 Pohledec 10642 106429
  CZ063.3714.6108.0329.08 Rokytno 14108 141089
  CZ063.3714.6108.0329.09 Slavkovice 15031 150312
  CZ063.3714.6108.0329.10 Studnice 14109 141097
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Nové Město na Moravě se nachází mezi městy Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem, na severovýchodě Kraje Vysočina. Město se skládá z 10 městských částí - Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Nového Město na Moravě, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a Studnice. Městem protéká vodní tok Bobrůvka, do které se vlévá Cihelský potok a vodní tok Bezděčka. Město je obcí z rozšířenou působností. Rozsah zástavby je v rozmezí 570 - 680 m n.m.Město Nové Město na Moravě se nachází v CHKO Žďárské vrchy kromě místních částí Hlinné, Petrovice a Slavkovice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hlinné trvale bydlící 174 174 174 181 182 182 181
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 174 174 174 181 182 182 181
   Jiříkovice trvale bydlící 208 208 208 233 238 243 247
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 208 208 208 233 238 243 247
   Maršovice trvale bydlící 230 230 229 255 258 261 263
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 230 230 229 255 258 261 263
   Nové Město na Moravě trvale bydlící 8 243 8 227 8 224 7 916 7 771 7 621 7 448
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 8 243 8 227 8 224 7 916 7 771 7 621 7 448
   Olešná trvale bydlící 254 253 253 244 240 236 232
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 254 253 253 244 240 236 232
   Petrovice trvale bydlící 210 210 210 210 207 204 201
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 210 210 210 210 207 204 201
   Pohledec trvale bydlící 492 491 491 502 502 501 499
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 492 491 491 502 502 501 499
   Rokytno trvale bydlící 222 222 221 219 218 217 215
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 222 222 221 219 218 217 215
   Slavkovice trvale bydlící 412 411 411 449 460 471 479
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 412 411 411 449 460 471 479
   Studnice trvale bydlící 26 26 26 28 27 26 25
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 26 26 26 28 27 26 25
   Obec Nové Město na Moravě celkem trvale bydlící 10 471 10 452 10 447 10 237 10 103 9 962 9 790
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 10 471 10 452 10 447 10 237 10 103 9 962 9 790
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nové Město na Moravě 10457 10299 10247 10200 10180 10158 10120 10110 10063 10098 10049 10049 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hlinné 174 174 174 163 163 163 163
   Jiříkovice 194 195 196 208 208 208 208
   Maršovice 198 202 209 255 258 261 263
   Nové Město na Moravě 8 236 8 227 8 224 7 916 7 771 7 621 7 448
   Olešná 242 242 242 220 220 220 220
   Petrovice 196 197 198 180 180 180 180
   Pohledec 448 451 458 502 502 501 499
   Rokytno 222 222 221 219 218 217 215
   Slavkovice 392 392 392 420 420 420 425
   Studnice 0 0 0 0 0 0 25
   Obec Nové Město na Moravě celkem 10 302 10 302 10 314 10 083 9 940 9 791 9 646
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hlinné

   Městská část Hlinné má veřejný vodovod, který je zásoben gravitačně z VDJ Jámy 2 x 150 m3 (638,5/635,5 m n.m.). Zdrojem je prameniště 6,5 l/s obce Jámy a ÚV.

   Místní (městská) část Jiříkovice

   Městská Jiříkovice má veřejný vodovod, který je zásoben z VDJ Jiříkovice 30 m3 (729,4/727,6 m n.m.), který je výtlačným řadem napojen na odkyselovací stanici a ČS Vlachovice (642,57/640,57 m n.m.) na prameništi Vlachovice.

   Místní (městská) část Maršovice

   Viz popis zásobování Nového Města na Moravě.

   Místní (městská) část Nové Město na Moravě

   Nové Město na Moravě má veřejný vodovod. Jako zdroj pitné vody slouží následující zdroje:

   1. ÚV Vír - odbočka do VDJ Tři kříže 2 x 400 m3 + 500 m3 (659,73/654,58 m n.m.) z přivaděče Vír – Žďár nad Sázavou.

   2. Prameniště Studnice o vydatnosti 6,0 l/s. Voda je vedena do VDJ Maršovice 200 m3 (702,0/698,8 m n.m.) a přebytek do VDJ Holubka stará 2 x 100 m3 (658,55/655,75 m n.m.) a VDJ Holubka nová 400 m3 (659,65/655,05 m n.m.).

   3. Prameniště Vlachovice s vydatností 1,7 l/s. Z prameniště je voda gravitačně svedena do starého VDJ + ČS Vlachovice 200 m3 (634,64/631,04 m n.m.) a z něj se čerpá do nového VDJ Chirana 250 m3 (662,8/659,50 m n.m.).

   4. Prameniště Pohledec, odkud voda gravitačně teče do obce Pohledec a přebytek vody do objektu bývalé ÚV a dále je čerpána společně s vodou ze studny v areálu do VDJ Maršovice 200 m3 (702,0/698,8 m n.m.).

   Přebytky vody z pramenišť odtékají do vodovodního přivaděče ÚV Vír – VDJ Žďár nad Sázavou.

   Město je v současné době rozděleno na 2 tlaková pásma:

   1. tl. pásmo 570 – 640 m n.m., což je téměř celé město, je zásobováno z VDJ Tři kříže 2 x 400 m3 + 500 m3, VDJ Holubka stará 2 x 100 m3 a VDJ Holubka nová 400 m3 a nového VDJ Chirana 250 m3.

   2. tl. pásmo 640 – 680 m n.m. tvoří městská část Maršovice a část sídliště Holubky. Zásobováno je z VDJ Maršovice 200 m3 (702,0/698,8 m n.m.).

   Místní (městská) část Olešná

   Městská část Olešná má veřejný vodovod napojený na přivaděč Vír – Žďár nad Sázavou. Má vlastní VDJ Olešná 50 m3 (626/623,5 m n.m.).

   Místní (městská) část Petrovice

   Městská část Petrovice má veřejný vodovod napojený na přivaděče Vír – Žďár nad Sázavou. Má vlastní VDJ Petrovice 50 m3 (604,4/601,9 m n.m.).

   Místní (městská) část Pohledec

   Městská část Pohledec má veřejný vodovod. Zdrojem vody je prameniště (studna a jímací zářez). Voda z prameniště je vedena do VDJ Pohledec 50 m3 (685/682 m n.m.), v němž se voda upravuje odkyselením.

   V roce 2007 byla provedena oprava přívodního řadu z VDJ v celkové délce 710 m.

   Místní (městská) část Rokytno

   Městská část Rokytno má veřejný vodovod s vlastním zdrojem, VDJ Rokytno 2 x 150 m3 (785,15/781,85 m n.m.) a vodovodní sítí.

   Místní (městská) část Slavkovice

   Městská část Slavkovice má veřejný vodovod napojený na přivaděč Vír – Žďár nad Sázavou přes VDJ Slavkovice 50 m3 (601,85/599,0 m n.m.). Vyšší část obce je zásobena přes ATS na síti.

   Místní (městská) část Studnice

   Městská část Studnice nemá veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobováni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hlinné

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Jiříkovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Maršovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Nové Město na Moravě

   Pro městskou část Nové Město doporučujeme i nadále využívat místní zdroje, tj. ÚV Pohledec – 8,0 l/s, prameniště Studnice – 6,0 l/s a prameniště Vlachovice – 1,7 l/s. Zbytek potřeby vody – 27,5 l/s bude odebírán z přivaděče Vír – Žďár nad Sázavou.

   Navrhujeme město rozdělit do tří tl. pásem:

   Dnešní 1. tl. pásmo bude rozděleno na:

   1. tl. pásmo 570 – 590 m n.m. bude zásobováno z 2. tl. pásma přes redukční šachty.

   2. tl. pásmo 590 – 635 m n.m. (zbytek dnešního 1. tl. pásma ) bude zásobováno ze stávajícího VDJ Chirana 250 m3 (662,8/659,50 m n.m.), VDJ Holubka stará 2 x 100 m3 (658,55/655,75 m n.m.) a VDJ Holubka nová 400 m3 (659,65/655,05 m n.m.). VDJ Tři kříže doporučujeme rozšířit o jednu komoru 500 m3.

   Dnešní 2. tl. pásmo bude přečíslováno na 3. tl. pásmo.

   Z ÚV Pohledec bude zásobena i městská část Pohledec.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Olešná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Petrovice

   Doporučujeme instalovat ATS na síti pro zástavbu od kóty 588 m n.m.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Pohledec

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Rokytno

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Slavkovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Z důvodu nevyhovujících tlakových poměrů se navrhuje novostavba VDJ, po jehož výstavbě dojde ke zrušení stávajícího VDJ a ATS. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Studnice

   V městské části Studnice se předpokládá vybudování veřejného vodovodu napojený přes ATS na rozvodnou síť městské části části Rokytno.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Nové Město na Moravě realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hlinné 0 0 0 0 0 163 163
   Jiříkovice 0 0 0 0 0 0 247
   Maršovice 0 0 218 255 258 261 263
   Nové Město na Moravě 8 243 8 227 8 224 7 916 7 771 7 621 7 448
   Olešná 0 0 0 0 0 0 232
   Petrovice 0 0 0 0 0 0 201
   Pohledec 0 0 466 502 502 501 499
   Rokytno 0 0 0 0 218 217 215
   Slavkovice 0 0 0 0 0 420 425
   Studnice 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Nové Město na Moravě celkem 8 243 8 227 8 908 8 673 8 749 9 183 9 693
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hlinné

   V městské části byla v průběhu let 1955 - 1969 vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena přes septiky většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1341 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Jiříkovice

   Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která byla budována na etapy, hlavní část byla dokončena v roce 1985. Na tuto kanalizaci je napojena přes septiky většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1900 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Maršovice

   Městská část Maršovice má vybudovanou splaškovou kanalizaci z r. 2013 o délce cca 2872 m napojenou na kanalizační síť a ČOV Nové Město na Moravě (projektu Dyje II). Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

   Místní (městská) část Nové Město na Moravě

   V městské části je vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Stávající kanalizace, jejíž celková délka činí cca 32891 m, byla vybudována v průběhu let 1965 - 1990. Při výstavbě byly použity kameninové a železobetonové trouby profilů DN 300 - 1500. Kanalizace je zaústěna do městskou ČOV Nové Město na Moravě, která byla v r. 2007 intenzifikována na kapacitu 18700 EO (včetně rezervy). Odpadní vody jsou zaústěny do vodního toku Bobrůvka.

   V současnosti napojené obce (městské části): Nové Město na Moravě, Maršovice, Pohledec, Nová Ves u Nového Města na Moravě.

   Místní (městská) část Olešná

   Městská část Olešná má jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno cca 50 obyvatel. Při výstavbě kanalizace , jejíž celková délka činí cca 643 m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 - 500.

   Celá kanalizační síť je rozdělena do 3 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do vodního toku Olešná. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku. Část rodinných domků má vybudovány bezodtoké jímky.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Petrovice

   Městská část Petrovice má jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 1000.

   Celá kanalizační síť je rozdělena do 5 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do vodního toku Bobrůvka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku nebo do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Pohledec

   V městské části Pohledec nová kanalizace v r. 2013 byla vybudována částečně jako jednotná a částečně jako splašková s tím, že pouze lokálně byly současně vybudovány nové stoky dešťové kanalizace. Původní jednotná kanalizace byla zrušena. Kanalizace městské části je napojena na kanalizační síť a ČOV Nové Město na Moravě.

   Místní (městská) část Rokytno

   V roce 2019 byla realizována v městské části splašková kanalizace, která je napojena kanalizačním sběračem do městské části Maršovice a odtud na ČOV Nové Město na Moravě.

   Místní (městská) část Slavkovice

   V městské části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno cca 130 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1604 m, byly použity betonové trouby profilů DN 150 - 600.

   Celá kanalizační síť je rozdělena do 12 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Slavkovického potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku, část rodinných domků má vybudovány bezodtoké jímky.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Studnice

   Městská část Studnice nemá veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hlinné

   Současný stav stávající kanalizace je nevyhovující. Proto je v městské části uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační sítě. Splaškové odpadní vody budou přečerpány výtlakem před obec Řečice na ČOV Radešínská Svratka.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Jiříkovice

   Současný stav kanalizace je nevyhovující, proto je v městské části uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou odvedeny kanalizačním sběračem do obce Radňovice a odtud přes městské části Slavkovice a Petrovice na ČOV Nové Město na Moravě.

   Místní (městská) část Maršovice

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Nové Město na Moravě

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě v rozsahu cca 10 %  (zejména sídliště U nádraží) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V současnosti napojené obce (městské části): Nové Město na Moravě, Maršovice, Pohledec, Rokytno, Nová Ves u Nového Města na Moravě

   Nově napojené obce (městské části): Petrovice, Radňovice, Slavkovice, Jiříkovice

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): Studnice

   Místní (městská) část Olešná

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Olešná

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Petrovice

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou čerpány výtlakem na ČOV Nové Město na Moravě.

   Místní (městská) část Pohledec

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Rokytno

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Slavkovice

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou přečerpány výtlakem do městské části Petrovice a odtud na ČOV Nové Město na Moravě.

   Místní (městská) část Studnice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Nové Město na Moravě realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hlinné 1 010,0 12 000,0 13 010,0
  Jiříkovice - 11 000,0 11 000,0
  Maršovice - - -
  Nové Město na Moravě 76 809,0 137 809,0 214 618,0
  Olešná 9 802,0 17 000,0 26 802,0
  Petrovice 2 938,0 8 000,0 10 938,0
  Pohledec 6 573,0 - 6 573,0
  Rokytno - 12 000,0 12 000,0
  Slavkovice 7 908,0 20 000,0 27 908,0
  Studnice 2 500,0 - 2 500,0
  Obec Nové Město na Moravě celkem 107 540,0 217 809,0 325 349,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v městské části Slavkovice.
  6. 6. 2019 65/2019 administrativní opatření Rokytno - Rokytno – splašková kanalizace v celkové délce 3767,8 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.