Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jihlava - CZ063.3707.6105.188 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Jihlava

  Číslo obce PRVKUK 188
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.188
  Kód obce 586846
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0188.01 Jihlava 41231 412317
  CZ063.3707.6105.0188.02 Antonínův Důl 15790 157902
  CZ063.3707.6105.0188.03 Červený Kříž 41232 412325
  CZ063.3707.6105.0188.04 Henčov 04868 48682
  CZ063.3707.6105.0188.05 Heroltice 03842 38423
  CZ063.3707.6105.0188.06 Horní Kosov 04308 43087
  CZ063.3707.6105.0188.07 Hosov 04309 43095
  CZ063.3707.6105.0188.08 Hruškové Dvory 04869 48691
  CZ063.3707.6105.0188.09 Kosov 09137 91375
  CZ063.3707.6105.0188.10 Pávov 05991 59919
  CZ063.3707.6105.0188.11 Pístov 12100 121002
  CZ063.3707.6105.0188.12 Popice 12576 125768
  CZ063.3707.6105.0188.13 Sasov 05984 59846
  CZ063.3707.6105.0188.14 Staré Hory 05986 59862
  CZ063.3707.6105.0188.15 Vysoká 12101 121011
  CZ063.3707.6105.0188.16 Zborná 19161 191612
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Statutární město Jihlava se nachází ve středu Kraje Vysočina a je sídlem Kraje Vysočina. Město se skládá ze 17 městských částí: Antonínův Důl, Červený Kříž, Helenín, Henčov, Heroltice, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Jihlava (včetně k.ú. Bedřichov u Jihlavy), Kosov, Pávov, Pístov, Popice, Sasov, Staré Hory, Vysoká a Zborná.

   Městem protékají vodní toky Jihlava a Jihlávka.
   Městskou částí Antonínův Důl protéká Pstružný potok, územím městské část Kosov protéká bezejmenný vodní tok, který je pravostranným přítokem řeky Jihlavy. Místní částí Popice protéká Popický potok, místní částí Pístov protéká Pístovský potok, který je přítokem Koželužského potoka. Místní částí Vysoká a Jihlava protéká Koželužský potok, který je levostranným přítokem řeky Jihlávky. K.ú. Bedřichov u Jihlavy a Jihlavou protéká Drážní potok, který je levostranným přítokem řeky Jihlavy.

   Rozsah území města Jihlavy je v rozmezí 460 – 700 m n.m.
   Rozsah zástavby místních částí: Antonínův Důl 508 – 593 m n.m., Červený Kříž 504 - 510 m n.m., Helenín 476 - 508 m n.m., Horní Kosov 535 – 552 m n.m., Henčov 528 – 550 m n.m., Hruškové Dvory 480 – 520 m n.m., Hosov 570 – 590 m n.m., Kosov 538 – 566 m n.m., Sasov 510 – 530 m n.m., Pávov 492 – 502 m n.m., Pístov 534 – 564 m n.m., Popice 610 – 636 m n.m., Vysoká 606 - 624 m n.m. a Zborná 540 – 562 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Antonínův Důl trvale bydlící 481 480 480 478 470 462 460
   přechodně bydlící - - - 14 14 14 14
   celkem 481 480 480 492 484 476 474
   Červený Kříž trvale bydlící 210 210 210 255 267 278 287
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 210 210 210 255 267 278 287
   Henčov trvale bydlící 178 178 178 175 176 177 178
   přechodně bydlící - - - 25 25 25 25
   celkem 178 178 178 200 201 202 203
   Heroltice trvale bydlící 140 140 140 175 180 185 190
   přechodně bydlící - - - 2 2 2 2
   celkem 140 140 140 177 182 187 192
   Horní Kosov trvale bydlící 3 295 3 288 3 287 3 400 3 600 3 800 3 900
   přechodně bydlící - - - 160 160 160 160
   celkem 3 295 3 288 3 287 3 560 3 760 3 960 4 060
   Hosov trvale bydlící 126 126 126 150 155 160 164
   přechodně bydlící - - - 232 232 232 232
   celkem 126 126 126 382 387 392 396
   Hruškové Dvory trvale bydlící 116 116 116 411 474 535 593
   přechodně bydlící - - - 274 274 274 274
   celkem 116 116 116 685 748 809 867
   Jihlava trvale bydlící 44 208 44 155 44 141 41 634 40 458 39 284 37 976
   přechodně bydlící - - - 822 822 822 822
   celkem 44 208 44 155 44 141 42 456 41 280 40 106 38 798
   Kosov trvale bydlící 85 85 85 122 132 142 151
   přechodně bydlící - - - 9 9 9 9
   celkem 85 85 85 131 141 151 160
   Pávov trvale bydlící 322 321 321 390 400 410 417
   přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
   celkem 322 321 321 470 480 490 497
   Pístov trvale bydlící 126 126 126 145 149 153 156
   přechodně bydlící - - - 242 242 242 242
   celkem 126 126 126 387 391 395 398
   Popice trvale bydlící 49 49 49 140 154 169 180
   přechodně bydlící - - - 16 16 16 16
   celkem 49 49 49 156 170 185 196
   Sasov trvale bydlící 105 105 105 104 101 98 95
   přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
   celkem 105 105 105 134 131 128 125
   Staré Hory trvale bydlící 1 061 1 059 1 059 1 024 1 033 1 041 1 046
   přechodně bydlící - - - 28 28 28 28
   celkem 1 061 1 059 1 059 1 052 1 061 1 069 1 074
   Vysoká trvale bydlící 43 43 43 56 59 61 63
   přechodně bydlící - - - 56 56 56 56
   celkem 43 43 43 112 115 117 119
   Zborná trvale bydlící 122 122 122 223 251 278 303
   přechodně bydlící - - - 170 170 170 170
   celkem 122 122 122 393 421 448 473
   Obec Jihlava celkem trvale bydlící 50 667 50 603 50 588 48 882 48 059 47 233 46 159
   přechodně bydlící - - - 2 160 2 160 2 160 2 160
   celkem 50 667 50 603 50 588 51 042 50 219 49 393 48 319
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jihlava 51222 50600 50669 50598 50510 50521 50714 50559 50724 50845 51216 51216 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Antonínův Důl 481 480 480 444 436 429 427
   Červený Kříž 210 210 210 217 227 236 244
   Henčov 158 160 164 172 173 174 175
   Heroltice - - - 89 99 111 124
   Horní Kosov - - - 3 560 3 760 3 960 4 060
   Hosov - - - 150 155 160 164
   Hruškové Dvory - - - 484 545 615 662
   Jihlava 44 208 44 155 44 141 40 863 39 712 38 562 37 282
   Kosov 85 85 85 30 40 50 59
   Pávov - - - 351 360 369 375
   Pístov - - - 265 269 273 276
   Popice - 32 36 58 64 70 74
   Sasov - - - 108 105 102 99
   Staré Hory - - - 1 004 1 012 1 020 1 025
   Vysoká - - - 46 49 51 55
   Zborná 122 122 122 239 254 294 319
   Obec Jihlava celkem 45 264 45 244 45 238 48 080 47 260 46 476 45 420
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Antonínův Důl

   V městské části je vybudován veřejný vodovod. Antonínův Důl je zásobován pitnou vodou přiváděcím řadem z městské části Jihlava přes VDJ Pávov 2 x 150 m3 (547,46/544,20 m n.m.).

   V roce 2007 bylo pro průmyslový areál realizováno prodloužení vodovodu v celkové délce 490 m. V roce 2008 byl pro obytný soubor realizován vodovodní řad v délce 52 m. V roce 2010 pro stavbu 4 RD bylo realizováno prodloužení vodovodního řadu v délce 47 m.

    

   Místní (městská) část Červený Kříž

   V městské části Červený Kříž je vybudován veřejný vodovod. Červený Kříž je zásobován pitnou vodou přiváděcím řadem z městské části Jihlava do městské části Antonínův Důl přes VDJ Pávov. Zásobování pitnou vodou je gravitační.

    

   Místní (městská) část Helenín

   V městské části Helenín je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Jihlava. V roce 2011 byla realizována výstavba vodovodního řadu o délce 695 m pro 46 RD.

    

   Místní (městská) část Henčov

   V městské části Henčov je vybudován veřejný vodovod. V roce 2008 bylo realizováno napojení Henčova na skupinový vodovod Jihlava, bylo realizováno čerpání vody do VDJ Velký Beranov - nový 2 x 250 m3 (561,86/558,94 m n.m.), automatická tlaková stanice v čerpací stanici Henčov, stavební úpravy v čerpací stanici a VDJ Henčov 1 x 110 m3 (548,3/546,15 m n.m.) a rozvodné vodovodní řady v Henčově v délce 685 m.

   V období 2002 - 2014 bylo realizováno prodloužení vodovodních řadů v celkové délce 436 m.

    

   Místní (městská) část Heroltice

   V městské části Heroltice je vybudovaný veřejný vodovod. V roce 2005 bylo realizováno napojení městské části Heroltice na skupinový vodovod Jihlava - vodovodní přivaděč Jihlava – Polná. Pro zajištění tlaku ve vodovodní síti je vybudována zvyšovací čerpací stanice a objekt dochlorovacího zařízení. Přiváděcí řad byl vybudován v délce 2205 m, na přivaděči byla vybudována vodoměrná šachta. Rozvodné řady byly vybudovány v celkové délce 1970 m.

    

   Místní (městská) část Horní Kosov

   V městské části Horní Kosov je vybudovaný veřejný vodovod. Vodovodní řady byly budovány v letech 1963 - 1974. Městská část je odbočkou napojena na přivaděč z VDJ Hosov 2 x 3000 + 100 m3 (589,76/585,56 m n.m.) do VDJ Rantířov 1 x 100 m3 (540,70/538,34 m n.m.), přivaděč je ve III. tlakovém pásmu (TP) vodovodní sítě města Jihlavy.

   V letech 2002 - 2009 byly realizovány vodovodní řady pro soubory rodinných domů lokalita Rantířovská, I. a II. etapa v celkové délce 708 m a lokalita U Rybníka v celkové délce 399 m, lokalita bytových domů Horní Kosov v celkové délce 397 m, byly prodlouženy vodovodní řady v ul. Dlouhá, Stříbrná v celkové délce 98 m.

    

   Místní (městská) část Hosov

   V městské části Hosov je vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Jihlava. Hosov je napojen na výtlačný řad z ÚV Hosov do koncového VDJ Vysoká 2 x 50 m3 (646,30/643,16 m n.m.).

   V r. 2003 došlo k úpravě tlakových poměrů ve vodovodní síti, byla vybudována armaturní šachta v místě napojení přívodního vodovodního řadu do Hosova na výtlak z ÚV Hosov do VDJ Vysoká, osazen redukční ventil, filtr DN100, vodoměr DN80 s obtokem, odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil.

   V r. 2006 byl prodloužen vodovodní řad pro stavbu RD v délce 48 m, v r. 2010 byl prodloužen vodovodní řad pro autosalon v délce 298 m.

    

   Místní (městská) část Hruškové Dvory

   Městská část Hruškové Dvory má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí vodovodní sítě II. TP města Jihlavy.

   V r. 2002 byly vybudovány vodovodní řady pro průmyslový park v délce 2901 m, v letech 2007 - 2008 byly realizovány vodovodní řady pro lokality bytových domů v celkové délce 950 m a v r. 2010 byl prodloužen vodovodní řad v délce 107 m.

    

   Místní (městská) část Jihlava

   V Jihlavě je rozsáhlá vodovodní síť, která zajišťuje dodávku pitné vody v celém městě. Zásobovací síť města Jihlavy je rozdělena do tří tlakových pásem:

    

   I. tlakové pásmo:

   Je zásobováno z VDJ Březinovy Sady - starý 1 x 400 m3 (531,61/527,26 m n.m.). Z VDJ Březinovy Sady - nový  2 x 250 m3 (531,64/527,89 m n.m) je přes ATS zásobována nejvýše položená zástavba Březinovy Sady – Na Kopci.

   Do I. TP náleží nejníže položená zástavba – část města podél řeky Jihlavy od městské části Staré Hory až po Kalvárii.

    

   II. tlakové pásmo:

   Do II. TP náleží severní část města nad oblastí I. TP a část střední části města.

   II. TP je zásobováno vodou z VDJ Pístov 1 x 1000 m3 (568,95/564,52 m n.m.) + 2 x 440 m3 (569,16/564,69 m n.m.), VDJ Kosov 2 x 1500 m3 (568,84/563,36 m n.m.) a VDJ Lesnov 2 x 400 m3 (557,78/553,01 m n.m.). Voda je dále odebírána do VDJ místní částí Henčov, obcí Malý Beranov a VDJ Pávov.

    

   III. tlakové pásmo:

   Do III. TP náleží historický střed města a část Brtnického předměstí, městská část Pístov a Horní Kosov. III. TP je zásobeno z VDJ Hosov 2 x 3000 + 100 m3 (589,76/585,56 m n.m.).

   V r. 2002 byl prodloužen vodovodní řad ul. Březinova v délce 56 m, byla provedena rekonstrukce vodovodu ul. Máchova, Resslova, Polní v celkové délce 762 m a propojení vodovodních řadů Královský Vršek v délce 192 m.

   V r. 2003 byla realizována výstavba vodovodu pro OS Na Dolech v délce 981 m, prodloužen vodovodní řad TESCO v délce 147 m, provedena rekonstrukce vodovodních řadů a přípojek ul. U Slunce v délce 87 m.

   V r. 2004 byla provedena rekonstrukce vodovodní shybky ul. Helenínská v délce 162 m, byly realizovány vodovodní řady pro novou bytovou zástavbu – OS Polenská, Na Vyhlídce, Špitálské předměstí, Na Dolech v celkové délce 981 m, byl prodloužen vodovodní řad ul. U Větrníku (72 m) a Heroltická (97,5 m), byl rekonstruován vodovodní řad ul. Na Bělidle, U Větrníku (819 m) a ul. Komenského (247 m).

   V r. 2005 byl prodloužen vodovodní řad ul. Heroltická v délce 122 m a Na Člunku (102 m), byla provedena rekonstrukce vodovodu ul. Znojemská v délce 224,5 m.

   V r. 2006 byla realizována výstavba vodovodu pro OS RD U Mlékárny, Na Člunku (1813 m), prodloužen vodovodní řad ul. Arbesova, Heroltická, Hůlová (554 m), byla provedena přeložka vodovodu Policejní školy v délce 58,8 m.

   V r. 2007 byla realizována výstavba vodovodu pro OS Helenín, Dr. Procházky, Vrchlického, Na Dolech (1277 m), prodloužen vodovod prodejny LIDL v délce 184 m, provedena rekonstrukce vodovodního řadu Pod Rozhlednou v délce 355 m.

   V r. 2008 byla realizována pro CITY PARK přeložka vodovodního řadu v délce 381 m a v ul. Křižíkova a U Dlouhé stěny přeložky vodovodních řadů v celkové délce 193 m. Dále byly vybudovány vodovodní řady pro OS Na Člunku-II. etapa v délce 160 m, provedena rekonstrukce vodovodních řadů Na Stoupách v délce 153 m. V rámci realizace komunikačního propojení sídliště Na Kopci a Březinova byla provedena přeložka vodovodu v délce 150 m.

   V r. 2009 byla realizována výstavba vodovodu pro OS Vrchlického - II. etapa v délce 114 m.

   V r. 2010 byl prodloužen vodovodní řad ul. U Rybníka (Bedřichov) v délce 40 m a pro RD ul. Jiráskova v délce 38 m.

   V r. 2011 byl prodloužen vodovodní řad Brtnické předměstí, Harmonie Klavírka, CZ LOKO, ul. Mostecká v celkové délce 571 m.

   V r. 2012 byla realizována SZ větev vodovodu - 1. úsek v délce 304 m, byla provedena rekonstrukce vodovodních řadů ul. Kollárova v délce 259 m, prodloužen vodovodní řad v délce 78 m.

    

   Místní (městská) část Kosov

   V městské části Kosov je vybudován veřejný vodovod z r. 2002. Zdrojem pitné vody je vrt hl. 31 m s vydatností 0,25 l/s. Z vrtu je voda svedena do VDJ Kosov 7,5 m3 (567,95/567,05 m n.m). Voda do VDJ natéká přes sprchové hlavice (odradonování). Rozvody po obci jsou gravitační, materiál trubních řadů je PE. Ve VDJ je zabudované posilovací čerpadlo, přes které je voda dodávána do dvou výše položených objektů.

   V r. 2006 byla realizována přístavba VDJ Kosov pro instalaci dochlorovacího zařízení a propojovací potrubí manipulační komory, vodoměrná šachta, technologie chlorovny a propojení přívodního potrubí a chlorovny.

   V r. 2010 byla realizována stavba čerpací stanice, VDJ Kosov „Tři smrky“ s akumulací 2 x 16 m3 ÚV Kosov (odkyselení, dochlorování a odradonování), dále přívodného a výtlačného řadu z vrtu k VDJ „Tři smrky".

   V roce 2011 byl prodloužen vodovodní řad „větev C“ v délce 260 m k 10 RD.

   V roce 2014 byl prodloužen vodovodní řad v délce 142 m ke 2 RD.

    

   Místní (městská) část Pávov

   Městská část Pávov má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na přívodní řad do městské části Antonínův Důl. Tento přiváděcí řad je veden ze severní části vodovodní sítě II. TP města Jihlavy. Přívodním řadem je voda přivedena do VDJ Pávov 2 x 150 m3 (547,46/544,20 m n.m.). Z VDJ je Pávov zásobován gravitačně. V r. 2004 byly vybudovány vodovodní řady pro 15 RD v délce 207 m. V r. 2006 byly v rámci náhradního zásobování vodou provedeny vodovodní řady v celkové délce 699 m a propojení vodovodních řadů VDJ – Pávov v délce 6,5 m.

    

   Místní (městská) část Pístov

   V městské části Pístov je vybudovaný veřejný vodovod. Pístov je zásoben z III. TP z přiváděcího řadu z VDJ Hosov do VDJ Kosov 2 x 1500 m3 přívodním řadem do vodovodní sítě.

   V r. 2008 v rámci akce „Silnice I/38 Jihlava-obchvat Jih“ byla realizována přeložka vodovodu v k.ú. Pístov v délce 130 m, přeložka vodovodu (Koželužský potok) v délce 57 m včetně chráničky a odvodňovacího potrubí délky 50 m a přeložka vodovodu v délce 197 m včetně chráničky a odvodňovacího potrubí délky 128 m. V letech 2008 - 2011 bylo realizováno prodloužení vodovodních řadů pro stavbu RD v celkové délce 352 m.

    

   Místní (městská) část Popice

   V městské části Popice je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je vrt HV-1 hl. 20 m o vydatnosti 0,35 l/s. Z vrtu je voda čerpána do ÚV Popice (kapacita 0,2 l/s). Upravená voda je čerpána výtlačným řadem PE DN 63 délky 277 m do VDJ Popice 2 x 6 m3 (649,28/647,25 m n.m.). Z VDJ je pitná voda distribuována do rozvodné vodovodní sítě.

   Celková délka vodovodních řadů činí cca 2 581 m. V r. 2008 byl vybudován veřejný vodovodní řad v celkové délce 664 m, který byl napojen na nový vrt VP-1 hl. 80 m včetně akumulační nádrže o objemu 8 m3, čerpadla a dávkovacího zařízení chlornanu sodného pro obytný soubor RD v lokalitě Na Kopci - II. etapa.

    

   Místní (městská) část Sasov

   Městská část Sasov je součástí vodovodní sítě III. TP města Jihlavy.

   V r. 2004 byla realizována výstavba vodovodu pro OS Znojemská, Sasov v délce 272 m. V r. 2008 byl prodloužen vodovodní řad v délce 129 m.

    

   Místní (městská) část Staré Hory

   Městská část Staré Hory je součástí vodovodní sítě města Jihlavy.

   V r. 2009 byla realizována výstavba vodovodních řadů pro 11 RD Červené Domky v délce 196 m a v r. 2012 vodovodní řady pro 29 RD v celkové délce 427 m.

    

   Místní (městská) část Vysoká

   Městská část Vysoká má vybudovaný veřejný vodovod, který byl uveden do provozu v r. 1979. Vysoká je zásobena vodou gravitačně z VDJ Vysoká 2 x 250 m3 (646,30/643,16 m n.m.).

    

   Místní (městská) část Zborná

   V městské části Zborná je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je vrt ZB-2 hl. 82 m o vydatnosti 1 l/s. Z vrtu je voda čerpána do ÚV Zborná (kapacita 0,8 l/s) a VDJ Zborná 2 x 7,5 m3 (582,79/581,06 m n.m.). Z VDJ je pitná voda distribuována do rozvodné vodovodní sítě. V r. 2004 - 2011 byl prodloužen vodovodní řad v celkové délce 572 m. Celková délka vodovodních řadů činí 3 554 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je plánována rekonstrukce přiváděcího řadu ÚV Hosov – VDJ Vysoká v délce cca 1493 m.

   Dále se navrhuje rekonstrukce severozápadní větve skupinového vodovodu Jihlava – výměna profilu z DN 250 na profil DN 500 a dovybudování vodovodního řadu v celkové délce cca 1565 m.

   Nově je plánováno vybudování severovýchodní větve vodovodu – zaokruhování skupinového vodovodu Jihlava (mezi VDJ Kosovská 3 000 m3 a VDJ Lesnov 800 m3) o délce cca 7300 m. Nad VDJ Lesnov se uvažuje výstavba nové akumulace – VDJ Bukovno 4 000 m3 (568,8 m n.m./564,5 m n.m.).

    

   Místní (městská) část Antonínův Důl

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Červený Kříž

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Helenín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Henčov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Heroltice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Horní Kosov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hosov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hruškové Dvory

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Jihlava

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá postupná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kosov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pávov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pístov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově se navrhuje řešit technický stav Vodárenských rybníků (oprava hrází, zkapacitnění bezpečnostních a realizace nouzových přelivů, odbahnění).

    

   Místní (městská) část Popice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Sasov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Staré Hory

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vysoká

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Zborná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro statutární město Jihlava a jeho městské části  se z novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro statutární město Jihlava realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Antonínův Důl - - 456 468 461 453 451
   Červený Kříž - - 200 245 256 267 276
   Henčov - - - - 161 162 163
   Heroltice - - - 18 99 111 124
   Horní Kosov - - - 3 400 3 600 3 800 3 900
   Hosov - - 120 140 155 160 164
   Hruškové Dvory - - - 390 450 508 563
   Jihlava - - - 39 552 38 440 37 320 36 100
   Kosov - - - - 132 142 151
   Pávov - - 305 363 372 381 388
   Pístov - - 120 185 189 193 196
   Popice - - - - 154 169 180
   Sasov - - - 127 123 120 117
   Staré Hory - - - 973 981 989 994
   Vysoká - - - 38 40 50 53
   Zborná - - - - 270 310 335
   Obec Jihlava celkem - - 1 201 45 899 45 883 45 135 44 155
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) části Antonínův Důl a Červený Kříž

   Městské části Antonínův Důl a Červený Kříž mají vybudovanou splaškovou kanalizační síť, která byla realizována v rámci Projektu ISPA v r. 2006, tj. gravitační kanalizace v délce 3141 m, tlaková kanalizace v délce 127 m, napojení na stávající kanalizaci v délce 186 m a čerpací stanice splaškových vod. Odpadní vody jsou svedeny na centrální ČOV Jihlava prostřednictvím centrálního stokového systému „Jihlava-Pávov-Antonínův Důl".

   V r. 2006 byla pro centrální sklad realizována splašková kanalizace v délce 58 m včetně výústního objektu do bezejmenného potoka – přítoku Zlatého potoka, jednotná kanalizace v celkové délce 374 m a ČOV BIO CLEANER 50.

   V r. 2007 byla realizována jednotná kanalizace pro odvodnění průmyslových areálů J1, J2 a TILO v celkové délce 283 m.

   V letech 2008-2010 byla vybudována/prodloužen kanalizační řad pro OS F’Club a 4 RD v celkové délce 155 m.

   Splašková kanalizace městských částí Antonínův Důl a Červený Kříž je součástí provozní skupiny centrálního odkanalizování (PSCO).

    

   Místní (městská) část Helenín

   V městské části Helenín je vybudována jednotná a oddílná kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny na centrální ČOV Jihlava. V roce 2011 byla realizována výstavba splaškové kanalizace o délce 553 m pro 46 RD.

    

   Místní (městská) část Henčov

   V městské části je vybudována nová splašková kanalizace zakončená na nově vybudované místní ČOV.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Henčov

   Nově napojené obce (místní části): Henčov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Heroltice

   V městské části Heroltice je vybudována jednotná kanalizační síť. V městské části není vybudovaná ČOV, odpadní vody jsou po předčištění v septicích nebo DČOV vypouštěny do rybníka Pod Vsí.

    

   Místní (městská) část Horní Kosov

   Tato městská část má vybudovanou jednotnou a oddílnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny na centrální ČOV Jihlava.

   V r. 2004 byla v rámci stavby obchvatu I/38 vybudována splašková kanalizace v délce 90 m. V letech 2002 - 2009 byla realizována splašková kanalizace pro soubory rodinných domů lokalita Rantířovská, I. a II. etapa v celkové délce 728 m a  lokalita U Rybníka v celkové délce 114 m, lokalita bytových domů Horní Kosov v celkové délce 349 m, dále byly prodlouženy kanalizační řady v ulicích Ve Vilách, Stříbrná a Přední v celkové délce 841 m.

   Kanalizace městské části je součástí PSCO.

    

   Místní (městská) část Hosov

   Městská část Hosov má vybudovanou splaškovou kanalizační síť, která byla realizována v rámci Projektu ISPA v r. 2006, tj. splašková kanalizace v celkové délce 1512 m, tlaková kanalizace v délce 417 m a čerpací stanice splaškových vod. Odpadní vody jsou svedeny na centrální ČOV Jihlava. V r. 2006 bylo realizováno prodloužení kanalizace pro RD v délce 16 m.

   Kanalizace městské části je součástí PSCO.

    

   Místní (městská) část Hruškové Dvory

   Městská část Hruškové Dvory má vybudovaný systém jednotné a oddílné kanalizační sítě. Odpadní vody jsou svedeny na centrální ČOV Jihlava.

   V r. 2002 byla pro průmyslový park vybudována splašková kanalizace v délce 770 m. V r. 2006 byla v rámci Projektu ISPA realizována rekonstrukce stok v celkové délce 941 m včetně odtoku ze stávající odlehčovací komory DN 800 v délce 46 m.

   V r. 2007 a 2008 byly vybudovány kanalizační řady dešťové a splaškové kanalizace pro obytný soubor v celkové délce 557 m. V r. 2011 byla prodloužena kanalizace v délce 140 m.

   Kanalizace městské části je součástí PSCO.

    

   Místní (městská) část Jihlava

   PSCO (provozní skupina centrálního odkanalizování) kanalizace Jihlava je tvořena těmito městskými částmi: Jihlava, Antonínův Důl, Červený Kříž, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Pávov, Pístov, Sasov, Staré Hory a Zborná.

   Městská část Jihlava má vybudovaný systém jednotné a oddílné kanalizace, realizovaný v různých časových horizontech. Celková délka jednotné a splaškové kanalizační sítě provozní skupiny je cca 150 km. Odpadní vody jsou svedeny na centrální ČOV Jihlava, nacházející se v k.ú. Helenín.

   V r. 2002 bylo realizováno odkanalizování U Pražského mostu v délce 81 m, byla provedena rekonstrukce kanalizace ul. Divadelní a Polní v celkové délce 230 m. V r. 2003 byla realizována výstavba splaškové pro obytný soubor Na Dolech v celkové délce 1080 m, prodloužen kanalizační řad Pod Domem zdraví v délce 310 m, odkanalizování TESCO v délce 221 m, provedena rekonstrukce kanalizačních řadů ul. Havlíčkova v délce 60 m.

   V r. 2004 byly realizována splašková kanalizace pro novou bytovou zástavbu – obytný soubor Polenská, Na Vyhlídce, Na Dolech v celkové délce 1208 m, byl prodloužen kanalizační řad v ulicích Vrchlického a Lidická kolonie v délce 214 m, Na Valech, U Rybníčku v celkové délce 233 m, byl rekonstruován kanalizační řad ulic Komenského a Smetanova v celkové délce 197 m.

   V r. 2005 byl prodloužen kanalizační řad ul. Pod Rozhlednou v délce 433 m, byla provedena rekonstrukce kanalizace v ulici J. z Poděbrad – 1. úsek v délce 95 m.

   V r. 2006 byla realizována výstavba splaškové kanalizace pro obytný soubor RD U Mlékárny, Na Člunku v celkové délce 2043 m, prodloužen kanalizační řad Za kostelem Sv. Jakuba v délce 79 m, byla provedena přeložka kanalizace Policejní školy v délce 63,4 m.

   V r. 2006 byla v rámci Projektu ISPA byla provedena rekonstrukce stoky AJ - II. etapa v délce 189 m, včetně ražené štoly, přeložky kanalizačních stok v celkové délce 47 m a propoj z ulice B. Němcové v délce 4 m. Dále byl realizován vírový separátor na stoce B, propojovací potrubí délky 13 m, kanalizace v délce 24 m a shybka pod řekou v délce 25 m. Byla rekonstruována stoka B v délce 213 m, dešťová zdrž s propojovacím potrubím délky 56 m a potrubí v celkové délce 88 m. Dále byla vybudována splašková kanalizace Helenín v celkové délce 2180 m, odbočení v celkové délce 385 m, 2 ČS splaškových vod včetně výtlačných kanalizačních řadů v celkové délce 1602 m.

   V r. 2007 byla realizována výstavba splaškové kanalizace pro obytný soubor Helenín, Vrchlického, Na Dolech - IV. etapa (celkem 1228 m), prodloužen kanalizační řad v ulicích Hálkova, Krajní v celkové délce 716 m, provedena rekonstrukce kanalizačního řadu v ulicích Seifertova, Žižkova, Wolkerova v celkové délce 197 m.

   V r. 2008 byla realizována pro CITY PARK přeložka kanalizační stoky D v celkové délce 762 m.

   V r. 2010 v rámci akce „Amfiteátr – přemostění řeky Jihlávky, relaxační a odpočinková zóna“ byla provedena přeložka kanalizačního sběrače v délce 110 m.

   V r. 2009 byla prodloužena kanalizace parku G. Mahlera a ul. Na Kopci v celkové délce 430 m, provedena rekonstrukce kanalizačních řadů ul. Zrzavého (976 m) a ul. Věžní (55 m).

   V r. 2011 byla provedena rekonstrukce kanalizačních řadů ul. Sukova, U Cvičiště v délce 176 m.

   V r. 2012 byla provedena rekonstrukce kanalizačních řadů ul. Kollárova v délce 402 m a ul. Palackého, J. Masaryka v délce 84 m.

    

   V r. 2007 byla dokončena intenzifikace ČOV Jihlava. ČOV Jihlava je mechanicko-biologická s anaerobní stabilizací kalu. Projektovaná kapacita ČOV je 99 917 EO.

    

   V současnosti napojené obce na ČOV Jihlava (místní části): Jihlava, Antonínův Důl, Červený Kříž, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Pávov, Pístov, Sasov, Staré Hory a Zborná.

    

   Místní (městská) část Kosov

   V městské části Kosov je vybudována jednotná kanalizační síť. V městské části není vybudovaná ČOV, odpadní vody jsou po předčištění v septicích nebo DČOV vypouštěny do rybníka Návesní.

    

   Místní (městská) část Pávov

   Městská část Pávov má vybudovanou splaškovou kanalizační síť, která byla realizována v rámci Projektu ISPA v r. 2006, tj.  Byla vybudována kanalizace Pávov - Bedřichov: výtlak V1 z ČS Bedřichov 2 v celkové délce 658 m, výtlak V3 z ČS Bedřichov 1 v celkové délce 559 m, gravitační kanalizace Bedřichov v celkové délce 2900 m, výtlak V5 z ČS Pávov - západ v celkové délce 1062 m (vč. 2 protlaků pod železnicí a silničním přivaděčem), výtlak V6 z ČS Pávov - východ v celkové délce 505 m, gravitační kanalizace Pávov v celkové délce 3050 m, výtlak V7 z ČS Antonínův Důl v celkové délce 1722 m, ČS Bedřichov 1, výtlak V1 z ČS zaúsťuje do koncové větve gravitační kanalizace odvádějící odpadní vody na ČOV Jihlava, ČS Bedřichov 2, výtlak V3 z ČS zaúsťuje do koncové gravitační kanalizace místní části Bedřichov, ČS Pávov - východ, výtlak V6 z ČS zaúsťuje do koncové větve gravitační kanalizace odvádějící splaškové vody přes ČS Pávov - západ, ČS Bedřichov 1 a 2 je zaústěna do koncové větve gravitační  kanalizace odvádějící splaškové vody na čistírnu odpadních vod Jihlava. V r. 2007 byla realizována splašková kanalizace v délce 408 m.

   Kanalizace městské části je součástí PSCO.

    

   Místní (městská) část Pístov

   Městská část Pístov má vybudovanou splaškovou kanalizační síť, která byla realizována v rámci Projektu ISPA v r. 2006, tj. gravitační kanalizace v celkové délce 1584 m a tlaková kanalizace v celkové délce 1160 m a čerpací stanice splaškových vod. Odpadní vody jsou svedeny na centrální ČOV Jihlava.

   V r. 2008 byla pro 3 RD prodloužena splašková kanalizace v délce 86 m. V rámci akce „Silnice I/38 Jihlava-obchvat Jih“ byla realizována přeložka tlakové kanalizace v k.ú. Pístov v celkové délce 137 m, rekonstrukce (přeložka) kanalizace v délce 44 m.

   Kanalizace městské části je součástí PSCO.

    

   Místní (městská) část Popice

   Městská část Popice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Splaškové odpadní vody jsou po předčištění v septicích nebo DČOV vypouštěny do Popického potoka. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   V r. 2005 byl rekolaudován odpad z VDJ o délce 406 m na jednotnou kanalizaci.

   V r. 2008 byla vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu – tlakové potrubí v celkové délce 387 m a kanalizace v délce 467 m včetně napojení na stávající kanalizaci pro OS RD v lokalitě Na Kopci - II. etapa

    

   Místní (městská) část Sasov

   Městská část Sasov má v současné době vybudovanou jednotnou kanalizační síť.

   V r. 2006 byl v rámci Projektu ISPA vybudován kanalizační sběrač v celkové délce 777 m.

   V r. 2009 byla pro OS Znojemská, Sasov vybudována tlaková splašková kanalizace v délce 2352 m včetně čerpací stanice splaškových vod. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Kanalizace městské části je součástí PSCO.

    

   Místní (městská) část Staré Hory

   Městská část Staré Hory má vybudovanou jednotnou a tlakovou kanalizační síť, která je napojena sběračem na kanalizační síť města Jihlavy. Odpadní vody jsou svedeny na centrální ČOV Jihlava.

   V r. 2009 byla realizována výstavba tlakové kanalizace a gravitační pro 11 RD Červené Domky v celkové délce 174 m a v r. 2012 kanalizační řady pro 29 RD v celkové délce 382 m.

   Kanalizace městské části je součástí PSCO.

    

   Místní(městská) část Vysoká

   Městská část Vysoká má vybudovaný oddílný kanalizační systém. Délka splaškové kanalizace je 615 m. Odpadní vody jsou svedeny na biologickou ČOV typu AS-VARIOcomp 60V. Projektovaná kapacita ČOV – 44 EO.

    

   V městské část je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vysoká

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Zborná

   V městské části je vybudována nová splašková kanalizace včetně čerpacích stanic. Splaškové vody jsou přečerpávány do splaškové kanalizace v ulici Pávovská. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Kanalizace městské části je součástí PSCO.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Antonínův Důl

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Červený Kříž

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Helenín

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Henčov

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Heroltice

   V městské části se navrhuje realizace výstavby nové splaškové kanalizace o délce cca 2 012 m zakončené na nově vybudované místní ČOV. Stávající kanalizace bude využita pro odvod dešťových vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Heroltice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Horní Kosov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Henčov

    

   Místní (městská) část Hosov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hruškové Dvory

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Jihlava

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů (např. vírové separátory, odlehčovací komory). Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V rámci akce "Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy" probíhající v letech 2014 - 2015 je plánováno zkapacitnění stávajících stok, výstavba nových stok a výstavba dešťové zdrže včetně odlehčovací komory, přítokových a odtokových žlabů.

   Dále je plánováno prodloužení potrubí z odlehčovací komory v ulici Křižíkova a vybudování nové dešťové zdrže před ČOV (1960 m3) v ulici Helenínská.

    

   Na stávající ČOV Jihlava není plánované žádné opatření.

    

   V současnosti napojené obce (městské části): Jihlava, Antonínův Důl, Červený Kříž, Helenín, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Pávov, Pístov, Staré Hory a Zborná

   Nově napojené obce (městské části): Rančířov, Čížov

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): Loučky

    

   Místní (městská) část Kosov

   V městské části se navrhuje realizace výstavby nové splaškové kanalizace o délce cca 1578 m zakončené na nově vybudované místní ČOV. Stávající kanalizace bude využita pro odvod dešťových vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Kosov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Pávov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pístov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Popice

   V městské části se navrhuje realizace výstavby nové splaškové kanalizace zakončené na nově vybudované místní ČOV. Stávající kanalizace bude využita pro odvod dešťových vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Popice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Sasov

   V rámci akce "Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy" je v městské části Sasov plánováno v roce 2015 prodloužení hlavního kanalizačního sběrače Sasov a výstavba splaškové kanalizace, která bude napojena na kanalizační systém města, který je zakončen na ČOV Jihlava.

    

   Místní (městská) část Staré Hory

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní(městská) část Vysoká

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Zborná

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro statutární město Jihlava realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Antonínův Důl - - -
  Červený Kříž - - -
  Henčov - 16 000,0 16 000,0
  Heroltice - 22 800,0 22 800,0
  Horní Kosov 5 140,0 5 000,0 10 140,0
  Hosov 12 000,0 - 12 000,0
  Hruškové Dvory 1 000,0 4 000,0 5 000,0
  Jihlava 293 600,0 495 000,0 788 600,0
  Kosov - 12 800,0 12 800,0
  Pávov - - -
  Pístov 40 150,0 - 40 150,0
  Popice - 26 000,0 26 000,0
  Sasov 5 500,0 15 000,0 20 500,0
  Staré Hory - - -
  Vysoká - - -
  Zborná - 29 400,0 29 400,0
  Obec Jihlava celkem 357 390,0 626 000,0 983 390,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.