Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Libice nad Doubravou - CZ063.3601.6104.142 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Libice nad Doubravou

  Číslo obce PRVKUK 142
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6104.142
  Kód obce 569020
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  931 (6104)
  Chotěboř
  Číslo POU
  Název POU
  1970
  Chotěboř

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6104.0142.01 Libice nad Doubravou 08274 82741
  CZ063.3601.6104.0142.02 Barovice 05138 51381
  CZ063.3601.6104.0142.03 Chloumek 05139 51390
  CZ063.3601.6104.0142.04 Kladruby 00364 3646
  CZ063.3601.6104.0142.05 Křemenice 05140 51403
  CZ063.3601.6104.0142.06 Lhůta 08273 82732
  CZ063.3601.6104.0142.07 Libická Lhotka 08275 82759
  CZ063.3601.6104.0142.08 Malochyně 00365 3654
  CZ063.3601.6104.0142.09 Nehodovka 40954 409545
  CZ063.3601.6104.0142.10 Spálava 05141 51411
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libice nad Doubravou leží na severovýchod od města Chotěboř. Obcí protéká vodní tok Cerhovka. Obec má 10 místních částí -  Barovice, Chloumek, Kladruby, Křemenice, Lhůta, Libice nad Doubravou, Libická Lhotka, Malochyně, Nehodovka a Spálava.

   Obec Libice nad Doubravou včetně všech místních částí se nachází v CHKO Železné hory.
   Místní část Barovice, Chloumek, Kladruby, Lhůta, Libice nad Doubravou, Libická Lhotka, Nehodovka a Spálava se nachází v ochranném pásmu vodárenského zdroje.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Barovice trvale bydlící 72 72 72 61 58 54 51
   přechodně bydlící 45 45 45 45 45 45 45
   celkem 117 117 117 106 103 99 96
   Chloumek trvale bydlící 34 34 34 39 40 40 40
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 50 50 50 55 56 56 56
   Kladruby trvale bydlící 25 25 25 17 14 11 8
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 55 55 55 47 44 41 38
   Křemenice trvale bydlící 30 30 30 28 28 27 26
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 42 42 42 40 40 39 38
   Lhůta trvale bydlící 41 41 41 34 31 28 25
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 51 51 51 44 41 38 35
   Libice nad Doubravou trvale bydlící 555 554 554 574 578 580 581
   přechodně bydlící 22 22 22 10 10 10 10
   celkem 577 576 576 584 588 590 591
   Libická Lhotka trvale bydlící 57 57 57 66 66 66 66
   přechodně bydlící 33 33 33 33 33 33 33
   celkem 90 90 90 99 99 99 99
   Malochyně trvale bydlící 14 14 14 20 23 25 28
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 22 22 22 28 31 33 36
   Nehodovka trvale bydlící 1 1 1 1 1 1 1
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 13 13 13 13 13 13 13
   Spálava trvale bydlící 21 21 21 19 19 18 18
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 29 29 29 27 27 26 26
   Obec Libice nad Doubravou celkem trvale bydlící 850 849 849 859 858 850 844
   přechodně bydlící 196 196 196 184 184 184 184
   celkem 1 046 1 045 1 045 1 043 1 042 1 034 1 028
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Libice nad Doubravou 860 852 860 859 857 862 867 868 873 870 870 870 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Barovice 72 72 72 40 58 54 51
   Chloumek 0 0 0 0 0 0 0
   Kladruby 25 25 25 15 12 9 6
   Křemenice 0 0 0 0 0 0 0
   Lhůta 41 41 41 28 28 25 24
   Libice nad Doubravou 555 554 554 558 562 565 566
   Libická Lhotka 0 0 0 0 66 66 66
   Malochyně 0 0 0 20 23 25 28
   Nehodovka 0 0 0 0 0 0 0
   Spálava 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Libice nad Doubravou celkem 693 692 692 661 749 744 741
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Barovice
   V místní části Barovice (618 - 640 m n.m.) je vybudován veřejný vodovod (cca z r. 1970), zásobovaný gravitačně z VDJ Barovice 30 m3. Zdrojů je několik, jedná se o jímací studny nad vsí (objem celkem 6 m3), vrt v blízkosti VDJ (vydatnost 5 l/s, hloubka 82 m) a studny Maršálka umístěné jižně od místní části Křemenice (objem 2,8 m3). Ze studní "Maršálka" teče voda gravitačně do VDJ a z něho je čerpána do akumulační studně nad obcí a dále gravitačně dopravována do rozvodné sítě.

   Místní (městská) část Chloumek
   Místní část Chloumek (620 - 652 m n. m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

   Místní (městská) část Kladruby
   Místní část Kladruby (503 – 483 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu Bezděkov - Kladruby - Štěpánov, tento vodovod je propojen se skupinovým vodovodem Želivka - Podmoklany. Zdrojem podzemní vody jsou jímací zářezy a studny nad místní částí Kladruby. Voda je upravována odkyselením a z VDJ Kladruby 1 x 50 m3 (528,0/5426,0 m n.m.), je dále gravitačně dopravována přes rozvodnou síť místní části Kladruby do VDJ Štěpánov 1 x 50 m3 (512,0/508,0 m n.m.).

   Místní (městská) část Křemenice
   Místní část Křemenice (607 - 626 m n. m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

   Místní (městská) část Lhůta
   Místní část Lhůta (476 - 502 m n.m.) je z cca 80 % zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, zbývajících 20 % obyvatel má zajištěnu pitnou vodu z vlastních zdrojů.

   Místní (městská) část Libice nad Doubravou
   Místní část Libice nad Doubravou (410 - 435 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je součástí skupinového vodovodu Golčův Jeníkov - Čáslav. Zdrojem pitné vody je zemní zářez Lány (vydatnost 1 l/s), odkud voda teče přes odkyselovací stanici do VDJ Lány 1 x 25 m3 (491,55 / 490,50 m n.m.). Z VDJ je voda gravitačně dopravována přes obec Lány do VDJ Suchá 1 x 50 m3 (461,10 /458,50 m n.m.). Sem také přitéká v případě potřeby voda odbočkou z výtlaku čerpací stanice Lhůta. Z VDJ Suchá je zásobena místní část Libice nad Doubravou a místní část obce Lány - Suchá, přebytky zdroje odtékají do skupinového vodovodu Golčův Jeníkov - Čáslav.
   V roce 2009 byla realizována stavba vodovodních řadů v celkové délce 783 m pro novou lokalitu 19 rodinných domů.

   Místní (městská) část Libická Lhotka
   V místní části Libická Lhotka (412 - 441 m n.m.) není vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé zásobeni ze soukromých zdrojů.

   Místní (městská) část Malochyně
   Místní část Malochyně (552 - 558 m n. m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu napojeného na skupinový vodovod Podmoklany přes VDJ Malochyně.

   Místní (městská) část Nehodovka
   Místní část Nehodovka (624 - 636 m n. m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

   Místní (městská) část Spálava
   Místní část Spálava (636 - 646 m n. m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Barovice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Chloumek
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Kladruby
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Křemenice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Lhůta
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Libice nad Doubravou
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Libická Lhotka
   V budoucnu se předpokládá s napojením Libické Lhotky na veřejný vodovod v Libici nad Doubravou, který je součástí skupinového vodovodu Golčův Jeníkov - Čáslav.

   Místní (městská) část Malochyně
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Nehodovka
   Vvzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Spálava
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Libice nad Doubravou se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Libice nad Doubravou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Barovice 0 0 0 0 0 0 0
   Chloumek 0 0 0 0 0 0 0
   Kladruby 0 0 0 0 0 0 0
   Křemenice 0 0 0 0 0 0 0
   Lhůta 0 0 0 0 0 0 0
   Libice nad Doubravou 0 0 0 550 550 550 550
   Libická Lhotka 0 0 0 0 66 66 66
   Malochyně 0 0 0 0 0 0 0
   Nehodovka 0 0 0 0 0 0 0
   Spálava 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Libice nad Doubravou celkem 0 0 0 550 616 616 616
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Barovice
   Místní část Barovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z převážné části Barovic odtékají po předčištění v biologických septicích nebo bez jakéhokoliv předčištění do bezejmenného vodního toku a následně pak do vodního toku Bárovka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Chloumek
   Místní část Chloumek nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z převážné části obce odtékají po předčištění v biologických septicích nebo bez jakéhokoliv předčištění dovodního toku Bárovka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Kladruby
   Místní část Kladruby nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z obce odtékají po předčištění v biologických septicích do Kladrubského potoka .
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Křemenice
   Místní část Křemenice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z obce odtékají po předčištění v biologických septicích do Dlouhého potoka.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Lhůta
   Místní část Lhůta nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z obce odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku Bárovka.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Libice nad Doubravou
   Obec Libice nad Doubravou má vybudovanou jednotnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod z r. 2012 (biologické rybníky s mechanickým předčištěním). Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do vodního toku Doubrava.
   V roce 2009 byla realizována výstavba jednotná kanalizace v celkové délce 525 m pro novou lokalitu 19 rodinných domů.
   V roce 2014 bylo realizováno zatrubnění stoky.

   Místní (městská) část Libická Lhotka
   Místní část Libická Lhotka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z obce odtékají po předčištění v biologických septicích do bezejmenného potoka a následně pak do vodního toku Doubrava.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Malochyně
   Místní část Malochyně nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Nehodovka
   Místní část Nehodovka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z obce odtékají po předčištění v biologických septicích do místního vodního toku.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Spálava
   Místní část Spálava nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z obce odtékají po předčištění v biologických septicích do místního vodního toku (přítok Blatnického potoka) .
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Barovice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Chloumek
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Kladruby
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Křemenice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Lhůta
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Libice nad Doubravou
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V současnosti napojené obce (místní části): Libice nad Doubravou
   Nově napojené obce (místní části): Libická Lhotka
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Libická Lhotka
   V Libické Lhotce navrhujeme vybudování splaškové kanalizace a odvedení odpadních vod na ČOV v Libici nad Doubravou.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Malochyně
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Nehodovka
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Spálava
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Libice nad Doubravou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Barovice 500,0 - 500,0
  Chloumek - - -
  Kladruby - - -
  Křemenice - - -
  Lhůta 500,0 - 500,0
  Libice nad Doubravou 1 000,0 1 000,0 2 000,0
  Libická Lhotka 2 500,0 7 500,0 10 000,0
  Malochyně 500,0 - 500,0
  Nehodovka - - -
  Spálava - - -
  Obec Libice nad Doubravou celkem 5 000,0 8 500,0 13 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.