Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ždírec nad Doubravou - CZ063.3601.6104.158 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ždírec nad Doubravou

  Číslo obce PRVKUK 158
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6104.158
  Kód obce 569780
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  931 (6104)
  Chotěboř
  Číslo POU
  Název POU
  1970
  Chotěboř

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6104.0158.01 Ždírec nad Doubravou 19564 195642
  CZ063.3601.6104.0158.02 Benátky 19561 195618
  CZ063.3601.6104.0158.03 Horní Studenec 04435 44351
  CZ063.3601.6104.0158.04 Kohoutov 19562 195626
  CZ063.3601.6104.0158.05 Nové Ransko 19563 195634
  CZ063.3601.6104.0158.06 Nový Studenec 04437 44377
  CZ063.3601.6104.0158.07 Stružinec 17257 172570
  CZ063.3601.6104.0158.08 Údavy 17258 172588
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Ždírec nad Doubravou leží na jihovýchod od města Chotěboř. Město má 8 městských částí - Benátky, Horní Studenec, Kohoutov, Nové Ransko, Nový Studenec, Stružinov, Údavy a Ždírec nad Doubravou.
   Město Ždírec nad Doubravou včetně všech místních částí se nachází v CHKO Žďárské vrchy.
   Místní části Horní Studenec, Nový Studenec se nachází v ochranném pásmu vodárenského zdroje.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benátky trvale bydlící 170 170 170 155 150 150 145
   přechodně bydlící 30 30 30 22 22 22 22
   celkem 200 200 200 177 172 172 167
   Horní Studenec trvale bydlící 282 281 281 239 227 216 204
   přechodně bydlící 35 35 35 32 32 32 32
   celkem 317 316 316 271 259 248 236
   Kohoutov trvale bydlící 87 87 87 95 105 110 110
   přechodně bydlící 25 25 25 7 7 7 7
   celkem 112 112 112 102 112 117 117
   Nové Ransko trvale bydlící 109 109 109 108 106 104 102
   přechodně bydlící 20 20 20 8 8 8 8
   celkem 129 129 129 116 114 112 110
   Nový Studenec trvale bydlící 149 149 149 98 95 90 76
   přechodně bydlící 35 35 35 13 13 13 13
   celkem 184 184 184 111 108 103 89
   Stružinec trvale bydlící 51 51 51 43 38 34 30
   přechodně bydlící 50 50 50 65 65 65 65
   celkem 101 101 101 108 103 99 95
   Údavy trvale bydlící 103 103 103 100 98 95 90
   přechodně bydlící 30 30 30 21 21 21 21
   celkem 133 133 133 121 119 116 111
   Ždírec nad Doubravou trvale bydlící 1 832 1 828 1 828 2 303 2 399 2 490 2 571
   přechodně bydlící 80 80 80 23 23 23 23
   celkem 1 912 1 908 1 908 2 326 2 422 2 513 2 594
   Obec Ždírec nad Doubravou celkem trvale bydlící 2 783 2 778 2 778 3 141 3 218 3 289 3 328
   přechodně bydlící 305 305 305 191 191 191 191
   celkem 3 088 3 083 3 083 3 332 3 409 3 480 3 519
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ždírec nad Doubravou 3235 3148 3177 3177 3174 3177 3148 3143 3126 3104 3112 3112 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benátky 170 170 170 130 132 135 135
   Horní Studenec 282 281 281 210 205 200 190
   Kohoutov 87 87 87 65 64 67 65
   Nové Ransko 109 109 109 98 98 96 94
   Nový Studenec 149 149 149 95 85 77 70
   Stružinec - - - - - - 50
   Údavy - - - - - - 100
   Ždírec nad Doubravou 1 831 1 828 1 828 2 262 2 363 2 460 2 545
   Obec Ždírec nad Doubravou celkem 2 628 2 624 2 624 2 860 2 947 3 035 3 249
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Benátky

   Městská část Benátky (612 - 590 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, napojeného odbočkou z přivaděče z ÚV Hamry na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany.

   V roce 2008 byla realizována stavba vodovodu Benátky – připojení na zdroj Řeka v celkové délce 217 m.

    

   Místní (městská) část Horní Studenec

   Městská část Horní Studenec (542 - 480 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, napojeného na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany. Zdroji skupinového vodovodu jsou prameniště - štoly „Sušárna" a obecní studna. Voda ze zdrojů je akumulována ve sběrné šachtě a odtud se čerpá do VDJ Horní Studenec 150 m3 (550,60/546,6 m n.m.). Z tohoto VDJ jsou gravitačně zásobovány městské části Horní Studenec, Nový Studenec a obec Podmoklany.

    

   Místní (městská) část Kohoutov

   Městská část Kohoutov je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, napojeného odbočkou z přivaděče z ÚV Hamry na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany.

    

   Místní (městská) část Nové Ransko

   Městská část Nové Ransko - (540 - 536 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, napojeného z rozvodné sítě městské části města Ždírce nad Doubravou na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany. Řídícím vodojemem je VDJ Kohoutov 2 x 250 m3 (601,70/598,40 m n.m.).

    

   V roce 2006 byla realizována rekonstrukce vodovodního potrubí u VDJ Kohoutov v celkové délce 43 m.

    

   Místní (městská) část Nový Studenec

   Městská část Nový Studenec (542 - 480 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, napojeného na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany. Zdroji skupinového vodovodu  jsou prameniště - štoly „Sušárna" a obecní studna. Voda ze zdrojů je akumulována ve sběrné šachtě a odtud se čerpá do VDJ Horní Studenec. Z tohoto VDJ jsou gravitačně zásobovány městské části Horní Studenec, Nový Studenec a obec Podmoklany.

    

   Místní (městská) část Stružinec

   V městské části Stružinec (597 - 578 m n.m.) není doposud vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních studní.

    

   Místní (městská) část Údavy

   V městské části Údavy (575 - 562 m n.m.) není doposud vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních studní.

    

   Místní (městská) část Ždírec nad Doubravou

   Městská část Ždírec nad Doubravou (559 - 541 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, napojeného přivaděčem z ÚV Hamry na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany. Řídícím vodojemem je VDJ Kohoutov, kam je gravitačně dopravována voda ze skupinového vodovodu a současně čerpána odkyselená voda z místní studny (hloubka 4 m, max. povolený odběr 4 l/s). Z rozvodné sítě Ždírce nad Doubravou je zásobena i městská část Nové Ransko.

    

   V období 2005 až 2009 byla realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 1157 m v nových lokalitách rodinných domů (ulice Jižní, Na Balkáně a Hamerská V. a VI.). Dále byla realizována výstavba vodovodních řadů pro průmyslové zóny v celkové délce 692 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Benátky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Do budoucna je navrženo napojení městských částí Stružinec a Údavy na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany přes AT stanici z rozvodné sítě Benátek.

    

   Místní (městská) část Horní Studenec

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kohoutov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Nové Ransko

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Nový Studenec

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Stružinec

   Doporučujeme napojit městskou část společně s městskou částí Údavy na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany. Pro zajištění dostatečného tlaku v městské části doporučujeme vybudovat AT stanici.

    

   Místní (městská) část Údavy

   Doporučujeme napojit městskou část Údavy společně s městskou částí Stružinec na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany.

    

   Místní (městská) část Ždírec nad Doubravou

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro městské části Ždírec nad Doubravou, Benátky, Horní Studenec, Kohoutov, Nové Ransko a Nový Studenec se s novými vodními zdroji neuvažuje. Pro městské části Stružinec a Údavy se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Ždírec nad Doubravou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benátky - - - - - - 135
   Horní Studenec - - - - - - 259
   Kohoutov - - - - - 110 110
   Nové Ransko 40 40 40 61 61 61 61
   Nový Studenec - - - - - - 80
   Stružinec - - - - - - -
   Údavy - - - - - - -
   Ždírec nad Doubravou 1 868 1 867 1 867 2 275 2 375 2 475 2 556
   Obec Ždírec nad Doubravou celkem 1 908 1 907 1 907 2 336 2 436 2 646 3 201
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Benátky

   Městská část Benátky má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou vypouštěny přes septiky do jednotné kanalizace a dále do vodního toku. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Horní Studenec

   Městská části Horní Studenec má v současnosti vybudovaný jednotný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do kanalizace a následně do potoka Cerhovka.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Kohoutov

   Městská část Kohoutov má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do jednotné kanalizace a následně do vodního toku. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Nové Ransko

   Městská část Nové Ransko má vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou po předčištění v septicích odváděny jednotnou kanalizací na ČOV slévaren a zbytek do řeky Doubravy. Odpadní vody části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Nový Studenec

   Městská část Nový Studenec má jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do jednotné kanalizace a následně do potoka Cerhovka.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Stružinec

   Městská část Stružinec nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Údavy

   Městská část Údavy nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do vodního toku.

   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Ždírec nad Doubravou

   Město Ždírec nad Doubravou má vybudovaný systém jednotné kanalizace zaústěné do ČOV Ždírec nad Doubravou z r. 1997. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

    

   V období 2005 až 2009 byla realizována výstavba jednotné kanalizace v celkové délce 270 m a splaškové kanalizace v délce 642 m v nových lokalitách rodinných domů (ulice Jižní, Na Balkáně a Hamerská V. a VI.).

   Dále byla realizována výstavba splaškové kanalizace včetně výtlačných řadů pro průmyslové zóny v celkové délce 527 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Benátky

   V Benátkách je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na novou ČOV Benátky. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Benátky

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Horní Studenec

   V městské části Horní Studenec je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Podmoklany. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kohoutov

   V Kohoutově je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Ždírec nad Doubravou. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Nové Ransko

   V Novém Ransku je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Ždírec nad Doubravou. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Nový Studenec

   V Novém Studenci je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Podmoklany. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Stružinec

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Údavy

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Ždírec nad Doubravou

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje výstavba splaškové kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově se uvažuje s intenzifikací ČOV.

    

   V současnosti napojené obce (městské části): Ždírec nad Doubravou

   Nově napojené obce (městské části): Nové Ransko, Kohoutov

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Ždírec nad Doubravou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Benátky 500,0 12 000,0 12 500,0
  Horní Studenec 500,0 4 000,0 4 500,0
  Kohoutov 500,0 10 000,0 10 500,0
  Nové Ransko 500,0 10 000,0 10 500,0
  Nový Studenec 500,0 12 000,0 12 500,0
  Stružinec 3 500,0 - 3 500,0
  Údavy 5 000,0 - 5 000,0
  Ždírec nad Doubravou 3 000,0 8 000,0 11 000,0
  Obec Ždírec nad Doubravou celkem 14 000,0 56 000,0 70 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.