Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Chotěboř - CZ063.3601.6104.134 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Chotěboř

  Číslo obce PRVKUK 134
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6104.134
  Kód obce 568759
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  931 (6104)
  Chotěboř
  Číslo POU
  Název POU
  1970
  Chotěboř

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6104.0134.01 Chotěboř 40950 409502
  CZ063.3601.6104.0134.02 Bílek 05287 52876
  CZ063.3601.6104.0134.03 Dobkov 12304 123048
  CZ063.3601.6104.0134.04 Klouzovy 10268 102687
  CZ063.3601.6104.0134.06 Počátky 12305 123056
  CZ063.3601.6104.0134.07 Příjemky 13598 135984
  CZ063.3601.6104.0134.08 Rankov 13929 139297
  CZ063.3601.6104.0134.09 Střížov 15805 158054
  CZ063.3601.6104.0134.10 Svinný 16087 160873
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Chotěboř leží severovýchodně od Havlíčkova Brodu. Město má městské části Bílek, Dobkov, Chotěboř, Klouzovy, Počátky včetně osady Marieves, Příjemky, Rankov, Střížov a Svinný.

   Městská část Chotěboř se částečně nachází v CHKO Železné hory.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bílek trvale bydlící 316 315 315 274 254 234 213
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 316 315 315 274 254 234 213
   Dobkov trvale bydlící 102 102 102 106 104 102 99
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 102 102 102 106 104 102 99
   Chotěboř trvale bydlící 8 513 8 496 8 493 8 432 8 451 8 460 8 440
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 8 513 8 496 8 493 8 432 8 451 8 460 8 440
   Klouzovy trvale bydlící 71 71 71 65 60 54 49
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 71 71 71 65 60 54 49
   Počátky trvale bydlící 166 166 166 152 144 137 129
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 166 166 166 152 144 137 129
   Příjemky trvale bydlící 82 82 82 176 169 162 154
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 82 82 82 176 169 162 154
   Rankov trvale bydlící 141 141 141 143 141 138 134
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 141 141 141 143 141 138 134
   Střížov trvale bydlící 146 146 146 110 99 87 76
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 146 146 146 110 99 87 76
   Svinný trvale bydlící 222 222 221 228 227 225 222
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 222 222 221 228 227 225 222
   Obec Chotěboř celkem trvale bydlící 9 759 9 741 9 737 9 686 9 649 9 599 9 516
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 9 759 9 741 9 737 9 686 9 649 9 599 9 516
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Chotěboř 9819 9561 9560 9506 9480 9444 9385 9343 9290 9250 9178 9178 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bílek 316 315 315 270 250 230 210
   Dobkov 102 102 102 100 98 95 94
   Chotěboř 8 506 8 496 8 493 8 350 8 370 8 370 8 360
   Klouzovy 71 71 71 60 55 50 45
   Počátky 166 166 166 135 130 125 120
   Příjemky 81 81 81 160 155 155 154
   Rankov 141 141 141 130 130 130 128
   Střížov 40 58 88 85 80 70 65
   Svinný 222 222 221 210 210 208 208
   Obec Chotěboř celkem 9 645 9 652 9 678 9 500 9 478 9 433 9 384
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bílek
   Městská část (540 – 527 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany (podzemní zdroje Podmoklany a okolí). Zásobovací řady vodovodu jsou napojeny na propojovací a zásobovací řady skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany procházející Bílkem. Vodovod je tlakově ovládán VDJ Homole 3 x 900 m3 + 1 x 1000 m3 (588,6/583,8 m n.m.).

   Místní (městská) část Dobkov
   Městská část (551 – 540 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí Skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany (podzemní zdroje Podmoklany a okolí). Zásobovací řady vodovodu jsou napojeny na propojovací a zásobovací řady skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany procházející kolem Dobkova. Vodovod je tlakově ovládán VDJ Homole.

   Místní (městská) část Chotěboř
   Městská část Chotěboř (556 – 484 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je napojen na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Hlavním zdrojem vody tohoto vodovodu jsou podzemní zdroje hydrogeologického křídového útvaru „Dlouhá Mez". Zdroje jsou situovány pod Železnými horami, především v oblasti Podmoklan, Studence, Kladrub a Lhůty. Svodnými řady je voda soustředěna v čerpací stanici Podmoklany, odtud je čerpána do vodojemů Homole. Vodovod je tlakově ovládán VDJ Homole. Rozvodná síť je rozdělena do šesti tlakových pásem. Z VDJ Homole jsou dále zásobovány tři cílové lokality (Hlinsko a okolní obce, Chotěboř a okolní obce a Havlíčkův Brod s Přibyslaví a okolními obcemi). Dalším velkým zdrojem skupinový vodovod Želivka – Podmoklany je vodárenská nádrž Švihov (úpravna vody Želivka). Tento zdroj vody nelze přímo do Chotěboře dodávat.

   Místní (městská) část Klouzovy
   Městská část Klouzovy (517–510 m n.m.) je zásobena podzemní pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je napojen na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Přívodný řad do Klouzov je napojen na rozvodné vodovodní řady městské části Chotěboř (tlakové pásmo vodojemu Homole). Stejným vodovodním řadem jsou dále zásobovány obce Nejepín a Vepříkov.

   Místní (městská) část Počátky
   Městská část Počátky (582 – 570 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod s napojením na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Voda do spotřebiště je přivedena z VDJ Počátky.  Osada Marieves (573 – 560 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod napojený přívodním řadem na VDJ Počátky 2 x 150 m3 (612,0 m n.m.). Zdrojem vody je skupinový vodovod Želivka – Podmoklany.

   Místní (městská) část Příjemky
   Městská část Příjemky (573 – 560m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod napojený přívodním řadem na vodojem Počátky. Zdrojem vody je skupinový vodovod Želivka – Podmoklany.

   Místní (městská) část Rankov
   Městská část Rankov (577 – 550 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu s napojením na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Napojení je provedeno prostřednictvím rozvodných řadů městské části Chotěboř (tlakové pásmo VDJ Homole). Stejným vodovodním řadem je zásobována městská část Svinný.

   Místní (městská) část Střížov
   Městská část Střížov (586 – 564 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod napojený na rozvodnou síť osady Hájek. Řídícím vodojemem je VDJ Počátky.

   Místní (městská) část Svinný
   Městská část Svinný (564 – 535 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu s napojením na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Napojení je provedeno prostřednictvím rozvodných řadů Chotěboře (tlakové pásmo VDJ Homole).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bílek
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Dobkov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Stávající způsob zásobování pitnou vodou nevyhovuje z důvodu technického stavu části vodovodního řadu SV Želivka – Podmoklany (je předpoklad jeho zrušení). Je proto navrženo jiné místo napojení pro odběr pitné vody Dobkova a okolí.
   Dále se předpokládá rekonstrukce čerpací stanice Dobkov s napojením na dispečink VaK.

   Místní (městská) část Chotěboř
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Klouzovy
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Počátky včetně osady Marieves
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Příjemky
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Rankov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Střížov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Svinný
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Chotěboř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bílek 0 0 0 260 240 230 210
   Dobkov 0 0 0 0 0 100 99
   Chotěboř 8 478 8 475 8 472 8 432 8 451 8 460 8 440
   Klouzovy 0 0 0 0 0 0 0
   Počátky 0 0 0 0 0 137 129
   Příjemky 0 0 0 0 0 155 154
   Rankov 0 0 0 0 0 130 128
   Střížov 0 0 0 0 0 70 65
   Svinný 0 0 0 0 227 225 222
   Obec Chotěboř celkem 8 478 8 475 8 472 8 692 8 918 9 507 9 447
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bílek
   Městská část Bílek má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, v některých úsecích je historicky oddílná. Odpadní vody jsou shromažďovány v čerpací stanici Bílek, po hrubém předčištění jsou výtlačným potrubím přečerpávány do jednotné kanalizace městské části Chotěboř, která je ukončena ČOV. Kanalizační síť je zatěžována velkými přítoky dešťových a balastních odpadních vod.

   Místní (městská) část Dobkov
   Městská část Dobkov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích jsou vypouštěny vo vod povrchových.
   V městská části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Chotěboř
   Městská část Chotěboř má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizační sítí na ČOV Chotěboř.  Vzhledem k nemožnosti odlehčení na kanalizaci (možnost je až těsně u ČOV) je kanalizační síť hydraulicky přetěžována. Ve spodní části odkanalizovaného území byla proto kapacita sběračů posílena paralelními stokami. Do kanalizační sítě a následně na ČOV jsou  přečerpávány odpadní vody z místní části Bílek a z průmyslové zóny Chotěboř.
   Stávající ČOV je řešena jako mechanicko-biologická s anaerobní stabilizací kalu. V letech 2009 a následně 2013 proběhly na ČOV zásadní rekonstrukce aeračního systému a ČOV byla osazena řídícím systémem. Na ČOV je prováděno chemické odstraňování fosforu. Součástí ČOV je na odtoku stabilizační rybník.

   V současnosti napojené obce (městské části): Chotěboř, Bílek
   Nově napojené obce (městské části): Příjemky, Marieves, Dobkov, Počátky, Svinný, Rankov, Střížov
   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

   Místní (městská) část Klouzovy
   Městská část Klouzovy nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny do vodního toku.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Počátky
   Městská část Počátky nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po předčištění v biologických septicích vypouštěny do vodního toku.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.
   Osada Marieves nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V osadě není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Příjemky
   Městská část Příjemky nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Rankov
   Městská část Rankov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z převážné části jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Střížov
   Městská část Střížov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích odváděny do vodního toku.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Svinný
   Městská část Svinný nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z větší části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bílek
   Uvažuje se s dobudováním oddílné kanalizace.

   Místní (městská) část Dobkov
   V Dobkově je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Chotěboř.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Chotěboř
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů (např. dešťová zdrž). Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V současnosti napojené obce (městské části): Chotěboř, Bílek
   Nově napojené obce (městské části): Příjemky, Marieves, Dobkov, Počátky, Svinný, Rankov, Střížov
   Návrhový svoz z obcí (městských částí): Klouzovy

   Místní (městská) část Klouzovy
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Počátky včetně osady Marieves
   V městské části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Chotěboř.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Příjemky
   V Příjemkách je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Chotěboř.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Rankov
   V Rankově je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Chotěboř.
    
   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Střížov
   Ve Střížově je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Chotěboř.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Svinný
   Ve Svinném je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Chotěboř.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Chotěboř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bílek 300,0 3 500,0 3 800,0
  Dobkov 1 000,0 11 000,0 12 000,0
  Chotěboř 1 000,0 3 000,0 4 000,0
  Klouzovy - - -
  Počátky - 16 000,0 16 000,0
  Příjemky - 5 000,0 5 000,0
  Rankov - 9 000,0 9 000,0
  Střížov - 15 000,0 15 000,0
  Svinný 300,0 12 000,0 12 300,0
  Obec Chotěboř celkem 2 600,0 74 500,0 77 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.