Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Brtnice - CZ063.3707.6105.164 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Brtnice

  Číslo obce PRVKUK 164
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.164
  Kód obce 586943
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0164.01 Brtnice 01295 12955
  CZ063.3707.6105.0164.02 Dolní Smrčné 03018 30180
  CZ063.3707.6105.0164.03 Jestřebí 01296 12963
  CZ063.3707.6105.0164.04 Komárovice 06872 68721
  CZ063.3707.6105.0164.05 Malé 11760 117609
  CZ063.3707.6105.0164.06 Panská Lhota 11761 117617
  CZ063.3707.6105.0164.07 Přímělkov 15806 158062
  CZ063.3707.6105.0164.08 Příseka 13622 136221
  CZ063.3707.6105.0164.09 Střížov 15807 158071
  CZ063.3707.6105.0164.10 Uhřínovice 17349 173495
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Brtnice leží v údolí vodního toku Brtničky na komunikaci Jihlava – Třebíč, v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřený úřad – Jihlava. Stavební úřad – Brtnice. Město má 10 městských částí: Brtnice, Dolní Smrčné, Jestřebí, Komárovice, Malé, Panská Lhota, Přímělkov, Příseka, Střížov a Uhřínovice.
   Městem protéká vodní tok Brtnice. Rozsah zástavby je v rozmezí 512 – 560 m n.m.
   Městskou částí Jestřebí protéká Jestřebský potok a další místní vodní tok, Přímělkovem protéká Přímělkovský potok a Přísekou Přísecký potok. Městskou částí Panská Lhota a Dolní Smrčné protéká bezejmenný vodní tok, který ústí do řeky Jihlavy. Městskou částí Malé protéká bezejmenný vodní tok, přítok vodního toku Brtnice.
   Městská část Uhřínovice jsou od městské části Brtnice vzdáleny asi 2 km. Pod městskou částí protéká bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je 580 – 610 m n.m.
   Rozsah zástavby v městské části Střížov je 518 – 566 m n.m. Městskou částí protéká bezejmenný vodní tok (přítok vodního toku Brtnice).
   Městská část Komárovice je od Brtnice vzdálena cca 3,5 km na sever. Rozsah zástavby je 562 – 582 m n.m.
   V městské části Příseka je rozsah zástavby 564 – 590 m n.m., v Přímělkově 438 – 496 m n.m., v Panské Lhotě 506 – 525 m n.m., v Dolním Smrčném 440 – 460 m n.m., v Malé 494 – 520 m n.m. a v Jestřebí 565 – 590 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brtnice trvale bydlící 2 351 2 346 2 346 2 432 2 445 2 455 2 457
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 2 351 2 346 2 346 2 432 2 445 2 455 2 457
   Dolní Smrčné trvale bydlící 94 94 94 84 78 73 67
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 94 94 94 84 78 73 67
   Jestřebí trvale bydlící 141 141 141 132 128 124 120
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 141 141 141 132 128 124 120
   Komárovice trvale bydlící 70 70 70 71 69 67 65
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 70 70 70 71 69 67 65
   Malé trvale bydlící 38 38 38 43 43 43 43
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 38 38 38 43 43 43 43
   Panská Lhota trvale bydlící 229 229 228 227 225 223 220
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 229 229 228 227 225 223 220
   Přímělkov trvale bydlící 123 123 123 125 123 120 118
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 123 123 123 125 123 120 118
   Příseka trvale bydlící 241 241 240 240 242 242 242
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 241 241 240 240 242 242 242
   Střížov trvale bydlící 304 303 303 322 323 323 322
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 304 303 303 322 323 323 322
   Uhřínovice trvale bydlící 65 65 65 70 70 71 71
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 65 65 65 70 70 71 71
   Obec Brtnice celkem trvale bydlící 3 656 3 650 3 648 3 746 3 746 3 741 3 725
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 3 656 3 650 3 648 3 746 3 746 3 741 3 725
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Brtnice 3758 3725 3724 3722 3709 3730 3728 3752 3745 3758 3766 3766 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brtnice 2 320 2 323 2 334 2 432 2 445 2 455 2 457
   Dolní Smrčné 90 90 90 84 78 73 67
   Jestřebí 140 140 140 132 128 124 120
   Komárovice 0 0 0 0 0 0 65
   Malé 38 38 38 43 43 43 43
   Panská Lhota 229 229 228 227 225 223 220
   Přímělkov 0 0 0 125 123 120 118
   Příseka 240 240 240 240 242 242 242
   Střížov 0 0 0 322 323 323 322
   Uhřínovice 65 65 65 70 70 71 71
   Obec Brtnice celkem 3 122 3 125 3 135 3 675 3 677 3 674 3 725
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Brtnice

   Městská část má vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody je jímací území Brtnice a Rychlov s jímacími vrty. Kapacita prameniště je 8 l/s. Voda z vrtů je výtlačným řadem dopravena do úpravny vody (aerace, filtrace) o výkonu 10,3 l/s. V úpravně vody je vybudována akumulace (100 m3) a čerpací stanice, ze které je voda výtlakem dopravována do VDJ Brtnice - nový 2 x 250 m3 (571,00 m n.m. / 567,00m n.m.).

   Celková délka rozvodné vodovodní sítě v místní části je cca 16,5 km.

   V roce 2018 byla povolena stavba vrtů B6 a B7 na p. č. 180 a 121/2 v k. ú. Víska u Kněžic a akumulace u vrtu B4.

    

   Místní (městská) část Jestřebí

   V městské části je vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody je jímací území s 5 studnami o celkové vydatnosti 0,6 l/s. Studna S4 není využívána. Voda z jímacího území je gravitačně svedena řadem PE DN 90 mm do VDJ Jestřebí 100 m3 (606,0 m n.m.). Voda je do rozvodné sítě přivedena gravitačně řadem PE DN 110 mm. Rozvodná síť je z r. 1986. Celková délka rozvodné vodovodní sítě v místní části je cca 1,5 km.

    

   Místní (městská) část Dolní Smrčné

   V městské části je vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody je jímací území s vrtem a jímacím zářezem o celkové vydatnosti 4,5 l/s. Voda z jímacího zářezu je svedena řadem do VDJ Dolní Smrčné 50 m3 (471,9/469,9 m n.m.). Voda z vrtu je do VDJ čerpána samostatným výtlačným řadem. Z VDJ je voda gravitačně vedena přiváděcím řadem do rozvodné sítě v obci. Rozvodná síť je z r. 1986. V uplynulých letech byla provedena rekonstrukce části rozvodných řadů. Celková délka rozvodné vodovodní sítě v místní části je cca 1,6 km.

    

   Místní (městská) část Komárovice

   V městské části Komárovice není doposud vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé v obci jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Malé

   V městské části je vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody je jímací území se dvěma studnami o celkové vydatnosti 0,4 l/s. Voda ze studní je svedena řadem do odkyselovací stanice o výkonu 1,0 l/s. Z odkyselovací stanice je voda gravitačně přivedena do VDJ Malé 30 m3. Z VDJ Malé je voda přívodným řadem vedena do rozvodné sítě v obci. Rozvodná síť je z r. 1986. Celková délka rozvodné vodovodní sítě v místní části je cca 1,4 km.

    

   Místní (městská) část Panská Lhota

   V městské části je vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody je jímací území se studnami a sběrnou jímkou o celkové vydatnosti 0,9 l/s. Jímací území se skládá ze dvou větví. Každá větev je zaústěna do odkyselovací stanice a z odkyselovacích stanic je voda gravitačně přiváděna do VDJ Panská Lhota 50 m3 (544,5/542,5 m n.m.). Z VDJ je voda gravitačně vedena přiváděcím řadem do rozvodné sítě v obci. V obci byla v uplynulých letech provedena rekonstrukce rozvodných řadů. Celková délka rozvodné vodovodní sítě v místní části je cca 2,2 km.

    

   Místní (městská) část Příseka

   V městské části je vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody je jímací území se čtyřmi studnami a sběrnou jímkou o celkové vydatnosti 1,3 l/s. Jímací území se skládá ze dvou větví. Obě větve jsou zaústěny do sběrné jímky, ze které je voda přivedena do odkyselovací stanice o výkonu 0,7 l/s (otevřené filtry). Z odkyselovací stanice je voda gravitačně vedena přiváděcím řadem přes rozvodnou síť obce do VDJ Příseka 50 m3 (592,0 m n.m.). Z VDJ je obec vodou zásobena gravitačně. Rozvodná síť je z r. 1974. Celková délka rozvodné vodovodní sítě v místní části je cca 1,57 km.

    

   Místní (městská) část Přímělkov

   V městské části je vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody je vrt ST-2 hloubky 80 m, z kterého je výtlačným potrubím voda vedena do VDJ 150 m3 s úpravnou vody a čerpací stanicí. VDJ je společný pro místní části Přímělkov a Střížov. Celková délka rozvodné vodovodní sítě v místní části je cca 3,70 km.

    

   Místní (městská) část Střížov

   V městské části je vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody je vrt ST-2 hloubky 80 m a výtlačným potrubím je voda vedena do VDJ 150 m3 s úpravnou vody a čerpací stanicí, VDJ je společný pro místní části Přímělkov a Střížov. Celková délka ozvodné vodovodní sítě v místní části je cca 5,19 km.

    

   Místní (městská) část Uhřínovice

   V městské částii je vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. V letech 1990 – 1992 byla dokončena 1. etapa výstavby vodovodu, která zahrnovala uložení vodovodních řadů po celé obci a zbudování vodovodních přípojek. Místní část je napojena na realizovaný vrt HV 1 hloubky 74 m, který byl napojen výtlačným potrubím do VDJ. Ve VDJ je zbudována automatická technologie úpravy vody. Celková délka rozvodné vodovodní sítě v místní části je cca 2,02 km.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Brtnice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově je je uvažováno s vybudováním nového přívodního potrubí od vrtu B4 a z nových zdrojů v prameništi Brtnice do stávající úpravny vody, včetně potřebných úprav technologie na stávající úpravně vody.

   V dalším období se předpokládá další posílení zdrojů pitné vody a následná rekonstrukce ÚV.

   Ve výhledu je uvažováno s propojením stávajících VDJ Brtnice nový a VDJ Brtnice starý potrubím DN 200, včetně rekonstrukce VDJ Brtnice starý. Tím dojde k zokruhování hlavního vodovodního řadu a umožní se napojení nového sídliště Niva a další zástavby při severním okraji obce.

    

   Místní (městská) část Jestřebí

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Do budoucna je třeba vyhledat nový zdroj pitné vody. Výhledově s ohledem na kvalitu je nutno uvažovat s rekonstrukcí VDJ a s případným rozšířením stávajícího VDJ o úpravnu vody.

    

   Místní (městská) část Dolní Smrčné

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se předpokládá i rekonstrukce VDJ.

    

   Místní (městská) část Komárovice

   Vzhledem k zvyšujícímu se nedostatku pitné vody ve stávajících studních se uvažuje s  vybudováním nového veřejného vodovodu.

   Vodovod Komárovice je možno napojit na posílený a zrekonstruovaný vodovod Příseka. Jednou z možných alternativ je vyhledání a napojení samostatného zdroje včetně VDJ a úpravny vody pro místní část Komárovice.

    

   Místní (městská) část Malé

   Zdroje pitné vody se začínají kvalitativně zhoršovat, proto bude v budoucnu třeba vyhledat nový zdroj pitné vody a s ohledem na kvalitu zdroje pitné vody je nutno uvažovat s případným rozšířením stávajícího VDJ o úpravnu vody.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Panská Lhota

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově bude třeba vyhledat i nový zdroj pitné vody a s ohledem na kvalitu zdroje pitné vody je nutno uvažovat s případným rozšířením stávajícího VDJ o úpravnu vody.

    

   Místní (městská) část Příseka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá kompletní obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů a vybudování nového VDJ včetně napojení nového vodního zdroje.

   Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Přímělkov

   Zdroj pitné vody je v majetku AGRO Puklice, předpokládá se vyhledání vlastního zdroje vody a napojení na stávající vodovodní soustavu. Navrhujeme doplnění zařízení na odstraňování dusičnanů ve stávajícím společném VDJ.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Střížov

   Zdroj pitné vody je v majetku AGRO Puklice, předpokládá se vyhledání vlastního zdroje vody a napojení na stávající vodovodní soustavu. Navrhujeme doplnění zařízení na odstraňování dusičnanů ve stávajícím společném VDJ.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Uhřínovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s novými vodními zdroji pro město Brtnice, městské části Jestřebí, Komárovice, Malé, Panská Lhota, Příseka, Přímělkov a Střížov.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Brtnice včetně jeho místních částí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brtnice 2 351 2 346 2 346 2 432 2 445 2 455 2 457
   Dolní Smrčné 0 0 0 0 0 73 67
   Jestřebí 0 0 0 0 0 0 120
   Komárovice 0 0 0 0 0 0 65
   Malé 0 0 0 0 0 0 0
   Panská Lhota 0 0 0 0 0 223 220
   Přímělkov 0 0 0 0 123 120 118
   Příseka 0 0 0 0 0 242 242
   Střížov 0 0 0 0 323 323 322
   Uhřínovice 0 0 0 0 0 0 71
   Obec Brtnice celkem 2 351 2 346 2 346 2 432 2 891 3 436 3 682
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Brtnice

   Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizaci v rozsahu cca 11,036 km. Tato kanalizace je zakončena ČOV v městské části.

    

   ČOV Brtnice je mechanicko – biologická linka s oběhovou aktivací, s nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. V roce 2009 byla realizována intenzifikace městské ČOV s max. množstvím vypouštěných odpadních vod 545 m3/den.

   Technologická linka se skládá z:

   Mechanického čištění: dešťová zdrž, strojní jemné česle a vertikální lapák písku

   Biologické čištění: oběhové aktivační nádrže s jemnobublinnou aerací a dosazovací nádrže

   Kalové hospodářství: uskladňovací nádrž kalu

   Pomocné provozy: dávkování chemikálií

   ČOV má platné povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu Brtnice.

    

   Stávající kapacita ČOV: 2 614 EO

    

   V současnosti napojené obce (městské části): Brtnice

   Nově napojené obce (městské části): není

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): Komárovice, Malé, Uhřínovice, alt. Jestřebí

    

   Místní (městská) část Jestřebí

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Dolní Smrčné

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Komárovice

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Malé

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Panská Lhota

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Příseka

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Přímělkov

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Střížov

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Uhřínovice

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Brtnice

   Technický stav stávající jednotné kanalizace v části města je nevyhovující, navrhujeme výstavbu nové splaškové kanalizace. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová.

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Výhledově se uvažuje s intenzifikací a modernizací stávající ČOV. Navrhovaná kapacita ČOV je 2 800 EO

    

   V současnosti napojené obce (městské části): Brtnice

   Nově napojené obce (městské části): Uhřínovice, alt. Jestřebí

   Návrhový svoz z obcí: není

    

   Místní (městská) část Jestřebí

   V městské části navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizaci odvádějící pouze splaškové odpadní vody, které budou vyústěny do navržené ČOV o kapacitě cca 150 EO. (Alternativně lze splaškové vody čerpat do Brtnice).

    

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Jestřebí

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Dolní Smrčné

   V městské části navrhujeme vybudovat oddílnou kanalizační síť, která bude zakončena ČOV v obci o kapacitě cca 350 EO

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Dolní Smrčné, Panská Lhota

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Komárovice

   V městské části městské části Komárovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV o kapacitě cca 80 EO.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Komárovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Malé

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Panská Lhota

   V městské části Panská Lhota je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Dolní Smrčné.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod Dolní Smrčné, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Příseka

   V městské části Příseka je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV o kapacitě cca 300 EO.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Příseka

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Přímělkov

   V městské části Přímělkov je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV o kapacitě cca 450 EO.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Přímělkov, Střížov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Střížov

   V městské části Střížov je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny gravitačně navrženým kanalizačním sběračem na ČOV Přímělkov.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení kanalizace na ČOV Přímělkov, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Uhřínovice

   V městské části navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizaci odvádějící pouze splaškové odpadní vody, které budou vyústěny do ČOV Brtnice.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení kanalizace na ČOV Brtnice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Brtnice a její městské části realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Brtnice 33 200,0 40 000,0 73 200,0
  Dolní Smrčné 2 500,0 18 000,0 20 500,0
  Jestřebí 5 300,0 25 000,0 30 300,0
  Komárovice 9 800,0 12 000,0 21 800,0
  Malé 2 300,0 - 2 300,0
  Panská Lhota 5 300,0 22 000,0 27 300,0
  Přímělkov - 26 000,0 26 000,0
  Příseka 14 700,0 28 000,0 42 700,0
  Střížov 3 500,0 32 000,0 35 500,0
  Uhřínovice - 20 000,0 20 000,0
  Obec Brtnice celkem 76 600,0 223 000,0 299 600,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.
  31. 1. 2018 183/2018 administrativní opatření Brtnice - vrt B6 a vrt B7 na p. č. 180 a 121/2 v k. ú. Víska u Kněžic a zřízení akumulace u vrtu B4
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.